darbai - 41170-2016

Pateikti glaustą rodinį

06/02/2016    S26

Belgija-Briuselis: Kvietimas pateikti pasiūlymus Nr. 06A050/2015/M012 – Preliminarioji darbų pirkimo sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų gaisrinės saugos srityje Europos Parlamento pastatams Briuselyje

2016/S 026-041170

Skelbimas apie pirkimą

Darbai

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: rue Wiertz 60
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1047
Šalis: Belgija
Kam: unité des contrats et marchés publics
El. paštas: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://europarl.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Kvietimas pateikti pasiūlymus Nr. 06A050/2015/M012 – Preliminarioji darbų pirkimo sutartis dėl techninės priežiūros paslaugų gaisrinės saugos srityje Europos Parlamento pastatams Briuselyje.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Darbai
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Briuselis.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 10
Priežastys, dėl kurių preliminariojo susitarimo trukmė ilgesnė nei ketveri metai: sprendimams, kurie bus įgyvendinami siekiant atstatyti, suderinti, prižiūrėti ir optimizuoti gaisrinės saugos įrenginius, geriausia sudaryti 10 metų preliminariąją sutartį.
Techniniu požiūriu trukmė grindžiama šiais dalykais:
• dėl darbų ir paslaugų (tyrimas, etapinis įgyvendinimas, patvirtinimas, priėmimas) apimties 16 pastatų Briuselyje negalima techniniu požiūriu atlikti tokių darbų per trumpesnį nei 10 metų laikotarpį,
• gaisrinės saugos metodų sudėtingumas,
• Europos Parlamento veiklos tęsimas ir neigiamo poveikio nuomininkams apribojimas darbų metu,
• ugnies plitimo greitis, kuriam reikia atlikti patikros bandymus, kurie bus atliekami su įrenginiais ir jų įranga,
• produktų gamintojų dalyvavimas ilgą laiką siekiant stebėti ir optimizuoti įrenginius, toliau vystyti priežiūros politiką ir įrenginių patvarumo garantiją.
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Šios sutarties tikslas – pasirašyti 1 ar daugiau (po 1 vienai daliai) preliminariąją (-iųjų) sutartį (-čių) siekiant vykdyti darbus bei teikti priežiūros paslaugas gaisrinės saugos srityje (gaisro aptikimo, gaisro signalizatoriaus ir ugnies valdymo) Europos Parlamento pastatuose Briuselyje.
Rangovas privalo įdiegti, programuoti ir prižiūrėti naujas gaisro aptikimo, gaisro signalizacijos ir ugnies valdymo sistemas.
Europos Parlamento pastatų priežiūros tarnybos Briuselyje ieško rangovo, kuris būtų vienintelis kontaktinis asmuo ir būtų šio profilio:
— būtų gamintojas gaisro aptikimo ir gaisro signalizatorių srityje. Šiuos pajėgumus turi rangovas savo organizacijos viduje ir jų negali pavesti specialistams iš šalies,
— būtų gamintojas arba gamybą pavestų subrangovams ugnies valdymo srityje,
— galėtų prisiimti atsakomybę už darbo ir priežiūros užduočių vykdymą gaisro aptikimo, gaisro signalizatorių ir ugnies valdymo srityse,
— bendradarbiautų su kitomis trečiosiomis šalimis, vidaus tarnybomis ar Europos Parlamento rangovais, kurie yra atsakingi už techninės įrangos, susijusios su gaisro aptikimo, gaisro signalizacijos ir ugnies valdymo sistemomis, įdiegimą ar priežiūrą,
— konsultuotų Europos Parlamento pastatų priežiūros tarnybas, kad jos laikytųsi ir įvykdytų sutartinius uždavinius.
Per visą sutarties laikotarpį, kai nauja įranga ir sistemos bus perduotos eksploatuoti, turi būti užtikrintas visų gaisro aptikimo, gaisro signalizacijos ir ugnies valdymo sistemų ir įrangos, kuri jau įdiegta, atvirkštinis suderinamumas.
Sutartyje numatyti visi pastatai, kuriuos užima Europos Parlamentas Briuselyje, ir padalyti į 2 dalis. Kandidatai gali teikti pasiūlymus arba 1 iš 2 dalių (1 dalis, 2 dalis), arba abiem dalims (1 dalis ir 2 dalis).

Pirmoji dalis (1 dalis) apima pradinį ± 362 000 m2 plotą (su rūsiais), pasiskirsčiusį per 4 pastatus. Antroji dalis (2 dalis) apima pradinį ± 300 000 m2 plotą (su rūsiais), pasiskirsčiusį per 12 pastatų.

Sutarties metu Europos Parlamentas turi teisę pašalinti ar įtraukti teritorijos pastatus į bet kurią dalį.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50000000 Remonto ir priežiūros paslaugos, 35000000 Apsaugos, gaisrų gesinimo, policijos ir gynybos įrenginiai

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos ar daugiau pirkimo dalių
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 120 (nuo sutarties sudarymo)

Informacija apie pirkimo dalis

Pirkimo dalis Nr.: 1 Pirkimo dalies pavadinimas: 1 dalis
1)Trumpas aprašymas

Darbų vykdymas ir priežiūros paslaugų teikimas gaisrinės saugos srityje Europos Parlamento pastatuose Briuselyje (apytikriai 362 000 m2):

• Altiero Spinelli (ASP) (± 286 000 m2),

• Willy Brandt (WIB + BQL) (± 38 000 m2),

• József Antall (JAN) (± 38 000 m2).

