TED-websitet er klar til eForms fra i dag den 2. november. Søgefunktionen er ændret – husk at tilpasse dine foruddefinerede ekspertsøgninger. Se ændringerne under sitets nyheder og på de opdaterede hjælpesider

Tjenesteydelser - 41169-2016

Vis forkortet udgave

06/02/2016    S26

Italien-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Rådgivning

2016/S 026-041169

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2015/S 194-350801 af 7.10.2015)

Europa-Kommissionen, Centro comune di ricerca, Gestione del sito di Ispra, all'attenzione della sig.ra C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIEN. E-mail: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu

I stedet for 

5. Databeskyttelse:

[...]

2. Ansøgeres personoplysninger kan blive registreret enten i systemet for tidlig varsling alene eller både i systemet for tidlig varsling og den centrale database om udelukkelser af Kommissionens regnskabsansvarlige hvis de befinder sig i 1 af de situationer, der er nævnt i:

— Kommissionens afgørelse 2008/969/EF, Euratom af 16.12.2008 om det system for tidlig varsling, der skal anvendes af Kommissionens anvisningsberettigede og af forvaltningsorganerne (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm)

— Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 1302/2008 af 17.12.2008 om den centrale database om udelukkelser (for yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

6. Brug af listen:

[...]

3. For hver af aktivitetssektorerne (del 7) må det samlede beløb for samtlige kontrakter, der underskrevet på et år, ikke overstige 134 000 EUR.

Læses 

5. Databeskyttelse:

[...]

2. Personoplysninger kan blive registreret i systemet for tidlig varsling og udelukkelse, hvis den interesserede part befinder sig i 1 af situationerne, der er anført i artikel 106 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2015/1929 af 28.10.2015. For yderligere oplysninger se erklæringen om privatlivets fred på følgende adresse:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

6. Brug af listen:

[...]

3. For hver af aktivitetssektorerne (del 7). Det samlede beløb for samtlige kontrakter, der underskrevet på et år, må ikke overstige 135 000 EUR.