Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 35052-2014

Visa förkortad version

01/02/2014    S23    Europeiska unionens publikationsbyrå - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Luxemburg-Luxemburg: AO 10559 Integrerade logistiktjänster

2014/S 023-035052

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 3.12.2013, 2013/S 234-405266)

Europeiska unionens publikationsbyrå, att. Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 2929-44331. Fax +352 2929-42672. E-post: opoce-appels-offres@publications.europa.eu

I stället för 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar:

29.1.2014.

[...]

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

5.2.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.2.2014 ...

Skall det stå 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar:

5.2.2014.

[...]

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

12.2.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning:

19.2.2014 ...