2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50000000 Remonto ir priežiūros paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 120 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis
Pirkimo dalis Nr.: 2 Pirkimo dalies pavadinimas: 2 dalis
1)Trumpas aprašymas

Darbų vykdymas ir priežiūros paslaugų teikimas gaisrinės saugos srityje Europos Parlamento pastatuose Briuselyje (apytikriai 300 000 m2):

• Paul-Henri Spaak (PHS) (± 84 000 m2),

• Square de Meeûs (SQM) (± 56 000 m2),

• Wilfried Martens (WIM) (± 41 000 m2),

• Atrijus (ATR) (± 33 000 m2),

• Wiertz (WIE) (± 18 000 m2),

• Montoyer 75 (MOY), Europos istorijos namai (MHE), Trèves (TRI), Remard (RMD), Montoyer 30 (MTS), Montoyer 70 (MTY), Wayenberg (WAY) (kiekvienas nuo 4 000 iki 12 000 m2 ploto).

2)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

50000000 Remonto ir priežiūros paslaugos

3)Kiekis arba apimtis
4)Informacija apie kitokią sutarties trukmės arba pradžios (pabaigos) datą
Trukmė mėnesiais: 120 (nuo sutarties sudarymo)
5)Papildoma informacija apie pirkimo dalis

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo ir bet kokiu atveju iki pirmojo prašymo apmokėti turi būti sumokėta po pirmojo pareikalavimo neatšaukiama, besąlyginė 160 000 EUR vertės garantija 1 daliai ir 130 000 EUR 2 daliai, įrodoma banko, finansų įstaigos ar Europos Parlamento apskaitininko patvirtintos trečiosios šalies garantiniu raštu.
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Sumos už sutarties įvykdymą sumokamos per 60 kalendorinių dienų nuo dienos, kai mokėjimo prašymą gauna oficiali pašto tarnyba. Mokėjimai laikomi atliktais, kai pinigai nuskaitomi nuo Europos Parlamento sąskaitos.
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Dalyvauti šiame konkurse lygiomis teisėmis gali visi sutarčių sąlygas atitinkantys fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir valstybinės įstaigos, kuriems taikomos sutarčių nuostatos, ypač iš Europos Sąjungos valstybės narės, taip pat fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ir valstybinės įstaigos iš ne valstybių narių, kurios yra sudariusios specialųjį susitarimą su Europos Sąjunga viešųjų pirkimų srityje, laikydamiesi šiame susitarime nurodytų sąlygų.
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: priminimas apie šalinimo kriterijus – 25.10.2012 Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 su pakeitimais, padarytais 28.10.2015 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 2015/1929, 106 ir 107 straipsniai.
„106 straipsnis „Draudimo dalyvauti procedūroje kriterijai ir administracinės sankcijos“:
1. Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti šiuo reglamentu reglamentuojamose viešųjų pirkimų procedūrose, kai:
a) ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam yra taikoma nemokumo arba likvidavimo procedūra, kai jo turtą administruoja likvidatorius arba teismas, kai jis yra sudaręs susitarimą su kreditoriais, kai jis yra sustabdęs savo verslo veiklą arba kai jis yra analogiškoje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatytos procedūros;
b) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas nevykdo savo pareigų, susijusių su mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis yra įsisteigęs, arba perkančiosios organizacijos šalies, arba sutarties vykdymo šalies teisę;
c) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl sunkaus profesinio nusižengimo, padaryto pažeidžiant taikytinus įstatymus ar kitus teisės aktus, arba profesijos, kurios atstovas yra ekonominės veiklos vykdytojas, etikos standartus, arba padaryto bet kuriais kitais neteisėtais veiksmais, kurie daro poveikį jo profesiniam patikimumui, kai tokie veiksmai rodo blogus ketinimus ar didelį aplaidumą, įskaitant visų pirma, bet kurį iš šių veiksmų:
i) sukčiavimas arba aplaidumas pateikiant klaidingą informaciją, kurios reikalaujama siekiant patikrinti, ar nesama draudimo dalyvauti procedūroje pagrindų arba atitiktį atrankos kriterijams, arba kurios reikia vykdant sutartį;
ii) susitarimo su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudarymas siekiant iškreipti konkurenciją;
iii) intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas;
iv) bandymas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimų priėmimo procesui vykstant viešųjų pirkimų procedūrai;
v) bandymas gauti konfidencialios informacijos, dėl kurios viešųjų pirkimų procedūroje ekonominės veiklos vykdytojas įgytų nepagrįstą pranašumą;
d) galutiniu teismo sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas yra kaltas dėl bet kurios iš šių veikų:
i) sukčiavimo, kaip apibrėžta 26.7.1995 Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
ii) korupcijos, kaip apibrėžta 26.5.1997 Tarybos aktu priimtos Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais 3 straipsnyje ir Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat dėl korupcijos, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos šalies, šalies, kurioje yra įsisteigęs ekonominės veiklos vykdytojas, arba sutarties vykdymo šalies teisėje;
iii) dalyvavimo nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR 2 straipsnyje;
iv) pinigų plovimo arba teroristų finansavimo, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB 1 straipsnyje;
