Varer - 39407-2020

27/01/2020    S18

Danmark-Frederiksberg: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter

2020/S 018-039407

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 247-608593)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Lundsager
E-mail: anlu05@frederiksberg.dk
Telefon: +45 53880823
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/1a780887-3577-457a-ab6f-42d447169e6f/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Genudbud af 4 delkontrakter om udførelse af salg og levering af fødevare til plejecentre i Frederiksberg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
15000000 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Frederiksberg Kommune udbyder 4 delaftaler om salg og levering af fødevare til plejecentre og storkøkkener, der producere måltider til beboere på plejecentre i Frederiksberg Kommune.

Udbuddet omfatter 9 kommunale, selvejende og private plejecentre i kommunen. Opdelingen på delaftaler har til hensigt at give både små, mellem og store virksomheder mulighed for at byde på opgaven. Indholdet af delaftalerne er beskrevet nedenfor i denne bekendtgørelse.

Det er muligt at tilbyde samlerabat ved bud på flere delaftaler. Sortimenter der bliver efterspurgt i udbuddet afspejler Frederiksberg Kommunes målsætning om 60% økologi i offentlige storkøkkener i 2020, og at der er køkkener, der har ambitioner om en endnu højere økologiprocent. I forhold til tildelingskriterier vægter pris 60% og kvalitet 40%. I forhold til kvalitet vil følgende delkriterier indgå:

- Leveringssikkerhed,

- Sortiment,

- Service.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 247-608593

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist
I stedet for:
Dato: 29/01/2020
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 30/01/2020
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

ESPD er opdateret således at det kan udfyldes i overensstemmelse med udbudsbetingelserne.