Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Szolgáltatások - 40131-2021

26/01/2021    S17

Magyarország-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány

2021/S 017-040131

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Adria Port Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32162017
Postai cím: Horvát utca 12–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Garai Péter Tibor
E-mail: info@adriaport.hu
Telefon: +36 301662793
Fax: +36 12005977
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kormany.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001392782020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001392782020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Kikötői tevékenységek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megvalósíthatósági tanulmány - Trieszti Kikötő

Hivatkozási szám: EKR001392782020
II.1.2)Fő CPV-kód
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex üzleti és műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése a Trieszti Kikötő Projekthez.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79314000 Megvalósíthatósági tanulmány
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

H-1027 Budapest, Horvát utca 12-26.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex üzleti és műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése a Trieszti Kikötő Projekthez.

A megvalósíthatósági tanulmány célja, hogy egy műszakilag megvalósítható és kereskedelmi szempontból előnyös fejlesztési tervet és üzleti modellt mutasson be az ajánlatkérő számára, amely alkalmas a projekt stratégiai céljai elérésére.

A tanulmányt két fázisban kell elkészíteni, az egyes fázisok végén egy-egy dokumentummal (Tanulmány 1. és Tanulmány 2.). Mindkét tanulmánynak tartalmaznia kell egy-egy, a kulcsfontosságú megállapításokat és javaslatokat tartalmazó vezetői összefoglalót.

A Tanulmány 1-nek indikatív megvalósíthatósági tanulmányt kell tartalmaznia, amely azonosítja a fenti célok és követelmények elérésére vonatkozó lehetőségek “shortlist”-jét és felvázolja a Trieszt terminál infrastrukturális szükségleteit. A Tanulmány 1-nek legalább 3 üzleti tervet kell tartalmaznia a kikötő fejlesztésére vonatkozóan. A Tanulmány 1. alapján az ajánlatkérő előzetes döntést fog hozni a tovább vizsgálandó üzleti tervről.

A Tanulmány 2-nek az ajánlatkérő által kiválasztott üzleti tervre összpontosító, részletes megvalósíthatósági tanulmányt, üzleti modellt és fejlesztési tervet kell bemutatnia az ajánlatkérő számára. A Tanulmány 2-nek lehetővé kell tennie az ajánlatkérő számára, hogy véglegesítse az olasz hatóságokkal kötött program megállapodást (“Accordo di programma”), hogy továbblépjen a Trieszt terminál fejlesztésének műszaki tervezésére, és megkezdje a jóváhagyási eljárásokat az érintett hatóságokkal.

A Tanulmány 1 elkészítésére rendelkezésre álló idő a szerződéskötéstől számított 3 (három) hónap, míg a Tanulmány 2 elkészítésére rendelkezésre álló idő az ajánlatkérő általi - két fázis közötti - előzetes döntéshozataltól számított 3 (három) hónap.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3). M.2. pont szerinti szakember M.2.a) pont szerinti szakmai többlet tapasztalata (db projekt) – (min. 0 – max. 3 db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3) M.2. pont szerinti szakember M.2.b) pont szerinti szakmai többlet tapasztalata (db projekt) –(min. 0–max. 3 db projekt) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány logisztikával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) - (min. 0 - max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 4. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) - (min. 0 - max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 5. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány környezetvédelemmel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) - (min. 0 - max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 6. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány projekt költségvetés tervezéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt)– (min. 0– max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 7. Az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerülő projekt csapattagok (legfeljebb 5 fő vehető figyelembe) együttesen hány kikötő működtetéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten rendelkeznek egyenként legalább 60 napos tapasztalattal (db projekt) – (min. 0–max. 5 db projekt) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 8. Az ajánlattevő az ajánlatkérő által kötelezően előírt 300 embernapon túl, minimum hány további embernapot vállal a projektre fordítani (embernap) – (min. 0–max. 200 embernap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 9. Az ajánlattevő a lehetséges üzleti tervek kiválasztása során minimum hány, nyújtott szolgáltatások és kiszolgált árucsoportok tekintetében meghatározott célszegmens előzetes elemzését vállalja (db célszegmens)–(min. 6–max. 12 célszegmens) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.5) pontban az 1. minőségi értékelési szempont tekintetében az ajánlattevőnek azt kell megjelölnie, hogy az M.2. pont szerinti szakember hány – az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges 2 db-on felüli – üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten szerzett egyenként legalább 120 napot elérő projektvezetői szakmai tapasztalatot.