v) teroristinių nusikaltimų arba su teroristine veikla susijusių nusikaltimų, kaip apibrėžta atitinkamai Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR 1 ir 3 straipsniuose, arba dėl nusikalstamos veikos kurstymo, pagalbos tokiai veikai, bendrininkavimo ją vykdant arba kėsinimosi ją įvykdyti, kaip nurodyta to sprendimo 4 straipsnyje;
vi) vaikų darbo ar kitų prekybos žmonėmis formų, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES 2 straipsnyje;
e) ekonominės veiklos vykdytojas, vykdydamas pagrindines pareigas vykdant iš biudžeto finansuojamą sutartį, tai atliko su dideliais trūkumais ir dėl to ta sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko arba buvo pareikalauta atlyginti nuostolius, ar buvo taikomos kitos sutartyje numatytos sankcijos, arba šie trūkumai buvo atskleisti leidimus suteikiančio pareigūno, OLAF ar Audito Rūmų atliktų patikrinimų, auditų ar tyrimų metu;
f) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu yra nustatyta, kad ekonominės veiklos vykdytojas padarė pažeidimą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje.
2. Jei 1 dalies c, d ir f punktuose nurodytais atvejais arba 1 dalies e punkte nurodytu atveju nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, remdamasi tuose punktuose nurodytų veiksmų preliminariu teisiniu kvalifikavimu, atsižvelgdama į nustatytus faktus ar kitas išvadas, išdėstytus 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijoje.
Pirmoje pastraipoje nurodytas preliminarus kvalifikavimas nedaro poveikio valstybių narių kompetentingų institucijų pagal nacionalinę teisę atliekamam atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo veiksmų vertinimui. Gavusi pranešimą apie galutinį teismo sprendimą ar galutinį administracinį sprendimą, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ir (arba) dėl finansinės nuobaudos skyrimo. Tais atvejais, kai galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nenustatoma draudimo dalyvauti procedūroje trukmė, perkančioji organizacija nustato šią trukmę, remdamasi nustatytais faktais bei išvadomis ir atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją.
Kai tokiu galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu pripažįstama, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra kaltas dėl veiksmų, kuriems taikomas preliminarus teisinis kvalifikavimas, kuriuo remiantis ekonominės veiklos vykdytojui buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, perkančioji organizacija nedelsdama panaikina tą draudimą dalyvauti procedūroje ir (arba) prireikus grąžina skirtą finansinę nuobaudą.
Pirmoje pastraipoje nurodyti faktai ir išvados visų pirma apima:
a) faktus, nustatytus Audito Rūmų ir OLAF atliktų auditų ar tyrimų arba vidaus audito metu, arba leidimus suteikiančio pareigūno atsakomybe atlikto bet kurio kito patikrinimo, audito ar kontrolės metu;
b) negalutinius administracinius sprendimus, kurie gali apimti drausmines priemones, kurių ėmėsi kompetentinga priežiūros institucija, atsakinga už profesinės etikos standartų taikymo tikrinimą;
c) ECB, EIB, Europos investicijų fondo ar tarptautinių organizacijų sprendimus;
d) Komisijos sprendimus, susijusius su Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimu, arba nacionalinės kompetentingos institucijos sprendimus, susijusius su Sąjungos ar nacionalinės konkurencijos teisės pažeidimu.
3. Visi pagal 106–108 straipsnius priimti perkančiosios organizacijos sprendimai arba, kai taikoma, 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos priimami laikantis proporcingumo principo, ypač atsižvelgiant į padėties rimtumą, įskaitant poveikį Sąjungos finansiniams interesams ir įvaizdžiui, į nuo atitinkamų veiksmų praėjusį laiką, jų trukmę ir pasikartojimą, ketinimą arba aplaidumo laipsnį, ribotą sumą, aptariamą šio straipsnio 1 dalies b punkte, arba bet kurias kitas atsakomybę lengvinančias aplinkybes, kaip antai, į tai, kiek ekonominės veiklos vykdytojas bendradarbiavo su atitinkama kompetentinga institucija ir padėjo atlikti tyrimą, kaip pripažinta perkančiosios organizacijos, ar į situacijos, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, atskleidimą padarius šio straipsnio 10 dalyje nurodytą pareiškimą.
4. Perkančioji organizacija draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai asmuo, kuris yra to ekonominės veiklos vykdytojo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys, arba kuris turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų.
Perkančioji organizacija taip pat draudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje tais atvejais, kai fizinis ar juridinis asmuo, kuris prisiima neribotą atsakomybę už to ekonominės veiklos vykdytojo skolas, yra patekęs į vieną ar daugiau iš 1 dalies a ar b punkte nurodytų situacijų.
5. Kai biudžetas vykdomas atliekant netiesioginį valdymą kartu su trečiosiomis šalimis, Komisija, atitinkamais atvejais atsižvelgdama į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją ir laikydamasi šiame straipsnyje nustatytų sąlygų, gali priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) skirti finansinę nuobaudą, jei trečioji šalis, kuriai pagal 58 straipsnio 1 dalies c punktą pavestos biudžeto vykdymo užduotys, to nepadaro. Tai nedaro poveikio trečiosios šalies atsakomybei pagal 60 straipsnio 3 dalį užkirsti kelią pažeidimams ir sukčiavimo atvejams, juos nustatyti, ištaisyti ir apie juos pranešti arba priimti sprendimą dėl draudimo dalyvauti procedūroje arba skirti finansines nuobaudas.
