Urakat - 37507-2019

25/01/2019    S18    - - Urakat - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Kankaanpää: Rakennustyöt

2019/S 018-037507

Hankintailmoitus

Rakennusurakat

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Kankaanpään kaupunki
0133596-1
PL 36 (Kuninkaanlähteenkatu 12)
Kankaanpää
38701
Suomi
Yhteyshenkilö: Marja Vaajasaari
Puhelin: +358 445772619
Sähköpostiosoite: hankinnat.tekninen@kankaanpaa.fi
NUTS-koodi: FI196

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kankaanpaa.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa?id=218397&tpk=3a57f7a4-8f5d-4550-9352-b8534d3c225a
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kankaanpään Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus ja laajennus vaihe 1 / pääurakka, rakennustekniset työt

Viitenumero: 8304
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Kankaanpään kaupungissa sijaitsevan Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjauksen ja laajennuksen 1. vaiheen rakennusurakka tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Vaihe 1 sisältää pääasiassa uudisrakentamista sekä jonkin verran peruskorjaus- ja muutostöitä. Rakennettavaan laajennukseen sijoitetaan mm. fysioterapia-, hammashoitola- ja sosiaalitiloja. Urakkamuoto on jaettu urakka. Rakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Putki-, ilmanvaihto-, sähkö- ja rakennusautomaatiourakka toteutetaan pääurakkaan alistettuna sivu-urakkana. Talotekniikkaurakoista (putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoista) julkaistaan erillinen hankintailmoitus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
Pääasiallinen suorituspaikka:

Tapalan peruspalvelukeskus

Tapalankatu 20

38700 Kankaanpää

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kankaanpään kaupunki pyytää tarjoustanne Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus-, laajennus- ja muutostöiden vaiheen 1 rakennustyöurakasta. Rakennusurakan vaiheen 1 laajuus on peruskorjattavalta osalta n. 326 brm2 ja laajennuksen osalta n. 2 246 brm2. Tapalan peruspalvelukeskuksen peruskorjaus jaetaan useampaan vaiheeseen, joista nyt toteutetaan vaihe 1. Tapalan peruspalvelukeskus on rakennettu vuonna 1986 ja laajennettu vuonna 1991. Rakennuksen toiminnot sijaitsevat pääosin kahdessa (2) tasossa. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/05/2019
päättymispäivä: 02/11/2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Tätä sopimusta voidaan jatkaa hankkeen mahdollisen viivästyksen johdosta siihen asti, kunnes hanke on saatettu siihen vaiheeseen kuin tarjouspyyntöasiakirjoissa on tarkoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset rakentamisen aikana esiin tulevat lisä- tai muutostyötarpeet tuovat mahdollisuuden lisähankinnalle.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 11/03/2019
Paikallinen aika: 15:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 12/03/2019
Paikallinen aika: 12:00
Paikka:

Kankaanpää

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
24/01/2019