A II.2.5) pontban a 2. minőségi értékelési szempont tekintetében az ajánlattevőnek azt kell megjelölnie, hogy az M/2. pont szerinti szakember hány - az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges 2 db-on felüli – logisztikai üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten szerzett egyenként legalább 120 napot elérő csapattagi (ide nem értve a projektvezetői) szakmai tapasztalatot.

Az 1–2. minőségi értékelési szempontok tekintetében ugyanazon projekt csak egyszer vehető figyelembe, vagy az 1. vagy a 2. minőségi értékelési szempont szerinti vállalás alátámasztására.

Az 1–2. minőségi értékelési szempontnál figyelembe vett szakember a 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében nem vehető figyelembe.

A II.2.5) pontban a 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében összesen (tehát nem értékelési szempontonként, hanem a 3–7. szempont tekintetében együttesen) legfeljebb 5 fő szakember együttes tapasztalata vehető figyelembe, ami azt jelenti, hogy mindegyik értékelési szemponthoz ugyanabból az 5 fős csapatból kell megjelölni azokat a szakembereket, akik az adott (3–7.) értékelési szempont tekintetében releváns tapasztalattal rendelkeznek. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag olyan tapasztalat vehető figyelembe, ahol az adott szakember legalább 60 napos tapasztalattal rendelkezik. A 3–7. minőségi értékelési szempontok tekintetében ugyanazon projekt több szakember tekintetében is figyelembe vehető, ugyanazon szakember tekintetében ugyanazon projekt azonban csak egyszer vehető figyelembe. Ennek megfelelően ugyanazon értékelési szempont tekintetében ugyanazon projekt több szakember tekintetében is figyelembe vehető, továbbá ugyanazon projekt különböző szakemberek tekintetében több szakterületre (azaz a 3–7. minőségi értékelési szempontok szerinti bármely szakterületre) is figyelembe vehető, ugyanazon szakember tekintetében ugyanazon projekt azonban csak egyszer vehető figyelembe akkor is, ha az adott projekt több, a 3–7. minőségi értékelési szempontok szerinti szakterületet lefedett és az adott szakember ugyanazon projekt keretében több szakterületen is tapasztalatot szerzett.

A II.2.5) pontban az „ár kritérium” tekintetében a kért ellenszolgáltatás nettó összege (EUR) kerül értékelésre.

A II.2.7) pontban meghatározott időtartam a teljes időtartamot jelöli, az ajánlattevőre vonatkozó határidőket a II.2.4) pont, a közbeszerzési dokumentumok és az azok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (1)–(5) és (7) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bekezdése, 6–8. §-ai és 10. §-a, valamint a 1–16. §-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

— a Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

— majd a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során – az ajánlatkérő felhívására – az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Korm. rendelet 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)–(7) és (9)–(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike tekintetében külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani. Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot is be kell nyújtani az ajánlatban.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t a Korm. rendelet 3–7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Korm. rendelet 13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

P.1–P.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bek és 5. § (1) bek alapján az ajánlatba csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bek alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is a P.1–P.2. számú gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm.rendelet 1. §-ának (2) bek alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm.rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

Az ajánlattevőnek a Korm.rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért – az általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételéről és a közbeszerzés tárgyából (üzleti és/vagy műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy ehhez kapcsolódó tanácsadás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot kell csatolnia üzleti évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Az ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Korm.rendelet 19. §-ának (3) bekezdésére. A gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)–(8) és (11)–(12) bekezdéseiben, a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében, valamint a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdésében és 6. §-ában foglaltak. Ezen felül a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek – az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében – az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt. 67. § (3) bekezdés].