6. Šio straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais perkančioji organizacija gali laikinai be 108 straipsnyje nurodytos komisijos išankstinės rekomendacijos uždrausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, jei atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo dalyvavimas viešųjų pirkimų procedūroje keltų didelę ir neišvengiamą grėsmę Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais perkančioji organizacija nedelsdama dėl to kreipiasi į komisiją ir ne vėliau kaip per 14 dienų po komisijos rekomendacijos gavimo dienos priima galutinį sprendimą.
7. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, nedraudžia ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje, kai:
a) ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi šio straipsnio 8 dalyje nurodytų taisomųjų priemonių ir taip įrodė savo patikimumą. Šis punktas netaikomas šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodytu atveju;
b) tai reikalinga siekiant užtikrinti paslaugos tęstinumą ribotą laikotarpį, kol bus priimtos šio straipsnio 8 dalyje nurodytos taisomosios priemonės;
c) toks draudimas būtų neproporcingas, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais.
Be to, šio straipsnio 1 dalies a punktas netaikomas perkant prekes ypač palankiomis sąlygomis iš tiekėjo, kuris galutinai nutraukia savo verslo veiklą, arba iš likvidatorių, jei vykdoma nemokumo procedūra, jei susitarta su kreditoriais arba jei pagal nacionalinę teisę vykdoma panaši procedūra.
Draudimo dalyvauti procedūroje netaikymo atvejais, nurodytais šios dalies pirmoje ir antroje pastraipose, perkančioji organizacija nurodo priežastis, dėl kurių ekonominės veiklos vykdytojui nedraudžiama dalyvauti procedūroje, ir apie tas priežastis informuoja 108 straipsnyje nurodytą komisiją.
8. 7 dalyje nurodytos priemonės, kuriomis ištaisoma situacija, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, visų pirma gali būti:
a) priemonės, skirtos nustatyti, kodėl susidaro situacijos, dėl kurių nustatomas draudimas dalyvauti procedūroje, ir konkrečios techninės, organizacinės ir su darbuotojais susijusios priemonės atitinkamoje ekonominės veiklos vykdytojo verslo srityje, tinkamos veiksmams ištaisyti ir užkirsti kelią, kad jos nepasikartotų vėliau;
b) įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas ėmėsi priemonių, kad kompensuotų ar atlygintų žalą ar nuostolius, kurie buvo padaryti Sąjungos finansiniams interesams dėl faktinių aplinkybių, lėmusių situaciją, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje;
c) įrodymas, kad ekonominės veiklos vykdytojas sumokėjo kompetentingos institucijos skirtą baudą arba 1 dalies b punkte nurodytus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas arba užtikrino jų mokėjimą.
9. Atsižvelgdama, kai taikoma, į peržiūrėtą 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, perkančioji organizacija nedelsdama peržiūri savo sprendimą drausti ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje ex officio arba to ekonominės veiklos vykdytojo prašymu, kai pastarasis jau ėmėsi taisomųjų priemonių, kurių pakanka, kad būtų įrodytas jo patikimumas, arba pateikė naujos informacijos, iš kurios aišku, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyta situacija, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, jau išspręsta.
10. Kandidatas arba konkurso dalyvis, teikdamas prašymą dalyvauti arba pasiūlymą, nurodo, ar yra patekęs į vieną iš šio straipsnio 1 dalyje arba 107 straipsnio 1 dalyje nurodytų situacijų, ir, kai taikoma, ar jis ėmėsi bet kokių šio straipsnio 7 dalies a punkte nurodytų taisomųjų priemonių. Prireikus kandidatas arba konkurso dalyvis pateikia tokį patį pareiškimą, kurį yra pasirašęs subjektas, kurio pajėgumais jis ketina naudotis. Tačiau perkančioji organizacija gali netaikyti šių reikalavimų labai mažos vertės sutartims, kurios turi būti apibrėžtos pagal 210 straipsnį priimtuose deleguotuosiuose aktuose.
11. Perkančiajai organizacijai bet kada paprašius ir kai to reikia siekiant užtikrinti tinkamą procedūros eigą, kandidatas ar konkurso dalyvis, taip pat subjektas, kurio pajėgumais kandidatas arba konkurso dalyvis ketina naudotis, pateikia:
a) tinkamus įrodymus, kad kandidatas, konkurso dalyvis arba subjektas nėra patekęs nė į vieną iš 1 dalyje nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;
b) informaciją apie asmenis, kurie yra kandidato, konkurso dalyvio arba subjekto administracijos, valdymo ar priežiūros organo nariai arba kurie turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto atžvilgiu, ir tinkamų įrodymų, kad 1 ar keli tokie asmenys nėra patekę nė į vieną iš 1 dalies c–f punktuose nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje;
c) tinkamų įrodymų, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie prisiima neribotą atsakomybę už to kandidato, konkurso dalyvio ar subjekto skolas, nėra patekę į 1 dalies a ar b punkte nurodytą situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.
