Tjänster - 36929-2022

24/01/2022    S16

Belgien-Bryssel: Anbudsinfordran 21-063 - Tillhandahållande av tjänster för underhåll och skötsel av metallsnickerier i Europaparlamentets byggnader i Bryssel

2022/S 016-036929

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE Belgique / België
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Direction de la gestion intégrée des infrastructures – service de l'exécution du budget
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9773
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Rue Wiertz 60
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1047
Land: Belgien
Kontaktperson: Service de l'exécution du budget
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Nuts-kod: BE Belgique / België
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Anbudsinfordran 21-063 - Tillhandahållande av tjänster för underhåll och skötsel av metallsnickerier i Europaparlamentets byggnader i Bryssel

Referensnummer: 06A50/2021/M063
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Tillhandahållande av tjänster för underhåll och skötsel av metallsnickerier i Europaparlamentets byggnader i Bryssel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE Belgique / België
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Bryssel.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster för underhåll och skötsel av metallsnickerier i Europaparlamentets byggnader i Bryssel.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 54
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Se förfrågningsunderlaget.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 02/03/2022
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 09/03/2022
Lokal tid: 10:00
Plats:

Europaparlamentet, bâtiment Wilfried Martens, Rue Belliard 80, Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se registreringsförfarandet i dokumentet ”Villkor för inlämning av anbud”.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Europaparlamentet kommer att anordna ett platsbesök den 2.2.2022 (kl. 10:00) i Europaparlamentets lokaler i Bryssel.

För att ett passerkort ska kunna förberedas, vänligen skicka, 2 arbetsdagar före besöket, företagets namn samt uppgifter om deltagarnas namn, befattning, ID-kortnummer och födelsedatum, via e-post (inlo.ao.dira@ep.europa.eu). Anbudsgivarens företrädare ska ha med sig en giltig identitetshandling.

Om en förfrågan skulle komma in efter tidsfristen kan ekonomiska aktörer nekas tillträde till byggnaden.

Högst två företrädare per ekonomisk aktör får närvara vid platsbesöket.

Under platsbesöket kommer de ekonomiska aktörerna att ha möjlighet att ställa frågor som de anser vara relevanta och till hjälp när de ska utarbeta sina anbud. Besöket kommer att hållas på franska.

Resekostnader i samband med platsbesöket står de ekonomiska aktörerna själva för och dessa kommer inte att ersättas av Europaparlamentet.

För närvarande måste besökarna visa upp ett hälsopass för att kunna gå in i Europaparlamentets lokaler. Anbudsgivarna ombeds observera detta villkor.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Den upphandlande myndighetens beslut kan överklagas inom två månader från datumet för underrättelsen om förfarandets resultat, antingen av anbudsgivare som uteslutits, eller av fysiska eller juridiska personer, som direkt och personligen berörs av detta beslut, även om de inte är dess mottagare.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/01/2022