Tjänster - 35052-2014

Visa förkortad version

01/02/2014    S23

Luxemburg-Luxemburg: AO 10559 Integrerade logistiktjänster

2014/S 023-035052

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 3.12.2013, 2013/S 234-405266)

Europeiska unionens publikationsbyrå, att. Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxemburg, LUXEMBURG. Tfn +352 2929-44331. Fax +352 2929-42672. E-post: opoce-appels-offres@publications.europa.eu

I stället för 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar:

29.1.2014.

[...]

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

5.2.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning:

12.2.2014 ...

Skall det stå 

IV.3.3) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och kompletterande handlingar eller beskrivande handling:

Sista datum för begäran om handlingar eller för åtkomst till handlingar:

5.2.2014.

[...]

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

12.2.2014.

IV.3.8) Anbudsöppning:

19.2.2014 ...