12. Perkančioji organizacija gali taikyti 1–11 dalis ir subrangovui. Tokiu atveju perkančioji organizacija reikalauja, kad kandidatas ar konkurso dalyvis pakeistų subrangovą ar subjektą, kurio pajėgumais kandidatas ar konkurso dalyvis ketina naudotis, kuris yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje.
13. Siekdama užtikrinti atgrasomąjį poveikį, perkančioji organizacija, atsižvelgdama, kai taikoma, į 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendaciją, ekonominės veiklos vykdytojui, kuris stengėsi įgyti galimybę pasinaudoti Sąjungos lėšomis dalyvaudamas arba prašydamas dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje tuo metu, kai buvo patekęs į 1 iš toliau nurodytų situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, ir nepranešė apie tai pagal šio straipsnio 10 dalį, gali skirti finansinę nuobaudą:
a) šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytų situacijų atveju – kaip alternatyvą sprendimui dėl draudimo ekonominės veiklos vykdytojui dalyvauti procedūroje, kai toks draudimas būtų neproporcingas remiantis šio straipsnio 3 dalyje nurodytais kriterijais;
b) šio straipsnio 1 dalies c, d ir e punktuose nurodytų situacijų atveju – kartu su draudimu dalyvauti procedūroje, kuris būtinas norint apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, kai ekonominės veiklos vykdytojas sistemingai ir periodiškai ėmėsi veiksmų, kuriais siekė netinkamai pasinaudoti Sąjungos lėšomis.
Finansinės nuobaudos suma sudaro nuo 2 iki 10 % visos sutarties vertės.
14. Draudimo dalyvauti procedūroje trukmė neturi viršyti nė vieno iš šių laikotarpių:
a) trukmės, jeigu ji yra nustatyta valstybės narės galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu;
b) 5 metų 1 dalies d punkte nurodytais atvejais;
c) 3 metų 1 dalies c, e ir f punktuose nurodytais atvejais.
Ekonominės veiklos vykdytojui draudžiama dalyvauti procedūroje tol, kol jis yra vienoje iš 1 dalies a ir b punktuose nurodytų situacijų.
15. Draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinių nuobaudų skyrimo ekonominės veiklos vykdytojui senaties terminas yra 5 metai, skaičiuojami nuo bet kurios iš šių datų:
a) veiksmų, dėl kurių buvo nustatytas draudimas dalyvauti procedūroje, datos arba tęstinių ar pasikartojančių veiksmų atveju – datos, kurią tie veiksmai nutraukiami, šio straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose nurodytais atvejais;
b) nacionalinei jurisdikcijai priklausančio teismo galutinio sprendimo arba galutinio administracinio sprendimo datos šio straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose nurodytais atvejais.
Senaties terminas nutraukiamas Komisijos, OLAF, 108 straipsnyje nurodytos komisijos ar bet kurio subjekto, dalyvaujančio vykdant biudžetą, aktu, apie kurį pranešama ekonominės veiklos vykdytojui ir kuris susijęs su tyrimais arba teismo procesu. Naujo senaties termino skaičiavimas pradedamas kitą dieną po nutraukimo.
Šio straipsnio 1 dalies f punkte draudimui dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinėms nuobaudoms ekonominės veiklos vykdytojui skirti taikomas Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 3 straipsnyje numatytas senaties terminas.
Kai ekonominės veiklos vykdytojo veiksmams gali būti taikomos kelios šio straipsnio 1 dalyje išvardytos priežastys, taikomas rimčiausios iš tų priežasčių senaties terminas.
16. Tam, kad prireikus būtų sustiprintas atgrasomasis draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos poveikis, Komisija, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos sprendimą, savo interneto svetainėje paskelbia toliau nurodytą informaciją, susijusią su draudimu dalyvauti procedūroje ir, kai taikoma, finansine nuobauda šio straipsnio 1 dalies c, d, e ir f punktuose nurodytais atvejais:
a) atitinkamo ekonominės veiklos vykdytojo vardą, pavardę (pavadinimą);
b) situaciją, dėl kurios buvo uždrausta dalyvauti procedūroje, pateikdama nuorodą į šio straipsnio 1 dalį;
c) draudimo dalyvauti procedūroje trukmę ir (arba) finansinės nuobaudos sumą.
Kai priimamas sprendimas dėl draudimo dalyvauti procedūroje ir (arba) finansinės nuobaudos, remiantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytu preliminariu kvalifikavimu, paskelbtoje informacijoje nurodoma, kad nėra galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo. Tais atvejais informacija apie apeliacijas, jų statusą ir nagrinėjimo rezultatus, taip pat apie perkančiosios organizacijos peržiūrėtus sprendimus skelbiama nedelsiant. Kai skiriama finansinė nuobauda, paskelbtoje informacijoje taip pat nurodoma, ar ta nuobauda yra sumokėta.
Sprendimą dėl informacijos paskelbimo priima perkančioji organizacija tam tikrais atvejais po atitinkamo galutinio teismo sprendimo arba, kai taikoma, galutinio administracinio sprendimo, arba po 108 straipsnyje nurodytos komisijos rekomendacijos. Tas sprendimas įsigalioja praėjus 3 mėnesiams po pranešimo apie jį ekonominės veiklos vykdytojui dienos.
Paskelbta informacija pašalinama iškart, kai baigiasi draudimas dalyvauti procedūroje. Finansinės nuobaudos atveju paskelbta informacija pašalinama po 6 mėnesių nuo tos nuobaudos sumokėjimo dienos.
Laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001, kai tai susiję su asmens duomenimis, perkančioji organizacija informuoja ekonominės veiklos vykdytoją apie jo teises pagal taikytinas duomenų apsaugos taisykles ir apie procedūras, pagal kurias naudojamasi tomis teisėmis.
