Tjenesteydelser - 40635-2020

28/01/2020    S19

Danmark-København: Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs gennemførelse af tværgående koordinering af Copernicus-programmets in situ-aktiviteter — observationsdata

2020/S 019-040635

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 012-022846)

Retsgrundlag:
Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Miljøagentur
Postadresse: Kongens Nytorv 6
By: Copenhagen K
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 1050 K
Land: Danmark
Kontaktperson: Olivier Cornu
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.eea.europa.eu
Internetadresse for køberprofilen: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser til støtte for Det Europæiske Miljøagenturs gennemførelse af tværgående koordinering af Copernicus-programmets in situ-aktiviteter — observationsdata

Sagsnr.: EEA/DIS/R0/20/001
II.1.2)Hoved-CPV-kode
72300000 Datatjenester
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med dette udbud er bistand til EEA's tværgående koordinering af Copernicus programmets in situ-aktiviteter. EEA søger tjenester fra 1 kontrahent med fokus på observationsdata inden for områderne meteorologi, oceanografi, atmosfærekemi og luftkvalitet samt klima. Tjenesterne, der skal leveres af kontrahenten, omfatter hovedsagligt tematisk og teknisk støtte og indsamling af oplysninger samt registrering og analyse i forbindelse med de specifikke temaområder. Kontrahenten skal arbejde på tværs af Copernicus-programmet og vil særligt skulle dække og rådføre sig med Copernicus-tjenesterne og de bemyndigede enheder. For yderligere detaljerede oplysninger henvises der til afsnit I.1.2) og I.1.3) i udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/01/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 012-022846

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbsafdeling i forvejen og senest 14.2.2020 (12:00) CET, pr. e-mail til adressen procurement@eea.europa.eu.

Læses:

Tilbudsgivernes repræsentanter (1 pr. tilbudsgiver) kan deltage i åbningen. De bedes informere EEA's indkøbsafdeling i forvejen og senest 28.2.2020 (12:00) CET, pr. e-mail til adressen procurement@eea.europa.eu.

Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 14/02/2020
Tidspunkt: 14:00
Læses:
Dato: 28/02/2020
Tidspunkt: 14:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 17/02/2020
Tidspunkt: 10:00
Læses:
Dato: 02/03/2020
Tidspunkt: 10:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: