We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 36587-2021

25/01/2021    S16

Finland-Helsinki: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 016-036587

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Hansel Oy
National registration number: 0988084-1
Postal address: PL 1386
Town: Helsinki
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postal code: FI-00101
Country: Finland
E-mail: kilpailutus@hansel.fi
Telephone: +358 294444200
Internet address(es):
Main address: http://www.hansel.fi
I.2)Information about joint procurement
The contract is awarded by a central purchasing body
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=329182&tpk=5a69531f-49ef-481f-aedd-8dd117587dd9
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=329182&tpk=5a69531f-49ef-481f-aedd-8dd117587dd9
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Yhteishankintayksikkö
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

IT-konsultointi 2021—2025 (DPS)

Reference number: HANSEL DPS 00576
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena on IT-asiantuntijatyö Hansel Oy:n asiakkaille. DPS:n kohde on kuvattu tarkemmin osallistumispyynnössä ja sen liitteissä, erityisesti liitteessä Dynaamisen hankintajärjestelmän kohde.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 450 000 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
48000000 Software package and information systems
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI SUOMI / FINLAND
II.2.4)Description of the procurement:

DPS:n kohteena on IT-asiantuntijatyö.

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteeseen kuuluvat seuraavat palvelut:

1) Suunnittelu- ja hallintapalvelut

a. Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut

b. Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut

c. Palvelumuotoilu

d. Pilvipalveluiden hallinta

e. IT-omaisuuden hallinta

2) Kehitys- ja ylläpitopalvelut

a. Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut sekä ylläpito

b. Laadunvarmistus- ja testauspalvelut

c. Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut.

Asiantuntijatyön lisäksi asiakas voi DPS:n perusteella hankkia vähäisessä määrin (korkeintaan 30 % hankinnan kokonaisarvosta) asiakaskohtaisiin sovelluksiin tarkoitettuja valmisohjelmistoja.

DPS:n keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat voivat tehdä siihen osallistumishakemuksen.

DPS on voimassa hankintailmoituksessa ilmoitettuun päivään asti, ellei sitä keskeytetä tai muuteta DPS:n voimassaollessa.

Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat DPS:ään hyväksyttyjen ehdokkaiden kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla, jotka voivat ajoittua DPS:n koko hankintavaiheen ajalle. DPS:n hankintavaihe alkaa perustamisvaiheen jälkeen 1.3.2021 ja päättyy DPS:n voimassaoloajan päättyessä.

Hankintasopimukset voivat olla voimassa enintään viisi (5) vuotta. Jos kuitenkin hankintasopimuksen kohteena on asiakkaan sovelluksen toteutus ja sen jatkuva ylläpitopalvelu tai asiakkaan sovelluksen jatkuva ylläpitopalvelu, hankintasopimuksen kesto voi olla enintään kahdeksan (8) vuotta.

Tarkemmat tiedot DPS:n kohteesta ja sen ehdoista on kuvattu tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 450 000 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 20/01/2021
End: 31/12/2025
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Katso hankinta-asiakirjat.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
The dynamic purchasing system might be used by additional purchasers
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 31/12/2025
Local time: 00:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Finnish

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: FI-00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/01/2021