17. Šio straipsnio 16 dalyje nurodyta informacija neskelbiama šiomis aplinkybėmis:
a) kai reikia išsaugoti tyrimo arba nacionalinio teismo proceso konfidencialumą;
b) kai dėl paskelbtos informacijos būtų padaryta neproporcinga žala atitinkamam ekonominės veiklos vykdytojui arba kitais atžvilgiais ji turėtų neproporcingą poveikį, remiantis šio straipsnio 3 dalyje nustatytais proporcingumo kriterijais ir finansinės nuobaudos suma;
c) kai tai susiję su fiziniu asmeniu – išskyrus atvejus, kai asmens duomenų paskelbimas išimties tvarka yra pateisinamas dėl, inter alia, veiksmų rimtumo ar jų poveikio Sąjungos finansiniams interesams. Tokiais atvejais priimant sprendimą dėl informacijos paskelbimo deramai atsižvelgiama į teisę į privatų gyvenimą ir kitas Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 45/2001 numatytas teises.
18. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl šio straipsnio 10 dalyje nurodyto pareiškimo turinio, dėl šio straipsnio 11 dalies a punkte nurodytų įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs nė į vieną iš situacijų, dėl kurių draudžiama dalyvauti procedūroje, be kita ko, pateikiant nuorodą į Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą, kaip numatyta Direktyvos 2014/24/ES 59 straipsnio 2 dalyje, ir dėl situacijų, kuriomis perkančioji organizacija gali reikalauti pateikti tokį pareiškimą, ar įrodymų, arba gali to nereikalauti.
107 straipsnis „Pašalinimas iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros“:
1. Perkančioji organizacija neskiria sutarties dėl konkrečios viešųjų pirkimų procedūros ekonominės veiklos vykdytojui, kuris:
a) yra patekęs į situaciją, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje ir kuri nustatyta pagal 106 straipsnį;
b) klaidingai pateikė informaciją, kuri yra viena iš dalyvavimo procedūroje sąlygų, arba tos informacijos nepateikė;
c) yra dalyvavęs rengiant pirkimo dokumentus, kai dėl to iškreipiama konkurencija ir to ištaisyti kitomis priemonėmis negalima.
2. Prieš priimdama sprendimą pašalinti ekonominės veiklos vykdytoją iš konkrečios viešųjų pirkimų procedūros, perkančioji organizacija ekonominės veiklos vykdytojui suteikia galimybę pateikti pastabas, išskyrus atvejus, kai pašalinimas yra pagrįstas 1 dalies a punktu, sprendimu dėl draudimo dalyvauti procedūroje, priimtu dėl ekonominės veiklos vykdytojo, kai išnagrinėjamos jos pastabos.
3. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal 210 straipsnį dėl išsamių taisyklių dėl vengimo iškraipyti konkurenciją priemonių ir dėl pareiškimo ir įrodymų, kad ekonominės veiklos vykdytojas nėra patekęs į nė vieną iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų situacijų.“
Kandidatai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentų nuostatas.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: Kandidatai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentų nuostatas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: konkurso dalyvis turi įrodyti, kad per pastaruosius 3 finansinius metus, kurių sąskaitos buvo uždarytos kaip skelbimo apie pirkimą publikavimo dieną, jis pasiekė minimalią metinę apyvartą konkrečioje kvietimo pateikti pasiūlymus srityje:
— 3 640 000 EUR, jeigu teikia pasiūlymą 1 daliai,
— 3 020 000 EUR, jeigu teikia pasiūlymą 2 daliai,
— 6 660 000 EUR, jeigu teikia pasiūlymą abiem dalims.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kandidatai privalo pateikti reikiamus patvirtinamuosius dokumentus pagal kvietimo pateikti pasiūlymus dokumentų nuostatas.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Produktų gamybos ir tiekimo atrankos kriterijai.
Produktų, sudarančių gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos sistemą (système de détection et d'alarme incendie – SDAI), gamybos atrankos kriterijai.
CS-FAB-SDAI-01 kriterijus – kandidatas turi būti gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos produktų bei susijusių IT sistemų gamintojas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis yra gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos produktų bei susijusių IT sistemų gamintojas.
Gamintojas – tai fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris projektuoja ir gamina produktą ar turi suprojektuotą ar pagamintą produktą ir prekiauja tuo produktu savo vardu arba pagal prekės ženklą.
Kandidatas gali būti gamintojo atstovas, t. y. Europoje (ES28) įsteigtas fizinis asmuo ar juridinis subjektas, gavęs raštišką gamintojo leidimą veikti išskirtinai jo vardu vykdant konkrečias užduotis.
Šiai sutarčiai vykdyti siūlomi produktai ir sistemos privalo:
— apimti visus 3 šiuos lygius (produktų tipų pavyzdžiai pagal lygį):
• „Valdymas“ (stebėjimo programinė įranga),
• „Automatika“ (kontrolės ir signalizavimo įranga, retransliatoriaus skydas),
• „Vieta“ (gaisro aptiktuvas, rankinis iškvietimo taškas, gaisro signalizatoriaus prietaisas, optinis signalo retransliatorius, įėjimo / išėjimo įtaisas),
— būti to paties modelio bent „Valdymo“ ir „Automatikos“ lygiams,
— būti suderinami vienas su kitu funkcinėje architektūroje:
• charakteringoje valdant gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijų įrenginius,

