Servicii - 36258-2017

31/01/2017    S21    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Bucuresti: Servicii de producţie de televiziune

2017/S 021-036258

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Societatea Româna de Televiziune
Calea dorobantilor nr. 191, sector 1
În atenția: Marioara Dudu
010565 Bucuresti
România
Telefon: +40 213058859
E-mail: mariana.dudu@tvr.ro
Fax: +40 213058859

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.tvr.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Altele: serviciu public autonom de interes national
I.3)Activitate principală
Altele: media
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Inchirere car HD si grup electrogen Twin-Pack.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Conform caietului de sarcini.

Cod NUTS RO321

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Inchiriere CAR HD si grup electrogen Twin Pack pentru asigurarea semnalului international (World Feed) pentru a 7-a editie a CE Gimnastica.
Cost estimat fără TVA: 100 000 EUR

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

92221000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
20.2.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Inchiriere CAR HD si grup electrogen Twin Pack pentru asigurarea semnalului international (World Feed) pentru a 7-a editie a CE Gimnastica. Perioada de desfasurare: 19.4-23.4.2017.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Licitatie deschisa cu finalizare electronica. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut. Criterii de calificare: Situatia personala a ofertantului (ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016); capacitatea de exercitare a activitatii profesionale; experienta similara (ofertantul trebuie sa demonstreze experienta in domeniu prin prezentarea cel putin a unui contract sau mai multe contracte care sa confirme prestarea de servicii similare cu obiectul contractului supus procedurii de achizitie – inchiriere car HD – prestate in ultimii 3 ani impliniti la data limita pentru depunerea ofertelor).
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
26.1.2017