Bunuri - 36056-2017

31/01/2017    S21    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Autovehicule

2017/S 021-036056

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Ministerul Afacerilor Interne - Directia Generala Anticoruptie
Sos. Oltenitei nr. 390A, sector 4
În atenția: Mihaita Vatuiu
041337 Bucuresti
România
Telefon: +40 213323602
E-mail: achizitii.dga@mai.gov.ro
Fax: +40 213323602

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.mai-dga.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Ordine și siguranță publică
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare autovehicule pentru activitatea de prevenire a coruptiei si pentru munca operativa.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
O locatie comunicata de furnizor de pe raza municipiului Bucuresti sau judetului Ilfov.

Cod NUTS RO32

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Lot 1: autovehicul pentru munca operativa (supravegheri operative, dotat cu echipamente de tehnica speciala de supraveghere operativa) Tip 9 – 1 cpl; lot 2: Autovehicul pentru activitatea de prevenire a coruptiei Tip 10 – 50 cpl.
Cost estimat fără TVA: 2 400 957 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34100000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
15.2.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Nu e cazul.

Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Autovehicul pentru munca operativa (supravegheri operative, dotat cu echipamente de tehnica speciala de supraveghere operativa) Tip 9
1)Descriere succintă:
Autovehicul pentru munca operativa (supravegheri operative, dotat cu echipamente de tehnica speciala de supraveghere operativa) Tip 9.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34100000

3)Cantitate sau domeniu:
1 cpl.
Cost estimat fără TVA: 542 257 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 15.2.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Autovehicul pentru activitatea de prevenire a coruptiei Tip 10
1)Descriere succintă:
Autovehicul pentru activitatea de prevenire a coruptiei Tip 10.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

34100000

3)Cantitate sau domeniu:
50 cpl.
Cost estimat fără TVA: 1 858 700 RON
4)Mențiune privind o altă dată pentru începerea procedurilor de atribuire și/sau o altă durată a contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 15.2.2017
5)Informații suplimentare privind loturile:

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Proiect „Întarirea capacitatii operationale a DGA” cod proiect ROFSIP2015OS5A04P01.
VI.2)Informații suplimentare:
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: publicinfo@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089500
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
27.1.2017