Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

Der er i øjeblikket nogle fejl, der påvirker den måde, bekendtgørelser om e-formularer vises på. Vi arbejder på at løse problemet. Indtil det er løst, kan du finde mere information og vejledning på vores særlige side om problemet.

Tilmelding er åben til vores 4. workshop med TED-genbrugere, den 14. december 2023

Tjenesteydelser - 41169-2016

Vis forkortet udgave

06/02/2016    S26

Italien-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Rådgivning

2016/S 026-041169

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2015/S 194-350801 af 7.10.2015)

Europa-Kommissionen, Centro comune di ricerca, Gestione del sito di Ispra, all'attenzione della sig.ra C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN. E-mail: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu

I stedet for 

5. Databeskyttelse:

[...]

2. Ansøgeres personoplysninger kan blive registreret enten i systemet for tidlig varsling alene eller både i systemet for tidlig varsling og den centrale database om udelukkelser af Kommissionens regnskabsansvarlige hvis de befinder sig i 1 af de situationer, der er nævnt i:

— Kommissionens afgørelse 2008/969/EF, Euratom af 16.12.2008 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)

— Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17.12.2008 om den centrale database om udelukkelser (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

6. Brug af listen:

[...]

3. For hver af aktivitetssektorerne (del 7) må det samlede beløb for samtlige kontrakter, der underskrevet på et år, ikke overstige 134 000 EUR.

Læses 

5. Databeskyttelse:

[...]

2. Personoplysninger kan blive registreret i systemet for tidlig varsling og udelukkelse, hvis den interesserede part befinder sig i 1 af situationerne, der er anført i artikel 106 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015. For yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

6. Brug af listen:

[...]

3. For hver af aktivitetssektorerne (del 7). Det samlede beløb for samtlige kontrakter, der underskrevet på et år, må ikke overstige 135 000 EUR.