Varor - 33199-2019

23/01/2019    S16    - - Varor - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Sverige-Kalix: Jordbruks- och skogsmaskiner för markberedning eller odling

2019/S 016-033199

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Varor

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Kalix kommun
212000-2692
Kalix
952 81
Sverige
Kontaktperson: Sara Rahm
E-post: sara.rahm@kalix.se
Nuts-kod: SE332

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.kalix.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

RFI / Informationsförfrågan: Skogsmaskiner

Referensnummer: 19/2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
16100000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

En Request for information (RFI) innebär skriftliga frågor till leverantörer och branschorganisationer.

RFI:n avser en kommande upphandling av skogsmaskiner som ska användas i utbildningssyfte

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Informationsförfrågan (RFI) inför upphandling av skogsmaskiner. Tidigare avtal har omfattat sex skogsmaskiner; varav tre skotare och tre skördare.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
15/03/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
21/01/2019