Fournitures - 34542-2016

Afficher la vue résumée

02/02/2016    S22    - - Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

République tchèque-Plzeň: Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage

2016/S 022-034542

Západočeská univerzita v Plzni, 49777513, Univerzitní 2732/8, Univerzitní 2732/8, 306 14 Plzeň, À l'attention de: Mgr. Petr Němec, Plzeň 301 00, Tchéquie. Téléphone: +420 377631366. E-mail: penemec@ps.zcu.cz

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 16.12.2015, 2015/S 243-441057)

Objet:
CPV:31000000, 14622000, 14721000, 14724000, 14731000

Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage

Acier

Aluminium

Titane

Chrome

Au lieu de: 

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až k) ZVZ. Základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) ZVZ musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Povinností zahraničního uchazeče je doložit doklady o prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů, a to doklady vydané jak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, tak v České republice.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (registru), pokud je v ní zapsán;

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. živnost volná, předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Lire: 

III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění podmínek podle § 53 odst. 1 písm. a) až l) ZVZ.

Základní kvalifikační předpoklady podle ust. § 53 odst. 1 písm. a), b), f), g) a h) ZVZ musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště. Povinností zahraničního uchazeče je doložit doklady o prokázání splnění těchto základních kvalifikačních předpokladů, a to doklady vydané jak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, tak v České republice.

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží:

a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (registru), pokud je v ní zapsán;

b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. živnost volná, předmět podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.