Palvelut - 36929-2022

24/01/2022    S16

Belgia-Bryssel: AO 21-063 – Brysselissä sijaitsevien Euroopan parlamentin rakennusten metallirakenteiden huolto ja korjaus

2022/S 016-036929

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
NUTS-koodi: BE Belgique / België
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – service de l'exécution du budget
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9773
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä seuraavaan osoitteeseen:
Virallinen nimi: Euroopan parlamentti
Postiosoite: Rue Wiertz 60
Postitoimipaikka: Bruxelles
Postinumero: 1047
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Service de l'exécution du budget
Sähköpostiosoite: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS-koodi: BE Belgique / België
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.europarl.europa.eu
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AO 21-063 – Brysselissä sijaitsevien Euroopan parlamentin rakennusten metallirakenteiden huolto ja korjaus

Viitenumero: 06A50/2021/M063
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
50700000 Rakennuksen laitteiden korjaus ja huolto
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Brysselissä sijaitsevien Euroopan parlamentin rakennusten metallirakenteiden huolto ja korjaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE Belgique / België
Pääasiallinen suorituspaikka:

Bryssel.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Brysselissä sijaitsevien Euroopan parlamentin rakennusten metallirakenteiden huolto ja korjaus.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 54
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 02/03/2022
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/03/2022
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Euroopan parlamentti, bâtiment Wilfred Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIA.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Katso tarjouskilpailuun osallistumisen ehdot asiakirjasta “tarjouksen tekemistä koskevat ehdot”.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Euroopan parlamentti järjestää vapaaehtoisen tutustumiskäynnin 2.2.2022 (klo 10.00) Euroopan parlamentin toimitiloissa Brysselissä.

Kulkuluvan valmistelua varten tarjoajia pyydetään toimittamaan yrityksen nimi ja osallistujien nimi, asema, henkilöllisyystodistuksen numero sekä syntymäaika sähköpostitse (inlo.ao-dira@ep.europa.eu) kaksi työpäivää ennen tutustumiskäyntiä. Edustajilla on oltava mukanaan voimassa oleva henkilötodistus.

Jos pyyntö esitetään myöhässä, talouden toimijoilta voidaan täysin perustellusti evätä pääsy rakennuksiin.

Tutustumiskäynnille voi osallistua enintään kaksi edustajaa kultakin talouden toimijalta.

Tutustumiskäynnin aikana talouden toimijoilla on mahdollisuus esittää tarjouksen laatimisen kannalta merkittäviksi ja hyödyllisiksi katsomiaan kysymyksiä. Tutustumiskäynnin kielenä on ranska.

Talouden toimijat maksavat itse kaikki tutustumiskäynnistä aiheutuvat matkakulut, eikä Euroopan parlamentti korvaa niitä.

Tällä hetkellä vierailijoiden on esitettävä koronatodistus päästäkseen Euroopan parlamentin tiloihin. Tarjoajia pyydetään ottamaan huomioon tämä rajoitus.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 67000
Maa: Ranska
Internetosoite: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Hankintaviranomaisen päätöksen voivat riitauttaa kahden kuukauden kuluessa menettelyn tuloksen ilmoituspäivästä laskien joko valitsematta jääneet tarjoajat tai (luonnolliset tai oikeus)henkilöt, joihin päätös vaikuttaa suoraan ja omakohtaisesti, vaikka he eivät ole olleet suoranaisesti päätöksen kohteena.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Greffe du tribunal de l’Union européenne
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
17/01/2022