Bunuri - 40409-2018

Afișează vizualizare compactă

27/01/2018    S19

România-Bucureşti: Pachete software şi sisteme informatice

2018/S 019-040409

Anunț de participare

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Denumire oficială: Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică
Adresă: Bd. Mareșal Averescu nr. 8-10, sector 1
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 011455
Țară: România
Persoană de contact: Robert Zamfir
E-mail: robert.zamfir@cert.ro
Telefon: +40 316202187
Fax: +40 316202190

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.cert.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la:
Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Echipamente și soluții software proiect eCSI
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Sediul CERT-RO.

Cod NUTS RO32 Bucureşti - Ilfov

II.1.3)Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui contract de achiziții publice
II.1.4)Informații privind acordul-cadru
II.1.5)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari intr-un termen de maxim 5 zile.
Echipamente si solutii software proiect eCSI, 12 loturi.
II.1.6)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice, 30233140 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD), 32424000 Infrastructură de reţea, 48820000 Servere

II.1.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)Cantitatea totală sau domeniul:
Lot.
Nr. Denumire lei fara TVA.
1) Echipament de retea de tip border router - 64 500,00;
2) Solutie integrata de securitate - 162 000,00;
3) Licente software virtualizare - 124 000,00;
4) Echipamente de tip server - 179 000,00;
5) Echipamente de retea tip switch ethernet - 63 000,00;
6) Echipamente de tip switch FC - 106 000,00;
7) Echipament de stocare a datelor - 413 000,00;
8) Rack dotat cu consola KVM, UPS si accesorii - 55 550,00;
9) Sistem Call Center - 448 000,00;
10) Statii laptop - 206 000,00;
11) Solutie Automated Malware Analysis Platform (Sandbox) - 274 000,00;
12) Pachet solutii software investigatii post-intruziune - 69 000,00.
Valoarea estimată fără TVA: 2 162 000,00 RON
II.2.2)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)Informații privind reînnoirile
II.3)Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)

Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Echipament de rețea de tip border router
1)Descriere succintă
Echipament de rețea de tip border router.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

32424000 Infrastructură de reţea

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 64 500,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 600,00 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Soluție integrată de securitate
1)Descriere succintă
Solutie integrata de securitate.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

32424000 Infrastructură de reţea

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 162 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 600,00 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Licențe software virtualizare
1)Descriere succintă
Licente software virtualizare.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 124 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 200,00 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Echipamente de tip server
1)Descriere succintă
Echipamente de tip server.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48820000 Servere

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 179 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 750,00 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Echipamente de rețea tip switch ethernet
1)Descriere succintă
Echipamente de retea tip switch ethernet.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

32424000 Infrastructură de reţea

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 63 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 600,00 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Echipamente de tip switch FC
1)Descriere succintă
Echipamente de tip switch FC.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

32424000 Infrastructură de reţea

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 106 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 1 000,00 RON.
Lot nr: 7 Denumire: Echipament de stocare a datelor
1)Descriere succintă
Echipament de stocare a datelor.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

30233140 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 413 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 100,00 RON.
Lot nr: 8 Denumire: Rack dotat cu consolă KVM, UPS și accesorii
1)Descriere succintă
Rack dotat cu consola KVM, UPS si accesorii.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

32424000 Infrastructură de reţea

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 55 500,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 550,00 RON.
Lot nr: 9 Denumire: Sistem Call Center
1)Descriere succintă
Sistem Call Center.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 446 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 4 400,00 RON.
Lot nr: 10 Denumire: Stații laptop
1)Descriere succintă
Statii laptop.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 206 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2 000,00 RON.
Lot nr: 11 Denumire: Soluție Automated Malware Analysis Platform (Sandbox)
1)Descriere succintă
Solutie Automated Malware Analysis Platform (Sandbox).
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 274 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 2700,00 RON.
Lot nr: 12 Denumire: Pachet soluții software investigații post-intruziune
1)Descriere succintă
Pachet solutii software investigatii post-intruziune.
2)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

