Pakalpojumi - 40719-2018

30/01/2018    S20

Beļģija-Brisele: E-tiesiskuma portāla patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu sadaļas patērētāju un tirgdarbības tiesību aktu satura atjaunināšana

2018/S 020-040719

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, DG Justice, Unit JUST/04 Programme and Financial Management
Pasta adrese: Office MO59 04/21
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: just-04-cft@ec.europa.eu
Tālrunis: +32 22981708
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_en.htm
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3057
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

E-tiesiskuma portāla patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu sadaļas patērētāju un tirgdarbības tiesību aktu satura atjaunināšana

Atsauces numurs: JUST/2017/CONS/PR/CO02/0059
II.1.2)Galvenās CPV kods
72300000 Datu pakalpojumi - QB07 - QB05
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šā līguma mērķis ir sniegt Komisijai pakalpojumus, nepārtraukti atjauninot informāciju, kas iekļauta e-tiesiskuma portāla patērētāju tiesību aizsardzības tiesību aktu sadaļā.

Darba ģeogrāfiskais tvērums ir visas Eiropas Savienības dalībvalstis.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72300000 Datu pakalpojumi - QB05 - QB07
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

darbuzņēmēja telpas.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Darbuzņēmējam būs jāveic tālāk norādītie uzdevumi.

a) ES patērētāju tiesību aizsardzības tiesību akti: ES līmeņa tiesību aktu atjaunināšana datubāzē, kad tas nepieciešams. Visi teksti ir pieejami visās valodās vietnē EUR-Lex.

b) Kopsavilkumi sabiedrībai: darbuzņēmējs sagatavos ievadtekstus (aptuveni 250 vārdus) katrai direktīvai, rezumējot katras direktīvas saturu plašākai sabiedrībai. Tos var veidot, izmantojot esošos tiesību aktu kopsavilkumus vietnē Eur-Lex, ja tādi pastāv.

c) Valstu tiesību aktu, judikatūras un administratīvo prakšu apkopojumi: mērķis ir apzināt izmaiņas dalībvalstu transponēšanas tiesību aktos, kā arī šādu un ar tiem saistītu tiesību aktu, galveno juridisko dokumentu, atbilstošu administratīvo lēmumu un citu materiālu (piemēram, valsts tiesībaizsardzības iestāžu izdotu vadlīniju un rīcības kodeksu) pieņemšana visās dalībvalstīs.

d) Anotācijas: mērķis ir sniegt uzticamu un viegli uztveramu informāciju gan praktizējošiem juristiem, gan ieinteresētiem nespeciālistiem. Darbuzņēmējs sagatavos dalībvalstu juridisko dokumentu un atbilstošu administratīvo lēmumu kopsavilkumus, tostarp īsus un skaidrus faktu, juridisko problēmu un citas atbilstošas papildinformācijas aprakstus.

e) Doktrīnu/juridiskā literatūra: darbuzņēmējs apzinās svarīgākās dalībvalstu un Eiropas akadēmiskās un praktiskās publikācijas saistībā ar darbības jomā iekļautajām direktīvām, tostarp attiecībā uz to īstenošanu dalībvalstīs.

f) Dalībvalstu tiesībaizsardzības sistēmu apraksti: darbuzņēmējs atjauninās kopsavilkumus par dalībvalstu tiesībaizsardzības sistēmām, kuras dalībvalstis ir ieviesušas, lai īstenotu darbības jomā iekļautās direktīvas.

g) Dalībvalstu noteikumu tulkošana angļu valodā: ja dalībvalstis ir tos iesniegušas Komisijai, Komisija darīs pieejamus darbuzņēmējam jaunu vai atjauninātu valsts īstenošanas tiesību aktu tulkojumus angļu valodā. Darbuzņēmējs nodrošinās, ka šo tulkojumu projektu kvalitāti pārbauda jurists / jurists-lingvists un, ja nepieciešams, uzlabo to. Ja jauni vai atjaunināti transponēšanas tiesību akti nav iesniegti Komisijai angļu valodā, darbuzņēmējam ir pienākums pašam iztulkot dalībvalstu īstenošanas tiesību aktus (katrai direktīvai un visām iesaistītajām dalībvalstīm).

h) Datubāzes saturs ir jāorganizē un, ja nepieciešams, jāizlabo, lai uzlabotu datubāzes kvalitāti, vai, ja dalībvalstu iestādes vai citi lietotāji informē Komisiju vai darbuzņēmēju par kļūdām vai iztrūkumiem. Darbuzņēmējs pārbaudīs un atjauninās to, vienojoties ar Komisiju.

i) Pirms būtisku atjauninājumu augšupielādēšanas e-tiesiskuma portālā darbuzņēmējs dos iespēju attiecīgajai Patērētāju tiesību aizsardzības sadarbības iestādei, kas atbild par patērētāju tiesību un tirdzniecības tiesību aktiem (ne ilgāk par 4 nedēļām) pārbaudīt un, iespējams, papildināt atjauninājumus, kas attiecas uz attiecīgo valsti. Šā mērķa īstenošanai darbuzņēmējam tiks piešķirts kontaktpunktu saraksts, kuru tas uzturēs, atjauninās un iesniegs Komisijai.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 800 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 12
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

līguma darbības laiks būs 1 gads, sākot no parakstīšanas dienas, un to varēs atjaunot 3 reizes.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce: 2017. gada darba programma un finansējums programmas “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” īstenošanai.
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

III.2.3)Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi
Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 06/03/2018
Vietējais laiks: 12:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 6 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 08/03/2018
Vietējais laiks: 11:00
Vieta:

Rue Montoyer 59, 1040 Brussels, Beļģija.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3. iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām
Pilns nosaukums: Kā minēts iepriekš.
Pilsēta: Luxembourg
Valsts: Luksemburga
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
18/01/2018