Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Roba - 33893-2015

Prikaži smanjeni prikaz

30/01/2015    S21

Hrvatska-Koprivnica: Prirodni plin

2015/S 021-033893

Obavijest o sklopljenim ugovorima

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Službeni naziv: Koprivničko-križevačka županija
Nacionalni registracijski broj: 06872053793
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Odsjek za javnu nabavu
Na pažnju (osoba za kontakt): Lana Lacković, dipl. oec.; Melita Bušljeta, dipl. iur.
E-pošta: lana.lackovic@kckzz.hrmelita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658224

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2015%2fS+003-0003544

I.2)Vrsta javnog naručitelja
Lokalne ili regionalne jedinice
I.3)Glavna djelatnost
Opće javne usluge
I.4)Nabava u ime drugih javnih naručitelja

Javni naručitelj nabavlja u ime drugih javnih naručitelja: da

Službeni naziv: 1.Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac, 2. Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje, 3. Osnovna škola „Gola”, 4. Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski, 5. Osnovna škola „Molve”, 6. Osnovna škola Prof. Franje Viktora Šignjara Virje, 7. Strukovna škola „Đurđevac”, 8. Srednja škola „Koprivnica”, 9. Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica
Nacionalni registracijski broj: 1. OIB: 01375465233, 2. OIB: 86432303999, 3. OIB: 05406765074, 4. OIB: 88430503841, 5. OIB: 50143783639, 6. OIB: 66543698772, 7. OIB: 65091212700, 8. OIB: 17666654315, 9.OIB: 82132597106
Država: Hrvatska

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.1)Naziv predmeta nabave
Javna nabava opskrbe prirodnim plinom osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Koprivničko-križevačka županija.
II.1.2)Vrsta ugovora i mjesto izvođenja radova, isporuke robe ili pružanja usluga
Roba
Kupnja
Glavno mjesto ili lokacija radova, isporuke robe ili pružanja usluga: Koprivničko-križevačka županija.

NUTS kod HR015 Koprivničko-križevačka županija

II.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave (DSN)
II.1.4)Kratak opis ugovora ili nabave(a)
Koprivničko-križevačka županija kao središnje tijelo za javnu nabavu provodi postupak za nabavu plina za škole koje će s odabranim ponuditeljima pojedinačno sklapati ugovore.
II.1.5)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

09123000 Prirodni plin

II.1.6)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA): ne
II.2)Konačna ukupna vrijednost ugovora
II.2.1)Konačna ukupna vrijednost ugovora
Vrijednost: 2 817 063,89 HRK
S PDV-om. Stopa PDV-a (%) 25

Odjeljak IV.: Postupak

IV.1)Vrsta postupka
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.2)Kriteriji za odabir ponude
IV.2.1)Kriteriji za odabir ponude
Najniža cijena
IV.2.2)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provedena je elektronička dražba: ne
IV.3)Administrativni podaci
IV.3.1)Evidencijski broj koji je dodijelio javni naručitelj
NVV 1/2014
IV.3.2)Ranija objava(e) vezana uz isti ugovor

Poziv na nadmetanje

Broj objave u SLEU: 2014/S 200-352857 od 17.10.2014

Odjeljak V.: Sklapanje ugovora

Grupa br: 2 - Naziv grupe: Grupa 2 – Osnovna škola „Fran Koncelak” Drnje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 308 590 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 350 189,10 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 3 - Naziv grupe: Grupa 3 – Osnovna škola „Gola”
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 269 575 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 240 711,56 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 4 - Naziv grupe: Grupa 4 – Osnovna škola „Blaž Mađer” Novigrad Podravski
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 224 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 165 737,56 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 8 - Naziv grupe: Grupa 8 – Srednja škola „Koprivnica”
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 501 821 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 532 331,45 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 9 - Naziv grupe: Grupa 9 – Gimnazija „Fran Galović” Koprivnica
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Međimurje plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 29035933600
Poštanska adresa: Obrtnička 4
Mjesto: Čakovec
Poštanski broj: 40000
Država: Hrvatska

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 450 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 466 137,50 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 1 - Naziv grupe: Grupa 1 – Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije – Plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska
Telefon: +385 48812662
Telefaks: +385 48812663

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 367 768 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 316 112,53 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 5 - Naziv grupe: Grupa 5 – Osnovna škola „Molve”
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije – Plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska
Telefon: +385 48812662
Telefaks: +385 48812663

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 225 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 216 325,29 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 6 - Naziv grupe: Grupa 6 – Osnovna škola Prof. Franje Viktora Šignjara Virje
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije – Plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska
Telefon: +385 48812662
Telefaks: +385 48812663

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 220 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 215 586,09 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne
Grupa br: 7 - Naziv grupe: Grupa 7 – Strukovna škola „Đurđevac”
V.1)Datum sklapanja ugovora :
31.12.2014
V.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 5
V.3)Naziv i adresa odabranog gospodarskog subjekta

Službeni naziv: Komunalije – Plin d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61631628760
Poštanska adresa: Radnička cesta 61
Mjesto: Đurđevac
Poštanski broj: 48350
Država: Hrvatska
Telefon: +385 48812662
Telefaks: +385 48812663

V.4)Podaci o vrijednosti ugovora
Početna procijenjena vrijednost nabave:
Vrijednost: 400 000 HRK
Bez PDV-a
Ukupna konačna vrijednost ugovora:
Vrijednost: 313 932,81 HRK
Za godišnju ili mjesečnu vrijednost:
Broj godina: 1
V.5)Podaci o podugovaranju
Ugovor se daje u podugovor: ne

Odjeljak VI.: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o fondovima Europske unije
Ugovor je u vezi s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
VI.2)Dodatni podaci:
VI.3)Žalbeni postupak
VI.3.1)Tijelo nadležno za žalbeni postupak

Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Nacionalni registracijski broj: 95857869241
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr

VI.3.2)Podnošenje žalbe
Detaljnji podaci o roku(ovima) za podnošenje žalbe: Žalba se izjavljuje u roku 10 dana, i to od dana:
— objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje te dodatne dokumentacije ako postoji,
— objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
— otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev za objašnjenjem ili izmjenom vezanom za dokumentaciju za nadmetanje te na postupak otvaranja ponuda,
— primitka odluke o odabiru ili odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda odnosno razloge poništenja.
VI.3.3)Služba od koje se mogu dobiti podaci o podnošenju žalbe

Službeni naziv: Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu, Odsjek za javnu nabavu
Poštanska adresa: Antuna Nemčića 5
Mjesto: Koprivnica
Poštanski broj: 48000
Država: Hrvatska
E-pošta: melita.busljeta@kckzz.hr
Telefon: +385 48658223
Telefaks: +385 48658226

VI.4)Datum slanja ove objave:
28.1.2015