• taikomoje visiems tretiniams pastatams (≥ 3 vienetai – bendras grindų plotas – ≥ 240 000 m2 – biurai, kompiuterių patalpos, konferencijų patalpos, aprūpinimo maistu ir gėrimais įstaigos), iš kurių kai kurie yra labai dideli (≥ 80 000 m2), vienoje geografinėje vietoje (Briuselis, Europos rajonas),

• ypač įskaitant 2 produktų tipus, detaliai išvardytus CS-FAB-SDAI-02 kriterijuje.
Produktų ir sistemų gamybos paslaugų, kurios yra „Valdymo“ ir „Automatikos“ lygių, negalima perduoti subrangovams.
CS-FAB-SDAI-02 kriterijus – kandidatas privalo gaminti ir tiekti specialių tipų produktus, kurių reikalaujama sutartyje.
Kriterijaus apibrėžtis:
Šiai sutarčiai kandidatas privalo įrodyti, kad jis pagamino ir tiekė toliau išvardytus abiejų tipų produktus laikydamasis CS-FAB-SDAI-01 atrankos kriterijaus ir šių būtinų reikalavimų:
1 produkto tipas – Stebėjimo sistema („Valdymo“ lygis):
Produkto tipas turi atitikti šiuos reikalavimus:
— produkto tipas yra programinė įranga, kuria galima vietoje ir nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos sistemas keliuose pastatuose toje pačioje vietoje naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— sistemoje esančių adresuojamųjų gaisro aptiktuvų ir (arba) adresuojamųjų rankinių iškvietimo taškų, kuriuos programinė įranga gali tvarkyti (valdymo ir signalizacijos būdu), skaičius yra bent 17 500, jeigu kandidatas teikia paraišką tik vienai daliai (1 dalis, 2 dalis), ir bent 35 000, jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims (1 ir 2 dalys).
2 produkto tipas – Kontrolės ir signalizavimo įranga (Équipement de contrôle et de signalisation – ECS) („Automatikos“ lygis):
ECS produkto tipas turi atitikti šiuos būtinus reikalavimus:
— produkto tipas atitinka darniojo Europos standarto EN 54 taikomų dalių reikalavimus,
— jo pajėgumai – bent 792 adresuojami elementai – gaisro aptiktuvai, rankiniai iškvietimo taškai ir (arba) įėjimo / išėjimo įtaisai,
— be tinklo sistemos diegimo, jis apima bent 8 atskirus uždarus perdavimo kanalus (abonentinio perdavimo kanalus, kurių kiekvienas užtikrina abipusį ryšį su ECS); kiekvienu perdavimo kanalu galima sujungti bent 99 adresuojamus elementus – gaisro aptiktuvus, rankinius iškvietimo taškus ir (arba) įėjimo / išėjimo įtaisus,
— minėtiems pajėgumams jį sudaro vienas objektas (rinkinys), ir jo negalima sujungti su jokiu kitu papildomu plėtiniu (juodosios dėžės tipo), nežiūrint į rinkinių sujungimo tipą,
— jame yra integruotas valdymo skydas su ekranu, kuriame galima pasirinkti kalbą (bent prancūzų), ir taip galima rodyti ir tvarkyti (programuoti) įvykius ir duomenis,
— jame yra abipusio ryšio sąsaja su stebėjimo sistema („Valdymo“ lygis) naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— adresuojamų elementų – gaisro aptiktuvų, rankinių iškvietimo taškų ir (arba) įėjimo / išėjimo įtaisų – pajėgumams, kurie yra didesni nei minėta pirmiau, jis gali būti tarpusavyje sujungtas žiediniame tinkle, kad būtų galima suformuoti tinklo sistemą (pagal EN 54), kurioje yra bent 15 kitų ECS produktų tipų ar papildomų plėtinių rinkinių (juodosios dėžės tipas), kurių charakteristikos yra identiškos ECS produktų tipui, pasiekti bent 12 672 adresuojamus elementus (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai ar abiem dalims) ir bent su 5 kitais ECS produktų tipais ar papildomų plėtinių rinkiniais (juodosios dėžės tipas), kurių charakteristikos yra identiškos ECS produktų tipui, pasiekti bent 4 752 adresuojamus elementus (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai), tuo pat metu sujungus su „Valdymo“ lygiu naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— tinklo sistema (tarpusavyje sujungianti keletą ECS) atitinka darniųjų Europos standartų EN 54 rinkinį,
— tinklo sistema (tarpusavyje sujungianti keletą ECS) atitinka darniojo Europos standarto EN 54 taikomų dalių reikalavimus.
Produktų, sudarančių apsaugos nuo gaisro ir ugnies valdymo sistemą (système de protection et d'asservissement incendie – SPI), gamybos atrankos kriterijai.
CS-FAB-SPI-01 kriterijus – kandidatas privalo būti ugnies valdymo produktų ir susijusių IT sistemų gamintojas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis yra ugnies valdymo produktų ir susijusių IT sistemų gamintojas.
Gamintojas – tai fizinis asmuo ar juridinis asmuo, kuris projektuoja ir gamina produktą ar turi suprojektuotą ar pagamintą produktą ir prekiauja tuo produktu savo vardu arba pagal prekės ženklą.
Kandidatas gali būti gamintojo atstovas, t. y. Europoje (ES28) įsteigtas fizinis asmuo ar juridinis subjektas, gavęs raštišką gamintojo leidimą veikti išskirtinai jo vardu vykdant konkrečias užduotis.
Šiai sutarčiai vykdyti siūlomi produktai ir sistemos privalo:
— apimti visus 3 šiuos lygius (produktų tipų pavyzdžiai pagal lygį):
• „Valdymas“ (stebėjimo programinė įranga),
• „Automatika“ (programuojamas automatas),
• „Vieta“ (įėjimo / išėjimo modulis),
— būti to paties modelio „Valdymo“, „Automatikos“ ir „Vietos“ lygiams,
— būti suderinami vienas su kitu funkcinėje architektūroje:
• taikomoje valdant ugnį tokiose srityse kaip vėdinimas (komfortinis vėdinimas ir dūmų ištraukimas, dūmų kreiptuvai ir kt.), ribojant ugnies plitimą (gaisrinės sklendės, gaisrinės durys ir kt.), elektros skirstymo, evakavimo (saugos durys, liftai ir kt.) srityse,

