Servicii - 38482-2018

27/01/2018    S19

Italia-Parma: Servicii de gestionare și de promovare de evenimente/reuniuni

2018/S 019-038482

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2017/S 226-469961)

Temei juridic:

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA)
Adresă: Via Carlo Magno 1A
Localitate: Parma
Cod NUTS: ITH52 Not specified
Cod poștal: 43126
Țară: Italia
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de gestionare și de promovare de evenimente/reuniuni

Număr de referinţă: OC/EFSA/CORSER/2017/07
II.1.2)Cod CPV principal
73200000 Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Rolul principal al contractantului va fi acela de a planifica și de a implementa logistica pentru evenimente pe baza instrucțiunilor EFSA. Pentru evenimente mai complexe, contractantului i se poate solicita, de asemenea, să furnizeze servicii de consultanță cu privire la cel mai bun mod de a promova o inițiativă și/sau de a acționa în calitate de consultant pentru a recomanda formatele și soluțiile tehnice optime în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Contractantul va susține EFSA în organizarea de reuniuni și de evenimente instituționale, în principal în Parma (aproximativ 60 %, fie la sediul EFSA, fie în alte locații din oraș), în Bruxelles și în UE 28 (aproximativ 35 %), dar, ocazional, și în țări candidate la aderarea la UE și în alte țări europene suplimentare (aproximativ 5 %). Prin urmare, se solicită capacitatea de a desfășura activități în principal în Italia și în țările UE/SEE, dar și în țări candidate/potențial candidate și în țări participante la programul privind politica europeană de vecinătate (PEV).

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/01/2018
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2017/S 226-469961

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2
În loc de:
Data: 26/01/2018
Ora locală: 14:30
A se citi:
Data: 08/02/2018
Ora locală: 14:30
Numărul secţiunii: IV.2.7
În loc de:
Data: 29/01/2018
Ora locală: 14:30
A se citi:
Data: 12/02/2018
Ora locală: 14:30
VII.2)Alte informații suplimentare:

A se avea în vedere că cel mai bun raport preț-calitate din caietul de sarcini al licitației a fost modificat.