Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Programska napaka vpliva na prikaz URL v e-obrazcih. Prizadevamo si rešiti težavo. Medtem vam predlagamo, da odstranite vejico (ali kateri koli drug poseben znak), ki se pojavi na koncu URL. Opravičujemo se za nevšečnosti.

Storitve - 35197-2021

25/01/2021    S16

Luksemburg-Luxembourg: ENER/D3/2021-105-2 Meritve s števcem celega telesa za oceno predvidene efektivne doze pri izpostavljenih delavcih

2021/S 016-035197

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, ENER - Energy, ENER.D.3 — Radiation protection and nuclear safety
Poštni naslov: DG Energy, to the attention of ‘Tri central’, 2, rue Mercier
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
Poštna številka: L-2144
Država: Luksemburg
E-naslov: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7723
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

ENER/D3/2021-105-2 Meritve s števcem celega telesa za oceno predvidene efektivne doze pri izpostavljenih delavcih

Referenčna številka dokumenta: ENER/LUX/2021/OP/0002
II.1.2)Glavna koda CPV
50410000 Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Približno 170 članov osebja iz različnih oddelkov Evropske komisije, ki so predmet individualnega spremljanja, ki ga zagotovi naročnik, je med opravljanjem svojega dela poklicno izpostavljenih ionizirajočemu sevanju. Delodajalec mora poskrbeti za previdnostne ukrepe in spremljanje sevanja, ki ustrezajo tveganjem, povezanim z delom, ki vključuje zunanjo izpostavljenost ionizirajočemu sevanju ter dozam zaradi morebitnega vnosa radioaktivnih snovi. Naročnik je vzpostavil sistem za sistematično spremljanje, beleženje in poročanje o posamezni izpostavljenosti sevanju. Posamezno spremljanje sevanja vključuje tudi letno odkrivanje morebitne notranje izpostavljenosti zaradi vnosa radioaktivnih snovi s števcem celega telesa („redno“ spremljanje) ter ad hoc odkrivanje možnega vnosa („posebno“ spremljanje). Predmet tega javnega razpisa so meritve sevanja in vivo z naknadno oceno doz zaradi vnosa radioaktivnih snovi.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 156 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50410000 Storitve popravila in vzdrževanja merilnih aparatov, aparatov za preskušanje in kontrolnih aparatov
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU LUXEMBOURG
II.2.4)Opis javnega naročila:

Program spremljanja predvideva meritve sevanja in vivo enkrat na leto za vsakega člana osebja, ki se uvršča med izpostavljene delavce. Večina izpostavljenih delavcev, ki delujejo kot nadzorni inšpektorji Euratoma, določa pomen izvajanja letnih „rednih“ meritev: ob nadaljevanju nadzornih dejavnosti morajo inšpektorji, ki so predmet okvira za varstvo pred sevanjem, brez izjeme opraviti vse ustrezne preskuse in preglede. Zato morajo biti storitve v zvezi s števcem celega telesa, ki bodo predmet oddanega naročila, zelo zanesljive ob neprekinjenem delovanju.

Laboratoriji, pooblaščeni za izvajanje meritev sevanja za celo telo in za oceno doz zaradi vnosa radioaktivnih snovi, so vabljeni k predložitvi ustreznih in podrobnih ponudb v okviru tega javnega razpisa.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 156 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 13
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se samodejno podaljša trikrat, vsakič za 12-mesečno obdobje izvajanja zgoraj opisanih pregledov, razen če ena od strani vsaj 3 mesece pred koncem tekočega obdobja trajanja prejme uradno obvestilo o nasprotnem. Podaljšanje ne spremeni ali preloži nobenih obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 05/03/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 08/03/2021
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Evropska komisija, Directorate-General for Energy, Euroforum Building, 1, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
18/01/2021