Is féidir ríomh-fhoirmeacha a úsáid ar shuíomh gréasáin TED ón lá inniu 02/11/2022. Athraíodh an cuardach: cuir do chuid sainchuardach réamhshainithe in oiriúint. Faigh amach faoi na hathruithe sa rannán nuachta agus ar na Leathanaigh Chabhrach nuashonraithe

Seirbhísí - 41169-2016

An t-amharc leacaithe

06/02/2016    S26

Iodáil, an-Ispra: JRC/IPR/2015/C.4/0029/AMI — Seirbhísí comhairleacha

2016/S 026-041169

Corrigendum

(Forlíonadh d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, 2015/S 194-350801 an 7.10.2015)

An Coimisiún Eorpach, Centro comune di ricerca, Gestione del sito di Ispra, all'attenzione della sig.ra C. Remy, TP 582, via E. Fermi 2749, 21027 Ispra VA, AN IODÁIL. Ríomhphost: jrc-ism-c4-c5-lv-procurement@ec.europa.eu

Seachas 

5. Cosaint sonraí:

[...]

2. D'fhéadfadh Oifigeach Cuntasaíochta an Choimisiúin sonraí pearsanta iarrthóirí a chlárú sa chóras réamhrabhaidh (EWS) amháin, nó san EWS agus sa bhunachar sonraí lárnach maidir le heisiaimh (CED) má tá tú in 1 de na staideanna atá luaite sa mhéid a leanas:

— Cinneadh 2008/969/CE, Euratom ón gCoimisiún an 16.12.2008 maidir leis an gCóras Réamhrabhaidh lena úsáid ag oifigigh um údarú de chuid an Choimisiúin agus na ngníomhaireachtaí feidhmiúcháin (le haghaidh tuilleadh faisnéise féach ar an ráiteas príobháideachais ar: http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm),

— Rialachán Uimh. 1302/2008 ón gCoimisiún (CE, Euratom) an 17.12.2008 ar an mbunachar sonraí lárnach maidir le heisiamh (chun faisnéis bhreise a fháil, féach an ráiteas príobháideachais ar:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm#BDCE).

6. Úsáid an liosta:

[...]

3. Le haghaidh gach ceann de na hearnálacha gníomhaíochta (alt 7), ní féidir níos mó ná 134 000 EUR a bheith i méid iomlán na gconarthaí arna síniú i mbliain amháin.

Léigh 

5. Cosaint sonraí:

[...]

2. Féadfar sonraí pearsanta a chlárú ar an gcóras braite agus eisiaimh luath (EDES) má tá an páirtí ar suim leis an scéal in 1 de na staideanna atá liostaithe in Airteagal 106 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, de réir mar a leasaíodh ag Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28.10.2015. Le haghaidh faisnéis bhreise a fháil, féach an ráiteas príobháideachais ag an seoladh a leanas:

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect_en.cfm

6. Úsáid an liosta:

[...]

3. Le haghaidh gach ceann de na hearnálacha gníomhaíochta (alt 7). Ní féidir 135 000 EUR a shárú le méid iomlán na gconarthaí uile a dhéantar a shíniú i mbliain amháin.