TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 37402-2019

25/01/2019    S18

Malta-Valletta: Rengøringstjenester til Europahusets lokaler i Valletta, Malta

2019/S 018-037402

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Representation in Malta
Postadresse: 254 St Paul Street
By: Valletta
NUTS-kode: MT00 Malta
Postnummer: VLT 1215
Land: Malta
Kontaktperson: Head of Administration
E-mail: COMM-REP-MT-TENDER@ec.europa.eu
Telefon: +356 23425000
Fax: +356 21344897
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/malta/home_mt/
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Kommunikation
Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4385
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4385
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4385
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rengøringstjenester til Europahusets lokaler i Valletta, Malta

Sagsnr.: PR/2018-20-INF/LAV
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000 Rengøring
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Europa-Kommissionens repræsentation i Valletta, Malta, der også handler på vegne af Europa-Parlamentets informationskontor, søger rengøringstjenester til Europahusets lokaler i Valletta, Malta.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 160 000.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
90911200 Rengøring af bygninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: MT00 Malta
Hovedudførelsessted:

Europa-Kommissionen

Directorate General Communication, Representation in Malta

Europe House, 254 St Paul Street

Valletta, VLT 1215

MALTA

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rengøringstjenester til Europahuset i Valletta, Malta, herunder standardrengøring, ekstra rengøring, indsamling og bortskaffelse af affald og varer.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 40 000.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten kan forlænges op til 3 gange til en maksimumsperiode på 4 år.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 20
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Antallet af ansøgere er ikke begrænset.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Bud kan afgives af sammenslutninger af tjenesteydere, som ikke er forpligtede til at antage en bestemt retlig form forud for tildeling af kontrakten. Hvis en sammenslutning tildeles kontrakten, bliver den muligvis nødt til at antage en særlig retlig form, hvis dette er nødvendigt med henblik på at være ansvarlig for modtagelse og bearbejdning af betalinger på vegne af sammenslutningens deltagere samt for forvaltning og koordinering af tjenesten.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Betaling for tjenesterne (standardtjenester plus ekstra tjenester) foretages hver måned på den måde, der er fastsat i kontraktudkastet, ved fremlæggelse af en korrekt faktura, der er udstedt i overensstemmelse med national lovgivning og alle understøttende dokumenter, der omtaler tjenesterne udført i løbet af den pågældende måned, navnlig den ordregivende myndigheds skriftlige anmodning om særlige ekstra tjenester.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse
Krav om at anføre navne på og faglige kvalifikationer for de medarbejdere, der skal udføre kontrakten

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 25/02/2019
Tidspunkt: 17:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 01/03/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse: Boulevard Konrad Adenauer
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2019