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított – teljes árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 180 000 000 HUF-ot.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha – az általános forgalmi adó nélkül számított– közbeszerzés tárgyából (üzleti és/vagy műszaki megvalósíthatósági tanulmány készítése és/vagy ehhez kapcsolódó tanácsadás) származó árbevétele az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összességében nem éri el a nettó 135 000 000 HUF-ot.

A P.1. és P.2.gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

M.1–M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és 5. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M.1–M.2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 62. § (1) bek. i) pontjára, és a Kbt. 73. § (1) bek. c) pontjára.

A Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Korm. rendelet IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. Az ajánlattevőnek a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat évben – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően – teljesített legjelentősebb szolgáltatási tárgyú referenciamunkákat a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában és (3a) bekezdésében, a 21/A. §-ában, valamint a 22. § (1)–(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.

A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak, illetve az ajánlattevő nyilatkozatának tartalmaznia kell legalább:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését (név és cím),

— a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét,

— a szerződés tárgyának rövid leírását olyan részletességgel, melyből az alkalmassági feltételnek valómegfelelés egyértelműen megállapítható,

— a teljesítés idejét (kezdő és befejezésének időpontja év, hónap, nap megadásával),

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2. Az ajánlattevőnek a Korm.rend 21. § (3) bek. b) pontja alapján az M.2. pont szerinti műszaki-alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést azon szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettsége vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével kell igazolnia, akit be kíván vonni a teljesítésbe.

Az M.2. pont tekintetében ki kell tölteni a vonatkozó EKR űrlapot, csatolni kell továbbá az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát is.

Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat időtartamát a becsatolt szakmai önéletrajz alapján ellenőrzi. A szakmai tapasztalat időtartamát év/hónap/nap pontossággal kell megadni.

A műszaki-szakmai alkalmasság igazolása vonatkozásában alkalmazandóak továbbá a Kbt. 65. §-ának (6)–(7),(9) és (11)–(12) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 140. §-ának (9) bekezdésében foglaltak. Ezen felül a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, e szervezetnek – az általa igazolt alkalmassági követelmények tekintetében – az ajánlattevő tekintetében előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést [Kbt.67. § (3) bekezdés].

Az M.1–M.2. pontokban előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek – figyelemmel a Kbt. 65. §-ának (6) bekezdésére – közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított hat éven belül befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db olyan referenciamunkával, amelynek tárgya tengeri teher kikötő üzleti és/vagy műszaki megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése volt.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a szerződés teljesítésébe nem von be legalább 1 fő, műszaki vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel rendelkező olyan projektvezetőt,

a) akinek legalább 2 db üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten egyenként legalább 120-120 napos projektvezetői tapasztalata van és

b) akinek legalább 2 db logisztikai üzletfejlesztéssel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány készítése projekten egyenként legalább 120-120 napos csapattagként (ide nem értve a projektvezetőt) szerzett tapasztalata van.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alkalmassági feltétel tekintetében egy projekt kizárólag egyszer vehető figyelembe vagy az M.2.a) vagy az M.2.b) pont szerinti tapasztalat igazolására. Amennyiben tehát az adott szakember egy üzletfejlesztéssel kapcsolatos projekt tekintetében projektvezetőként és csapattagként (ide nem értve a projektvezetőt) is szerzett legalább 120-120 napos tapasztalatot, az adott szakmai tapasztalat akkor is csak az M.2. a) pont vagy az M.2. b) pont szerinti szakmai tapasztalat igazolására vehető figyelembe. Ilyen esetben az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az adott tapasztalattal az M/2. a) vagy az M/2. b) pont szerinti tapasztalatot kívánja igazolni.

