TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Palvelut - 41169-2016

Näytä suppea näkymä

06/02/2016    S26

Italia-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI – neuvontapalvelut

2016/S 026-041169

Oikaisuilmoitus

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 7.10.2015, 2015/S 194-350801)

Euroopan komissio, Centro comune di ricerca, Gestione del sito di Ispra, all’attenzione della sig.ra C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, ITALIA. Sähköpostiosoite: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu

Oikaistava tieto 

5. Tietosuoja:

[...]

2. Komission tilinpitäjä voi rekisteröidä hakijoiden henkilötiedot joko ainoastaan ennakkovaroitusjärjestelmään tai sekä siihen että poissulkemisia koskevaan keskustietokantaan, mikäli hakija on jossakin seuraavissa säädöksissä mainituista tilanteista:

— komission päätös 2008/969/EY, Euratom, tehty 16.12.2008, komission tulojen ja menojen hyväksyjien ja toimeenpanovirastojen käyttöön tarkoitetusta ennakkovaroitusjärjestelmästä (katso lisätietoja tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

— komission asetus (EY, Euratom) N:o 1302/2008, annettu 17.12.2008, poissulkemisia koskevasta keskustietokannasta (katso lisätiedot tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

6. Luettelon käyttö:

[...]

3. Kunkin toiminta-alan (kohta 7) osalta kaikkien vuoden aikana allekirjoitettujen sopimusten kokonaisarvo saa olla enintään 134 000 euroa.

Oikaisu 

5. Tietosuoja:

[...]

2. Henkilötiedot voidaan rekisteröidä varhaishavainta- ja poissulkemisjärjestelmään (early detection and exclusion system – EDES), mikäli kiinnostunut taho on 1:ssä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012, sellaisena kuin se on muutettuna 28.10.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU, Euratom) N:o 2015/1929, 106 artiklassa mainitussa tilanteessa. Katso lisätietoja tietosuojalausumasta seuraavasta osoitteesta:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

6. Luettelon käyttö:

[...]

3. Kunkin toiminta-alan (kohta 7) osalta kaikkien vuoden aikana allekirjoitettujen sopimusten kokonaisarvo saa olla enintään 135 000 euroa.