Tjenesteydelser - 36860-2021

25/01/2021    S16

Danmark-Odense: Transporttjenester (ikke affaldstransport)

2021/S 016-036860

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: FynBus
CVR-nummer: 29979944
Postadresse: Tolderlundsvej 9
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Skjødt Jørgensen
E-mail: hsh@fynbus.dk
Telefon: +45 63112214
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/cc4c6e97-be61-4048-9759-53cacda42ff8/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Offentlig transport

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

FR6 - Udbud af specialkørsel i Faaborg-Midtfyn Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
60000000 Transporttjenester (ikke affaldstransport)
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Nærværende udbud omfatter udførelse af specialkørsel, herunder bl.a. kørsel til specialskoler og daginstitutioner i og uden for Faaborg-Midtfyn Kommune, kørsel til genoptræning og dag-/aktivitetscentre og elevkørsel. De enkelte borgere er alle visiterede til ordningen af Faaborg-Midtfyn Kommune.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 41 062 409.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Øhavsskolen, afs. Uglen (elev)

- Bøgebjergskolen (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Svanninge (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Horne (elev)

- Øhavsskolen, afd. Svanen (elev)

- Brahesminde Skole, afd. Horne (spec)

- Øhavsskolen, afd. Uglen (spec)

- Heldagsskolen i Korinth (spec)

- Ungdomsskolens Heltidsundervisning ”Bangsbo” (spec)

- Munkegården (Ø-færgen) (spec)

- Holbrogaard (spec)

- Sundbrinken Børnehus (specialpladser).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Tre Ege Skolen afd. Kværndrup (elev)

- Espe Skole (elev)

- Nordagerskolen (elev)

- Tre Ege Skolen afd. Ryslinge (elev)

- Tingagerskolen (elev)

- Brobyskolerne afd. Allested-Vejle (elev)

- Brobyskolerne ad. Pontoppidan (elev)

- Brobyskolerne, afd. Pontoppidan (spec.)

- Nordagerskolen (spec)

- Espe Skole (spec)

- Tingagerskolen (spec)

- Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup (spec)

- Nordskovens Friskole (spec)

- Ringe Kost & Realskole (spec)

- Asgaard-Sødinge (spec)

- Gl. Højgaard (spec)

- Natur & Helhedsskolen (spec).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Broskolen afd. Bøgehøj (elev)

- Broskolen, afd. Rolfsted (elev)

- Carl Nielsen Skolen (elev)

- Carl Nielsen Skolen (spec)

- Æblegården (spec)

- Nyborg Heldagsskole (spec)

- Enghaveskolen (spec)

- Enghaveskolen SFO

- Enghaveskolens specialbørnehave

- Paarup Skole (spec)

- Paarup Skole SFO (spec)

- Lumby Skole (spec)

- Lumby Skole SFO (spec)

- Nørrebjergskolen (spec)

- Nørrebjergskolen SFO (spec)

- Børnehuset Symfonien (specpl.).

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-4

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Dagtilbud Broby

- STU Broby.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-5

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Genoptræning, Tømmergården 6, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Tømmergården 6, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Tømmergården 37, 5600 Faaborg

- Fru Hansens Stue, Tømmergården 4, 5600 Faaborg

- Aktivitet, Prices Havecentret, Prices Havevej 1, 5600 Faaborg

- Genoptræning, Prices Havecentret, Prices Havevej 1, 5600 Faaborg

- Genoptræning Åløkkeparken, Åløkkevej 4, 5672 Broby

- Aktivitet Åløkkeparken, Åløkkevej 4, 5672 Broby

- Dagcenter, Kværndrup Værkstedet, Odensevej 26, 5772 Kværndrup.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

FR6-FAM-6

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
60112000 Offentlig vejtransport
60120000 Taxikørsel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK031 Fyn
Hovedudførelsessted:

Faaborg-Midtfyn Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Specialkørsel til og fra følgende institutioner:

- Genoptræning Tingager, Østre Ringvej 7, 5750 Ringe

- Aktivitet Tingager, Østre Ringvej 7, 5750 Ringe

- Genoptræning, Idrætscenter Midtfyn, Søvej 34, 5750 Ringe

- Genoptræning, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

- Aktivitet, Nørrevænget 1, 5854 Gislev

- Aktivitet, Humlehaven, Humlehaven 1,5792 Årslev

- Aktivitet, Åhaven, Ådalen 3, 5863 Ferritslev.

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse i 2 x 12 måneder.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 183-442078
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-1
Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

FR6-FAM-1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS
By: Vester Skerninge
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 186 968.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-2
Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

FR6-FAM-2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Bergholdt.dk A/S
By: Odense
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 946 160.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-3
Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

FR6-FAM-3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS
By: Vester Skerninge
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 231 482.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-4
Delkontraktnr.: 4
Betegnelse:

FR6-FAM-4

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
12/12/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Vester Skerninge Bilerne af 1974 ApS
By: Vester Skerninge
NUTS-kode: DK031 Fyn
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 6 697 799.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-5
Delkontraktnr.: 5
Betegnelse:

FR6-FAM-5

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: FR6-FAM-6
Delkontraktnr.: 6
Betegnelse:

FR6-FAM-6

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1)Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2021