Dienstleistungen - 35035-2023

18/01/2023    S13

Dänemark-Aalborg: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2023/S 013-035035

Vorinformation

Diese Bekanntmachung dient nur der Vorinformation

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Aalborg Renovation
Nationale Identifikationsnummer: 29189420
Postanschrift: Over Bækken 2
Ort: Aalborg
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Postleitzahl: 9000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Anders Dahl
E-Mail: anders.dahl@aalborgforsyning.dk
Telefon: +45 25204970
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.aalborgforsyning.dk
I.3)Kommunikation
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/052ef9dd-fa2b-4b3b-a882-1557cded36a5/homepage
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Renovation

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Markedsdialog vedr. indsamling af madaffald

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Aalborg Renovation er i forberedelsesfasen vedrørende EU-udbud af indsamling af madaffald og restaffald i en del af Aalborg Kommune.

I den forbindelse ønsker Aalborg Renovation at afholde en markedsdialog om brug af renovationsbiler med alternative drivmidler. Da Aalborg Renovation selv forestår affaldsindsamling og derfor løbende indkøber renovationsbiler, vil markedsdialogen også indeholde forhold om indkøb af øvrige renovationsbiler, og derfor har ordregiver som supplerende CPV-koder tilføjet koderne for renovationsbiler mv.

Aalborg Renovation inviterer hermed til markedsdialog, hvor relevante leverandører og renovatører har mulighed for at vise, om og i hvilket omfang de kan levere og anvende renovationsbiler på forskellige typer drivmidler, fx, diesel (HVO), el, biogas, brint, hybrid.

Deltagelse i markedsdialogen er ikke en forudsætning for deltagelse i det kommende udbud og giver ikke en forbedret stilling i forhold til øvrige potentielle leverandører.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34144512 Müllverdichtungsfahrzeuge
34144511 Müllfahrzeuge
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK05 Nordjylland
Hauptort der Ausführung:

Aalborg Kommune

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Formålet med markedsdialogen er at give Aalborg Renovation et bredere markedskendskab som grundlag for at kunne kravspecificere sit behov yderligere til brug for det kommende udbud. Markedsdialogen vil primært foregå skriftligt ved spørgeskemabesvarelser af nedenstående spørgsmål. Aalborg Renovation forbeholder sig dog ret til at indgå yderligere dialog med et ikke-ubegrænset antal aktører, hvor der er mulighed for eventuelle uddybninger af de skriftlige svar via 1:1 Teams-møder. Aalborg Renovation forbeholder sig i den forbindelse retten til at udvælge et repræsentativ udsnit af markedet, hvis der skulle vise sig større interesse for dialogen, end Aalborg Renovation kan nå at facilitere i den afsatte tid for markedsdialogen.

Markedsdialogen skal således afdække:

Primært for leverandører af renovationsbiler

• Hvilke typer drivmidler renovationsbiler kan leveres med.

Herunder komprimatorbiler, komprimatorbiler med kran og kroghejsbiler

Herunder gældende for hhv. 2-, 3- og 4-akslede renovationsbiler.

• Hvad leveringstiden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvad prisniveauer for renovationsbiler er med de forskellige typer drivmidler, i 2023 samt forventninger om prisniveauer for en 5-årig tidshorisont.

• Forventninger til prioritering af produktionskapacitet af renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler

• Hvilke påfyldnings- og opladningstider der er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler. Herunder slow/fast påfyldning/opladning samt ladekapacitet ved slow/fast

• Hvad virkningsgraden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvad garantiperioden er for renovationsbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvordan mulighederne er for dag-til-dag service for renovationsbilerne.

Primært for renovatører

• Hvordan niveauer for tømningspriser relativt vil være ved brug af komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvor mange tømninger i hhv. by-, land- og sommerhusområder renovatøren forventer at kunne gennemføre pr. dag med komprimatorbil med de forskellige typer drivmidler. Ved interesse kan cirkatal for antal tømningsenheder i de 3 distrikter rekvireres ved henvendelse til den ovenfor nævnte kontaktperson.

• Hvorvidt renovatøren vil kunne benytte flerholdsskift ved brug af komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler.

• Hvilke komprimatorbiler med de forskellige typer drivmidler, som renovatøren vurderer at kunne anvende til indsamlingen.

• Hvordan mulighederne er for dag-til-dag service for renovationsbilerne.

Forudsætninger for udbud af indsamling

Indsamlingen af mad- og restaffald skal ske i særskilte poser, som den enkelte husstand sorterer affaldet i. Poserne skal afleveres intakte på modtageanlægget, hvorfor en forudsætning for indsamlingen vil være, at komprimatorbiler må komprimere med et tryk på maksimalt 350 kg/m3.

Aalborg Renovation forestår indsamlingen af mad- og restaffald i Distrikt Midt, som omfatter Storaalborg og Nørresundby, mens der udbydes tre distrikter, som omfatter omegnsbyer, landområder og sommerhusområder i Aalborg Kommune. Det forventes, at kontrakten opdeles i delkontrakter, hvorfor der skal ses bort fra oplysningen i ovenstående punkt II.1.5).

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Frist for tilbagemelding med besvarelse på spørgsmålene i afsnit II.2.4 er mandag d. 30/01 2023. Besvarelser sendes til ovennævnte kontaktperson.

Eventuelle (online)møder forventes afholdt i uge 5 og uge 6.

(Online)mødets varighed forventes at være 1 time.

Virksomheder vil få besked om eventuel deltagelse i dialogen, senest to dage efter tilbagemeldingsfristen, så der er tid til forberedelse.

II.3)Voraussichtlicher Tag der Veröffentlichung der Auftragsbekanntmachung:
31/05/2023

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/01/2023