Varor - 38502-2018

27/01/2018    S19

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper

2018/S 019-038502

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 001-000057)

Rättslig grund:

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Information om de institutioner och byråer som tagits upp som upphandlande myndigheter under punkt VI.3
Postadress: CSM 1 05/P001
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: OIB.02.002 Marchés publics
E-post: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu
Upphandlarprofil: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper

Referensnummer: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
30192000 Kontorsmateriel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Syftet med denna upphandling är att upprätta ett kontrakt för tillhandahållande av hållbart utformat kontorsmateriel och papper.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/01/2018
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 001-000057

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 1
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/02/2018
Lokal tid: 17:30
Ska det stå:
Datum: 19/03/2018
Lokal tid: 17:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 1
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 08/03/2018
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 23/03/2018
Lokal tid: 10:00
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: Sista datum och klockslag för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 28/02/2018
Lokal tid: 17:30
Ska det stå:
Datum: 19/03/2018
Lokal tid: 17:30
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Del nr: 2
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 08/03/2018
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 23/03/2018
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: