Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 34303-2021

22/01/2021    S15

Danmark-Hillerød: Ambulancetjenester

2021/S 015-034303

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Kristian Holck
E-mail: anders.kristian.holck@regionh.dk
Telefon: +45 038665805
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/66963
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286842&B=HOVEDSTADEN
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=286842&B=HOVEDSTADEN
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af ambulanceservice

Sagsnr.: 20076784
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85143000 Ambulancetjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres i henhold til udbudslovens lightregime §186.

Region Hovedstaden udbyder kontrakt om ambulancedrift, som er opdelt i 5 delaftaler.

Tilbudsgivere kan maksimalt vinde 3 delaftaler (gældende for delaftale 1-4) + delaftale 5 Bornholm.

Ordregiver tilvejebringer baser hvorfra leverandøren varetager driften.

Ordregiver udarbejder kontrolbud.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 900 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 4
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delkontrakt 1 Taarnby
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 1.

Følgende optioner indgår i kontrakten:

— option på XL ambulancer

— option på forbrugsvarer/utensilier

— option på mobiltelefoner

— option på revisorerklæring i databehandleraftale

— option på forlængelse af kontrakt år 7

— option på forlængelse af kontrakt år 8.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 536 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2029
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Levering af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 2 Hvidovre
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 2.

Følgende optioner indgår i kontrakten:

— option på forbrugsvarer/utensilier

— option på mobiltelefoner

— option på revisorerklæring i databehandleraftale

— option på forlængelse af kontrakt år 7

— option på forlængelse af kontrakt år 8.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 625 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2029
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delkontrakt 3 Gladsaxe
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 3.

Følgende optioner indgår i kontrakten:

— option på XL ambulancer

— option på døgnberedskab lav aktivitet

— option på døgnberedskab lav aktivitet paramediciner

— option på forbrugsvarer/utensilier

— option på mobiltelefoner

— option på revisorerklæring i databehandleraftale

— option på forlængelse af kontrakt år 7

— option på forlængelse af kontrakt år 8.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 670 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2029
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 4 Nord
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 4.

Følgende optioner indgår i kontrakten:

— option på forbrugsvarer/utensilier

— option på mobiltelefoner

— option på revisorerklæring i databehandleraftale

— option på forlængelse af kontrakt år 7

— option på forlængelse af kontrakt år 8.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 894 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2029
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Udbud af ambulancetjeneste

Delkontraktnr.: Delaftale 5 Bornholm
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85143000 Ambulancetjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Kontrakt om levering af ambulancetjeneste, delaftale 5.

Følgende optioner indgår i kontrakten:

— option på forbrugsvarer/utensilier

— option på mobiltelefoner

— option på revisorerklæring i databehandleraftale

— option på forlængelse af kontrakt år 7

— option på forlængelse af kontrakt år 8.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 179 000 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Start: 01/02/2023
Slut: 31/01/2029
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Kontraktens ordinære længde er 6 år med mulighed for at forlænge kontrakten 2 gange i op til 12 måneder.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

ESPD del IV, B, 1) Samlet årsomsætning for seneste 3 regnskabsår er min. 20 mio. DKK/år per delaftale.

ESPD del IV, B, 7) Det forsikrede beløb Erhvervsansvarsforsikring

a) Personskade: 10 mio. DKK.

b) Tingskade: 5 mio. DKK.

Ordregiver har til hensigt at prækvalificere 5 ansøgere pr. delaftale. Ved flere end 5 ansøgere vælges de ansøgere, der efter ordregivers vurdering er de 5 bedst egnede på baggrund af referencer. Ved færre end 5 ansøgere: Ansøgere, der opfylder krav til udvælgelse.

ESPD del IV, C, 3) Udvælgelse på baggrund af (op til) 5 referencer om leverancer af patientlogistik og behandling. I referenceperioden (5 år op til fristen), min. en betydelige tjenesteydelse på min. 10 mio. DKK pr. delaftale, som tilbudsgiver ønsker at komme i betragtning til.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal senest samtidig med kontraktunderskrift stille sikkerhed på 10 % af det faste, årlige grundvederlag. Sikkerhedsstillelsen kan nedskrives til 5 % efter 6 måneders drift.

Ordregiver lægger til grund på baggrund af en konkret vurdering til grund, at lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse finder anvendelse.

Leverandøren må forvente skal skulle indgå databehandleraftale.

Ordregiver tilvejebringer baser hvorfra ambulancedriften opererer udfra.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Bedste forhold mellem pris og kvalitet:

- Underkriterierne vægter samlet 100 %:

- Pris vægter 50 %

- Kvalitet vægter 50 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 02/02/2021
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: http://www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Findes ikke i DK
By: Findes ikke i DK
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af offentlig kontrakt: 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/01/2021