Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 34031-2018

25/01/2018    S17

Spanien-Alicante: Tillhandahållande av transporttjänster

2018/S 017-034031

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Nationellt registreringsnummer: V-03965324
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3187
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av transporttjänster

Referensnummer: AO/023/17
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50111000 Skötsel, reparation och underhåll av bilpark
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Kontoret avser sluta 2 ramavtal i kaskadform som omfattar tillhandahållande av alla typer av tjänster relaterade till transport i Alicante, Spanien, eller utanför Spanien. Därför ska uppdragstagaren ha kapacitet att uppfylla Kontorets krav med avseende på dessa tjänster, och allting som relaterar till tillhandahållande av chaufförer med fordon samt hantering av uthyrning, köp och leasing av fordon i enlighet med nuvarande behov.

Föremål för kontraktet är därför att erhålla effektiva transporttjänster av hög kvalitet, antingen genom uppdragstagaren eller genom en kombination av uppdragstagarens och Kontorets resurser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34100000 Motorfordon
60170000 Uthyrning av fordon för personbefordran med förare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Avenida de Europa, 4, 03008, Alicante, Spanien.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kontoret avser sluta 2 ramavtal i kaskadform som omfattar tillhandahållande av alla typer av tjänster relaterade till transport i Alicante, Spanien, eller utanför Spanien. Därför ska uppdragstagaren ha kapacitet att uppfylla Kontorets krav med avseende på dessa tjänster, och allting som relaterar till tillhandahållande av chaufförer med fordon samt hantering av uthyrning, köp och leasing av fordon i enlighet med nuvarande behov.

Föremål för kontraktet är därför att erhålla effektiva transporttjänster av hög kvalitet, antingen genom uppdragstagaren eller genom en kombination av uppdragstagarens och Kontorets resurser.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 750 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Planerat högsta antal deltagare i ramavtalet: 2
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2018
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/03/2018
Lokal tid: 11:00
Plats:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Spanien.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst två företrädare. Företrädarnas namn och nummer på deras id-handlingar ska skickas via e-post till procurement@euipo.europa.eu senast den 2.3.2018.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
Elektronisk fakturering godtas
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning från den adress som anges i punkt I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras med regelbundna mellanrum och det åligger anbudsgivarna att kontrollera vilka uppdateringar, ändringar eller svar på frågor som offentliggörs under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxemburgo
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den kärande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/01/2018