Lucrări - 38866-2017

02/02/2017    S23

Italia-Ispra: Proiectul de construcție, furnizarea, instalarea, testarea și darea în folosință a unei noi stații de ciment

2017/S 023-038866

Anunț de participare

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Centro comune di ricerca
Adresă: via Enrico Fermi 2749
Localitate: Ispra VA
Cod NUTS: ITC41 Varese
Cod poștal: 21027
Țară: Italia
Persoană de contact: Alessandra Cerutti
E-mail: JRC-G9NISP-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Telefon: +39 0332789260
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.ec.europa.eu/jrc/
Adresa profilului cumpărătorului: http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Comunicare
Accesul la documentele de achiziţii publice este restricţionat. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1444
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Proiectul de construcție, furnizarea, instalarea, testarea și darea în folosință a unei noi stații de ciment.

Număr de referinţă: JRC IPR 2017 G.III.9 0011 RC.
II.1.2)Cod CPV principal
42418000 Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul contractului constă în proiectul de construcție, furnizarea, instalarea, testarea și darea în folosință a echipamentelor electromecanice pentru noua stație de ciment a Centrului Comun de Cercetare (situl din Ispra), destinată producției de pachete de deșeuri finale condiționate. Condiționarea deșeurilor radioactive solide în containere de tip UNI CP-5,2 se va face prin înglobarea deșeurilor radioactive în mortar de ciment.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45350000 Instalaţii mecanice
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ITC41 Varese
Locul principal de executare:

Centrul Comun de Cercetare, Ispra (Varese), Italia.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 6 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 54
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.9)Informaţii privind limitarea numărului de candidaţi care urmează să fie invitaţi
Numărul de candidaţi preconizat: 20
Criterii obiective pentru selectarea unui număr limitat de candidați:

Numărul de candidați nu este limitat.

II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură restrânsă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 06/03/2017
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Engleză, Bulgară, Daneză, Germană, Grecă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Letonă, Lituaniană, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Spaniolă, Suedeză, Cehă
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

Se va organiza o vizită pe teren în cursul celei de a doua etape a procedurii. Data va fi comunicată ofertanților invitați să depună o ofertă (a se vedea dosarul licitației).

Durata indicată la punctul II.2.7) se referă la durata maximă a contractului. Ofertanții invitați la cea de a doua etapă a procedurii pot propune o altă perioadă de executare a contractului (a se vedea dosarul licitației).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: 2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

A se vedea adresa de internet indicată în secțiunea I.3.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/01/2017