Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 34031-2018

25/01/2018    S17

Spanien-Alicante: Levering af transporttjenester

2018/S 017-034031

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret
CVR-nummer: V-03965324
Postadresse: Avenida de Europa, 4
By: Alicante
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3187
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Levering af transporttjenester

Sagsnr.: AO/023/17
II.1.2)Hoved-CPV-kode
50111000 Forvaltning af bilpark, reparations- og vedligeholdelsestjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontoret har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler efter kaskadeprincippet for at dække leveringen af alle slags tjenesteydelser med relation til transport i Alicante, Spanien, eller uden for Spanien. Kontrahenten skal derfor have kapaciteten til at imødekomme kontorets krav vedrørende disse tjenesteydelser, i alle aspekter af leveringen af tjenester fra chauffører med et køretøj og forvaltning af udlejning, indkøb og leasing af køretøjer i henhold til aktuelle behov.

Kontraktens formål er derfor at erhverve effektive transporttjenester af høj kvalitet, enten via kontrahenten eller via en kombination af kontrahenten og kontorets ressourcer.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
34100000 Motorkøretøjer
60170000 Udlejning af køretøjer til personbefordring med chauffør
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: ES521 Alicante / Alacant
Hovedudførelsessted:

Avenida de Europa, 4, 03008, Alicante, Spanien.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontoret har til hensigt at indgå 2 rammeaftaler efter kaskadeprincippet for at dække leveringen af alle slags tjenesteydelser med relation til transport i Alicante, Spanien, eller uden for Spanien. Kontrahenten skal derfor have kapaciteten til at imødekomme kontorets krav vedrørende disse tjenesteydelser, i alle aspekter af leveringen af tjenester fra chauffører med et køretøj og forvaltning af udlejning, indkøb og leasing af køretøjer i henhold til aktuelle behov.

Kontraktens formål er derfor at erhverve effektive transporttjenester af høj kvalitet, enten via kontrahenten eller via en kombination af kontrahenten og kontorets ressourcer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 2
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 02/03/2018
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 05/03/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanien.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Hver tilbudsgiver kan sende op til to repræsentanter. Repræsentanternes navn og identifikationsdokumentnummer skal sendes pr. e-mail til procurement@euipo.europa.eu senest 2.3.2018.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet kan downloades fra adressen anført ovenfor i punkt I.3. Webstedet vil blive opdateret regelmæssigt, og det er tilbudsgivernes ansvar at kontrollere, om der er opdateringer, ændringer eller svar på spørgsmål i udbudsperioden.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Senest 2 måneder efter meddelelse til klageren eller, i mangel heraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2018