Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 35197-2021

25/01/2021    S16

Lucembursko-Lucemburk: ENER/D3/2021-105-2 Měření prováděná celotělovým detektorem za účelem posouzení efektivní dávky ozáření radiačních pracovníků

2021/S 016-035197

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, ENER – Energy, ENER.D.3 – Radiation Protection and Nuclear Safety
Poštovní adresa: DG Energy, to the attention of ‘Tri central’, 2, rue Mercier
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
PSČ: L-2144
Země: Lucembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

ENER/D3/2021-105-2 Měření prováděná celotělovým detektorem za účelem posouzení efektivní dávky ozáření radiačních pracovníků

Spisové číslo: ENER/LUX/2021/OP/0002
II.1.2)Hlavní kód CPV
50410000 Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Přibližně 170 zaměstnanců z různých oddělení Evropské komise podléhajících individuálnímu monitorování ze strany veřejného zadavatele je při výkonu své práce vystaveno ionizujícímu záření. Zaměstnavatel zajistí bezpečnostní opatření a monitorování radiace odpovídající rizikům spojeným s prací, jejíž součástí je vnější vystavení ionizujícímu záření, jakož i dávkám způsobeným možným příjmem radioaktivních látek. Veřejný zadavatel vytvořil systém pro systematické monitorování, zaznamenávání a hlášení individuálních vystavení záření. Jednotlivé monitorování radiace zahrnuje také každoroční detekci možné vnitřní expozice v důsledku příjmu radioaktivních látek pomocí celotělového měřiče („běžné“ monitorování), jakož i „ad hoc“ detekci možného příjmu („zvláštní monitorování“). Předmětem této výzvy k podání nabídek je měření záření in vivo s následným posouzením dávek způsobených příjmem radioaktivních látek.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 156 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
50410000 Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Popis zakázky:

Program monitorování předpokládá měření záření in vivo jednou ročně pro každého zaměstnance klasifikovaného jako radiační pracovník. Většina radiačních pracovníků, kteří slouží jako inspektoři dozoru nad bezpečností Euratomu, potvrzuje význam provádění každoročních „pravidelných“ měření: jelikož činnosti dozoru pokračují, inspektoři, kteří podléhají rámci radiační ochrany, se podrobí všem příslušným zkouškám a zkouškám bez výjimky. Sjednané služby v oblasti celotělového měření proto musí být ve svém nepřetržitém provozu vysoce spolehlivé.

Tato výzva k podávání nabídek vyzývá laboratoře schválené k provádění celotělového měření záření a k posouzení dávek v důsledku příjmu radioaktivních látek k podání příslušných a podrobných nabídek.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 156 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 13
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Zakázka bude automaticky obnovena 3krát, pokaždé na 12 měsíců zkoušek popsaných výše, pokud jedna ze stran neobdrží oficiální oznámení v opačném smyslu alespoň 3 měsíce před koncem probíhající doby trvání. Obnovením se nemění a neodkládají žádné stávající závazky.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

II.2.14)Další informace

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 05/03/2021
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/03/2021
Místní čas: 10:00
Místo:

Evropská komise, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUCEMBURSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v části I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
18/01/2021