48000000 Pachete software şi sisteme informatice

3)Cantitate sau domeniu
Valoarea estimată fără TVA: 69 000,00 RON
4)Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 18 (de la data atribuirii contractului)
5)Informații suplimentare privind loturile
Valoarea garantiei de participare este: 650,00 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Depozite și garanții solicitate:
Cuantumul garantiei de participare: 21 150 RON pentru toate cele 12 loturi, pentru fiecare lot in parte este stabilit in Anexa B (Loturi). In cazul in care ofertantii vor constitui garantia de participare in valuta, cursul valutar la care se va face echiv leu/valuta va fi cursul stabilit de BNR din data publicarii anuntului de participare in SEAP. Perioada de val a garantiei pentru participare: min 60 zile de la termenul-limita de depunere a ofertelor.
Modul de constituire a garantiei de participare:
1) virament bancar: contul RO15TREZ7015005XXX012539 deschis la Trez S.1– scanat in format .pdf, depus in SEAP;
2) instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, conform art. 36 din HG 395/2016, care va acoperi toate riscurile prevazute de lege, scanat in format.pdf, depus in SEAP.
In cazul in care garantia de participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate de asigurari, atunci op eco vor incarca in SEAP si documentele anexe aferente politei (ctr de asigurare/ cond de asig, dovada platii primei de asigurare,dovada constituirii garantiei colaterale solicitata de societatea de asigurari etc). Retinerea garantiei de participare se va face in conf cu prev art. 37 HG 395/2016. Garantia de participare se va constitui pentru fiecare lot in parte. Garantia de buna executie va fi de 10 % din pretul contractului, fara TVA.
III.1.2)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri europene si buget de stat.
III.1.3)Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
— Asociere conform art. 53 din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016,
— Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016,
— Asociere conform art. 39 din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Ofertantii, subcontractantii si tertii sustinatori trebuie sa confirme plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si la bugetul local din care sa rezulte ca ofertantul nu are datorii, restante la data prezentarii. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile aferente cerintelor solicitate. Pentru persoane juridice/fizice române se vor prezenta documente justificative, respectiv certificatele care confirma plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii, iar pentru persoane juridice/fizice straine, se vor prezenta documente edificatoare eliberate de autoritati competente din tara de rezidenta, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local restante la momentul prezentarii, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele mentionate se vor prezenta doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele:
— Catalin Arama - Director General,
— Mircea Grigoras - Director General Adjunct,
— Daniel Ionita - Director Directia Analize, Politici si Coooperare,
— Buleandra Mihaela - Sef Serviciu Economic,
— Stefan Marius - Responsabil viza CFPP,
— Stefanescu Mihaela - Consilier Juridic,
Comisia de evaluare:
— Nelu Munteanu - Presedinte comisie de evaluare,
— Ene Gabriel - Membru comisie,
— Calin Constantin - Membru comisie,
— Catalin Patrascu - Membru comisie,
— Robert Zamfir - Membru comisie,
— Ovidiu Mogosan - Membru de rezerva,
— Mihai Rotariu - Membru de rezerva.
Nota:
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea 98/2016 se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti operatorii participanti la procedura.
Documentele solicitate ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor pentru demonstrarea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentarii,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv,
(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
(d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoane juridice/fizice române/straine
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va prezenta DUAE, completandu-se sectiunile conform cerintelor solicitate, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar.
III.2.2)Capacitatea economică și financiară
III.2.3)Capacitatea tehnică
III.2.4)Informații privind contractele rezervate
III.3)Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 19.2.2018 - 00:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
2.3.2018 - 16:00
IV.3.5)Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 60 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 5.3.2018 - 18:00

Locul:

In SEAP

Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Trimitere la proiect(e) și/sau program(e): Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica CERT-RO este beneficiarul unei finantari nerambursabile pentru implementarea proiectului „Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”, cod 2016-RO-IA-0128, proiect cofinantat prin programul Connecting Europe Facility (CEF) - Telecommunications Sector.
VI.3)Informații suplimentare

Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand linkul urmator: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Daca CERT-RO constata faptul ca ofertantii au ofertat preturi egale ca valoare pentru loturi (unul sau mai multe), va solicita clarificari prin intermediul SEAP pentru incarcarea de noi preturi, pentru a se face o departajare obiectiva.

Perioada contractuala va fi de la data semnarii contractului pana la sfarsitul lunii august 2019.
VI.4)Căi de atac
VI.4.1)Organismul competent pentru căile de atac

Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Utilizarea căilor de atac
VI.4.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Denumire oficială: Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică CERT-RO
Adresă: B-dul Mareșal Averescu nr. 8-10
Localitate: București
Cod poștal: 011455
Țară: România
E-mail: office@cert.ro
Telefon: +40 316202187
Fax: +40 316202190

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
25.1.2018