Blago - 36608-2016

Prikaži skrčeni pogled

03/02/2016    S23

Slovenija-Trbovlje: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2016/S 023-036608

Obvestilo o oddaji naročila

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija
V roke: Janja Presečki
E-pošta: janja.presecki@dufs.eu
Telefon: +386 35653300
Telefaks: +386 35631960

I.2)Vrsta naročnika
I.3)Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v obdobju 2016-2019.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje.

Šifra NUTS SI015 Zasavska

II.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za štiri leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
Javno naročilo je razdeljeno na 16 sklopov.
Standardni.
II.1.5)Enotni besednjak javnih naročil

15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi, 15200000 Pripravljene in konzervirane ribe, 15300000 Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi, 15500000 Mlečni izdelki, 15600000 Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba, 15800000 Razna živila, 15110000 Meso, 15130000 Mesni proizvodi, 15220000 Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe, 15240000 Ribe v pločevinkah ali posodah ter druge pripravljene ali konzervirane ribe, 15310000 Krompir in izdelki iz krompirja, 15330000 Predelano sadje in vrtnine, 15510000 Mleko in smetana

II.1.6)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.2)Skupna končna vrednost naročil
II.2.1)Skupna končna vrednost naročil
Vrednost: 363 505,06 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na
1. Cena. Ponder 96
2. Embalaža. Ponder 2
3. Več ekoloških živil. Ponder 2
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena je elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik
JN 16/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom

Obvestilo o naročilu

Številka obvestila v UL: 2015/S 215-392137 z dne 6.11.2015

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. sklopa: 1 - Naziv: Sadje in zelenjava
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: SADEX d.o.o.
Poštni naslov: Rimska cesta 105
Kraj: Šempeter v Savinjski dolini
Poštna številka: SI-3311
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 45 500 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 28 830,94 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 2 - Naziv: Sadje in zelenjava zamrznjeno
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mercator, d.d.
Poštni naslov: Dunajska cesta 107
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 8 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 589,54 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 3 - Naziv: Kruh in pekovsko pecivo
V.1)Datum oddaje naročila:
28.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: OMNIPEK d.o.o.
Poštni naslov: Cesta 3. julija 27
Kraj: Hrastnik
Poštna številka: SI-1430
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 37 200 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 36 358,93 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 4 - Naziv: Zamrznjeni mlevski izdelki
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Pekarna Pečjak d.o.o.
Poštni naslov: Dolenjska cesta 442
Kraj: Škofljica
Poštna številka: SI-1291
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 35 500 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 25 325,34 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 5 - Naziv: Mlevski izdelki
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mlinotest d.d.
Poštni naslov: Tovarniška cesta 14
Kraj: Ajdovščina
Poštna številka: SI-5270
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 6 600 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 7 685,76 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 6 - Naziv: Sveže meso in izdelki iz mesa
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mesarstvo Oblak d.o.o.
Poštni naslov: Loška cesta 1
Kraj: Žiri
Poštna številka: SI-4226
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 68 600 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 64 369,36 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 7 - Naziv: Perutninsko meso in izdelki
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: PIVKA d.d.
Poštni naslov: Kal 1
Kraj: Pivka
Poštna številka: SI-6257
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 28 600 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 27 231,56 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 8 - Naziv: Mesni izdelki
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: KZ Laško z.o.o.
Poštni naslov: Sevce 16A
Kraj: Rimske Toplice
Poštna številka: SI-3272
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 36 100 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 31 571,59 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 9 - Naziv: Mleko in mlečni izdelki
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mlekarna Celeia, d.o.o.
Poštni naslov: Arja vas 92
Kraj: Petrovče
Poštna številka: SI-3301
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 106 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 36 259,06 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 10 - Naziv: Jajca
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: KZ Laško z.o.o.
Poštni naslov: Sevce 16A
Kraj: Rimske Toplice
Poštna številka: SI-3272
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 4 200 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 2 943,36 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 11 - Naziv: Splošno prehrambeno blago
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mercator, d.d.
Poštni naslov: Dunajska cesta 107
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 70 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 73 121,64 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 12 - Naziv: Ribe, raki in mehkužci
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Pekarna Pečjak d.o.o.
Poštni naslov: Dolenjska cesta 442
Kraj: Škofljica
Poštna številka: SI-1291
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 5 600 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 547,76 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 13 - Naziv: Juhe
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mercator, d.d.
Poštni naslov: Dunajska cesta 107
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 4 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 6 486,48 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 14 - Naziv: Čaji
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: Mercator, d.d.
Poštni naslov: Dunajska cesta 107
Kraj: Ljubljana
Poštna številka: SI-1000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 4 100 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 5 975,73 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 15 - Naziv: Eko živila – ekološko splošno prehrambeno blago
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: PITUS d.o.o.
Poštni naslov: Ob Dravi 2A
Kraj: Maribor
Poštna številka: SI-2000
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 5 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 4 480,74 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne
Št. sklopa: 16 - Naziv: Eko živila – eko sadje in eko zelenjava
V.1)Datum oddaje naročila:
15.1.2016
V.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Število elektronsko prejetih ponudb: 0
V.3)Ime in naslov gospodarskega objekta, ki mu je bilo naročilo oddano

Uradno ime: SADEX d.o.o.
Poštni naslov: Rimska cesta 105
Kraj: Šempeter v Savinjski dolini
Poštna številka: SI-3311
Država: Slovenija

V.4)Informacije o vrednosti naročila
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
Vrednost: 4 000 EUR
Brez DDV
Skupna končna vrednost naročila:
Vrednost: 3 727,27 EUR
Z DDV. Stopnja DDV (%) 9,5
V.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem: ne

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.2)Dodatne informacije:
VI.3)Pritožbeni postopki
VI.3.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija

VI.3.2)Vložitev pritožb
VI.3.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija

VI.4)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.2.2016