Az M.2. pontban megjelölt szakembernek a szerződés teljesítésében részt kell vennie.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, felelősségbiztosítás.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: EUR

Részteljesítésre és részszámlázásra a szerződéstervezetben foglaltak szerint van lehetőség. Az ajánlatkérő a vonatkozó számla ellenértékét a (rész)teljesítés ajánlatkérő általi igazolását követően, a megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással fizeti meg, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10), a Ptk. 6:130 (1)–(2) bekezdésében foglaltakra.

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § rendelkezései az irányadóak.

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében (közös) gazdasági társaság (projekttársaság) alapítását nem követeli meg és nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő(k) számára.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/02/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 25/02/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b) bekezdés alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1)–(4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. AK az eljárást az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani. Az AK az alábbiakban megadja azt a fájlformátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani: olvasható és nem szerkeszthető pdf formátum.

2. AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.

3. AK felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük a Kbt. 41/A. §-ában foglaltakra.

4. Az ajánlattevő alkalmassági követelményeknek való megfelelése és a kizáró okok fenn nem állásának igazolása a Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján is történhet.

5. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35. § (2a) bekezdés és a Kbt. 41/A. §-a alapján vizsgálja.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

7. Az alkalmasság feltételei és ennek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb az ajánlati felhívás III.1.2) P.1–P.2 és III.1.3) M.1–M.2. pontja tekintetében.

8. Az ajánlatkérő a Kbt. 54. § értelmében, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Az ajánlati biztosíték összege 10 000 EUR, azaz tízezer euró. Az ajánlati biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11763842-00714882 számú bankszámlájára történő befizetéssel; az Ajánlatkérő nevére kiállított pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés tényét az ajánlattevő ajánlatban köteles a befizetési bizonylat másolatával igazolni. Az ajánlattevőnek ajánlatában igazolnia kell, hogy a biztosítékot az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az olyan nyilatkozatot, amely közvetlenül követelés érvényesítésének alapjául szolgál, azt úgy kell benyújtani, hogy elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2)] Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell rendelkezésre bocsátani és az ajánlati kötöttség ideje alatt érvényben kell maradnia.

9. AK a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza.

10. Az ajánlatban csatolni kell az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

11. Az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó – az EKR rendszerben megfelelően kitöltött – felolvasólapot.

12. Ha bármely, csatolt dokumentum nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az ajánlattevő általi magyar nyelvű fordítását is csatolni kell.

13. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban, vagy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra hivatkozik, az ajánlatkérő azzal egyenértékűt is elfogad, tekintettel arra, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Az egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell ajánlatában a Kbt. és a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 46. §-ában foglaltaknak megfelelően igazolnia.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

15. AK nem biztosít részajánlattételre lehetőséget, mert a beszerzés tárgya egy egységes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésre vonatkozik, így műszaki, funkcionális és gazdasági egységet képez.

16. Faksz: dr. Patay Géza – lajstromszáma: 00226

17. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0–10 pont.

Az értékelés módszere az 1–9. minőségi értékelési szempont esetén egyenes arányosítás, az „ár” tekintetében pedig fordított arányosítás. A részletes értékelési módszer és az alkalmazandó képletek a közbeszerzési dokumentumban kerültek meghatározásra.

18. Az ajánlatkérő előírja, hogy az 1–7. számú minőségi értékelési szempontok tekintetében a felolvasólappal összhangban lévő szakmai ajánlatot kell benyújtani az ajánlat részeként. A szakmai ajánlatban meg kell nevezni az 1–7. számú minőségi értékelési szempont tekintetében figyelembe veendő szakembereket és úgy kell bemutatni a szakemberek releváns tapasztalatát, hogy az összhangban legyen a felolvasólapon tett vállalással.

19. AK tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap. A felhívás IV.2.6) pontjában az 1 hónap alatt 30 napot kell érteni.

20. Az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlatban megadott bármely nem HUF-ban megadott pénzügyi adat átváltása a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes devizaárfolyamán történik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/01/2021