Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Tavarat - 35637-2021

25/01/2021    S16

Suomi-Espoo: Puhdistus- ja kiillotustuotteet

2021/S 016-035637

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Espoon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0101263-6
Postiosoite: PL 640, Espoon kaupunki
Postitoimipaikka: Espoo
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-02070
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Meri Pistokoski
Sähköpostiosoite: hankinta@espoo.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.espoo.fi/hankinnat
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Siivouksen ja hygienian tuotteet

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
39800000 Puhdistus- ja kiillotustuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Espoon kaupunki käynnistää tällä ennakkoilmoituksella markkinavuoropuhelun koskien siisteyden ja siivouksen tuotteiden hankintaa.

Hankintaan sisältyy erilaisia tuotteita, kuten:

— saniteetti- ja pehmopaperit sekä niiden annostelijat

— kangaspyyhkeet ja automaattiannostelijat

— kuitupyyhkeet ja annostelijat

— roskapussit ja jätesäkit

— siivousaineet, - tarvikkeet ja -välineet sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteet

— jätteiden ja roskien lajitteluastiat

— siivouskoneet ja -laitteet.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Saniteetti- ja pehmopaperit sekä niiden annostelijat

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33700000 Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat saniteetti- ja pehmopaperit sekä niiden annostelijat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kangaspyyhkeet ja automaattiannostelijat

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33700000 Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat kangaspyyhkeet ja kangaspyyheautomaattiannostelijat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kuitupyyhkeet ja annostelijat

Osa nro: 3
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33700000 Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat kuitupyyhkeet ja kuitupyyheannostelijat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Roskapussit ja jätesäkit

Osa nro: 4
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
18930000 Säkit ja pussit
19640000 Polyeteenijätesäkit ja -pussit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat roskapussit ja jätesäkit.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Siivousaineet, - tarvikkeet ja -välineet sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteet

Osa nro: 5
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39800000 Puhdistus- ja kiillotustuotteet
33700000 Henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat siivousaineet, -tarvikkeet ja -välineet.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Jätteiden ja roskien lajitteluastiat

Osa nro: 6
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
34928480 Jäte- ja roskasäiliöt ja -astiat
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat jätteiden ja roskien lajitteluastiat.

II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Siivouskoneet ja -laitteet

Osa nro: 7
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
39713000 Kotitalouden siivouskoneet; silitysraudat
42956000 Puhdistuslaitteiden osat
42000000 Teollisuuskoneet
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Markkinavuoropuhelun kohteena ovat siivouskoneet ja -laitteet, kuten erilaiset imurit, lattianhoitokoneet, yhdistelmäkoneet, painehuuhtelulaitteet, vaahtopesimet, erilaiset siivousrobotit, painepesulaitteet sekä näiden koneiden ja laitteiden laitekohtaiset tarvikkeet ja lisätarvikkeet ja huoltopalvelu.

II.2.14)Lisätiedot
II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
24/05/2021

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on ennakkoilmoitus. Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia tai osallistumishakemuksia. Ennakkoilmoitukseen liittyy kutsu markkinavuoropuheluun, jossa hankintayksikkö voi käydä vuoropuhelua kiinnostuksensa ilmoittaneiden toimijoiden kesken. Tämä voi tarkoittaa toimittajien ja hankintayksikön välisiä Teams-tapaamisia tai/sekä kirjallisen materiaalin kommentointimahdollisuutta toimittajille. Vuoropuhelun suunniteltu aloitus kohdistuu tammi–helmikuulle.

Markkinavuoropuhelukutsuun vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen hankintamenettelyyn osallistumista. Kutsu markkinavuoropuheluun ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintamenettelyä.

Ennakkoilmoituksessa esitetty hankinnan kuvaus ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja ja voivat muuttua.

Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan viiveettä, kuitenkin viimeistään 28.1.2021 klo 12.00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen hankinta@espoo.fi Ilmoittautumisessa pyydetään kertomaan yhteyshenkilön tiedot sekä erittelemään, minkä tämän hankinnan mukaisten tuotteiden osalta toimittaja osallistuu markkinavuoropuheluun.

Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: MARKKINAVUOROPUHELU: Espoon kaupunki, siivouksen ja hygienian tuotteet.

Markkinavuoropuheluun osallistuneille toimijoille ei makseta korvausta osallistumisesta.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/01/2021