Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 41004-2019

28/01/2019    S19    Palvelut - hankintailmoitus - Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 019-041004

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Museovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0292559-2
Postiosoite: PL 913
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ismo Malinen
Sähköpostiosoite: hankinnat@museovirasto.fi
Puhelin: +358 295336382

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.museovirasto.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Turun Museokeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0204819-8
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: museokeskus@turku.fi

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.turku.fi/museo

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=220002&tpk=15d21537-b0ee-4f7b-a5cf-36bb9661e354
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinta

Viitenumero: MV/4/02.08.03/2016
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tämä on ilmoitus hankinnasta, jolla Museovirasto hankinnan päävastuullisena kutsuu tarjoajia osallistumaan Museoviraston ja Turun museokeskuksen yhdessä muodostaman konsortion kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinnan kilpailutukseen. Hankintamenettelynä käytetään kilpailullista neuvottelumenettelyä. Hankinnan kohde sisältää järjestelmän toteuttamisen, toimittamisen sekä sen kehittämisen ja ylläpidon. Konsortioon on mahdollista ottaa lisäjäseniä, jolloin niistä tulee myös järjestelmän käyttäjiä. Toteutettava järjestelmä korvaa Museoviraston nykyisin käyttämän www.kuvakokoelmat.fi-palvelun. Hankinnalla luodaan edellytykset Suomen tunnetuimmalle, käyttäjiä houkuttelevalle ja osallistavalle kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmälle.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
48312000
48900000
48600000
48620000
72212600
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kilpailutuksen tavoitteena on hankkia konsortion yhteisesti käyttämä sähköisen asioinnin kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmä, joka tarjoaa käyttäjilleen tehokkaan ja nopean palvelun ja pääsyn tietosisältöihin. Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa julkinen verkkopalvelu, jonka toiminnallisia lähtökohtia ovat yhteisöllisyyden mahdollistaminen, kuvallisuuden korostaminen, hyvät hakuominaisuudet ja käytettävyys. Palvelu toimii verkkokauppana konsortiossa mukana olevien organisaatioiden kuvatallenteiden myynnille ja jakelulle. Palvelun toivotaan mahdollistavan osallistava toiminta loppukäyttäjille, kuten esimerkiksi kuvatietojen rikastamisen mahdollisuus. Palvelun toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia ovat muun muassa monipuoliset hakutoiminnot, korkearesoluutioisten kuvatallenteiden myynti sekä osallistavat toiminnot. Palvelussa tulee huomioida lisäksi ylläpidon ja raportoinnin työkalut. Tarkempi kuvaus hankinnasta on hankekuvauksessa (liite 1).

Toteutettavan palvelun elinkaari on useita vuosia ja sen tulee olla helposti jatkokehitettävissä ja mahdollistaa tekoälyn ja muiden teknologioiden hyödyntämisen. Palvelu on rajapintojen avulla yhteydessä muihin sähköisiin järjestelmiin. Ensisijaisesti haetaan helppokäyttöistä sovellusratkaisua, joka perustuu avoimen lähdekoodin teknologiaan sekä mahdollistaa komponenttien ja toiminnallisuuksien lisäämisen myös vaiheittain. Tarjoaja voi tarjota vapaasti myös muita hankintayksikön tarpeeseen soveltuvia ratkaisuehdotuksia.

Palvelun tarjoalta voidaan tilata seuraavia palveluita, joita kaikkia tarjoajan tulee kyetä tarjoamaan:

1. Palvelun ja sen toteuttavan järjestelmän suunnittelu, toteutus ja testaus

2. Palvelun mahdollistavan järjestelmän ylläpito ja jatkokehitys sopimuskaudella

3. Palvelu- ja järjestelmäkehityksen konsultointi.

Hankinnan kohteen tarkempi määrittely kerrotaan tämän hankintailmoituksen liitteissä.

Hankinnan kohteeseen liittyvät pakolliset ja toivottavat ominaisuudet kuvataan tarkemmin Kuvapalvelun vaatimusmäärittelyssä (liite 2).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 150 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 01/10/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintayksikkö tekee sopimuksen toistaiseksi voimassa olevana.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kyseessä on kilpailullinen neuvottelumenettely. Hankintayksikkö on rajoittanut neuvotteluihin kutsuttavien tarjoajien määrän enimmillään neljään soveltuvaan tarjoajaan, jotta neuvottelut voidaan toteuttaa tehokkaasti ja tuloksellisesti. Jos soveltuvia ehdokkaita on vähemmän kuin neljä (4), voi hankintayksikkö jatkaa menettelyä pyytämällä kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät tarjoajat aloittamaan neuvottelut.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: kyllä
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Suomalaiset museot ja muut kulttuuriorganisaatiot voivat liittyä konsortioon ja siten tulla myös palvelun käyttäjiksi.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
Käytössä on vaiheittainen menettely, jolla käsiteltävien ratkaisujen tai neuvoteltavien tarjousten määrää alennetaan asteittain
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-257162
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 04/03/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25/01/2019