• taikomoje visiems tretiniams pastatams (≥ 3 vienetai – bendras grindų plotas – ≥ 240 000 m2 – biurai, kompiuterių patalpos, konferencijų patalpos, aprūpinimo maistu ir gėrimais įstaigos), iš kurių kai kurie yra labai dideli (≥ 80 000 m2), vienoje geografinėje vietoje (Briuselis, Europos rajonas),

• ypač įskaitant 2 produktų tipus, detaliai išvardytus CS-FAB-SPI-02 kriterijuje.
Produktų ir sistemų gamybos paslaugų, kurios yra „Valdymo“, „Automatikos“ ir „Vietos“ lygių, negalima perduoti subrangovams.
CS-FAB-SPI-02 kriterijus – kandidatas privalo gaminti ir tiekti specialių tipų produktus, kurių reikalaujama sutartyje.
Kriterijaus apibrėžtis:
šiai sutarčiai kandidatas privalo įrodyti, kad jis pagamino ir tiekė abiejų šių tipų produktus laikydamasis CS-FAB-SPI-01 atrankos kriterijaus ir šių būtinų reikalavimų:
1 produkto tipas – Stebėjimo sistema („Valdymo“ lygis):
Produkto tipas turi atitikti šiuos reikalavimus:
— produkto tipas yra programinė įranga, kuria galima vietoje ir nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti ugnies valdymo sistemas keliuose pastatuose toje pačioje vietoje naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— sistemoje esančių adresuojamųjų punktų – įjungiamų įėjimų ir (arba) išėjimų, – kuriuos programinė įranga gali tvarkyti (valdymo ir signalizacijos būdu), skaičius yra bent 12 500, jeigu kandidatas teikia paraišką tik vienai daliai (1 dalis, 2 dalis), ir bent 25 000, jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims (1 ir 2 dalys).
2 produkto tipas – Programuojamas automatas („Automatikos“ lygis):
Produkto tipas turi atitikti šiuos reikalavimus:
— jo yra modulinis dizainas ir jis yra visiškai užprogramuojamas,
— jo pajėgumai, kuriuos turi būti galima perduoti su išplėtimo moduliais abonentų tinklais, yra bent 2 000 adresuojamų punktų – įjungiamų įėjimų ir (arba) išėjimų – (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai ar abiem dalims) ir bent 1 000 adresuojamų punktų – įjungiamų įėjimų ir (arba) išėjimų – (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai),
— jame yra abipusio ryšio sąsaja su stebėjimo sistema („Valdymo“ lygis) naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— adresuojamų punktų – įjungiamų įėjimų ir (arba) išėjimų – pajėgumams, kurie yra didesni nei minėta anksčiau, jį galima tarpusavyje sujungti abonentų tinkle, kad būtų suformuota tinklo sistema su bent 3 kitais „programuojamų automatų“ produktų tipais, kad būtų pasiekta bent 8 000 adresuojamų punktų (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai arba abiem dalims) ir bent su 4 kitais „programuojamų automatų“ produktų tipais, kad būtų pasiekta bent 5 000 adresuojamų punktų (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai), tuo pat metu sujungus su „Valdymo“ lygiu naudojant eternetą / IP virtualiuosius vietinius tinklus,
— juo palaikomas ryšys su kitais programuojamais automatais pagal TCP/IP standartą.
Diegimo, konfigūravimo, programavimo ir perdavimo eksploatuoti atrankos kriterijai.
Gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos sistemos (service du système de détection et d'alarme incendie – SDAI) diegimo, konfigūravimo, programavimo ir perdavimo eksploatuoti atrankos kriterijai.
CS-INST-SDAI-01 kriterijus – kandidatas privalo būti įgaliotas elektros pastatuose ir IT įrangos rangovas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad bent 5 metus iki skelbimo apie pirkimo publikavimo dienos jis buvo įgaliotas ir įvertintas darbų rangovas pagal 27.9.1991 Belgijos ministro dekretą (arba lygiavertį kandidato kilmės šalyje) kiekvienoje iš šių kategorijų ir klasių:
— P1 kategorija „Elektros įrenginiai pastatuose“: 4 klasė (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai ar abiem dalims) arba 3 klasė (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai),
— S4 kategorija „IT įranga“: 3 klasė.
Leidžiama diegimo paslaugų subranga.
CS-INST-SDAI-02 kriterijus – kandidatas privalo būti kvalifikuotas gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo įrenginių srityje.
Kriterijaus apibrėžtis:
Dėl paslaugų, susijusių su gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo įrenginių tyrimu, projektavimu, pastatymu, perdavimu eksploatuoti ir patikrinimu, kandidatas privalo įrodyti, kad jis įgijo sertifikatą bent prieš 5 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo pagal NBN S 21-100:1986 standartą ir jo priedus (arba lygiaverčius kandidato kilmės šalyje).
CS-INST-SDAI-03 kriterijus – kandidatas turi būti jau įdiegęs gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktus ir sistemas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis turi pajėgumų įdiegti gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktus ir susijusias IT sistemas, parodydamas, kad jis praeityje šioje srityje įvykdė 2 darbų projektus.
Pateiktos nuorodos turi būti susijusios su šiose srityse atliktu darbu:
Darbų nuoroda Nr. 1 – Naujų darbų vykdymas:
— darbai turi būti įvykdyti viename pastate,
— darbų vertė turi būti bent 650 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai arba abiem dalims) arba bent 325 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai).
Darbų nuoroda Nr. 2 – Atnaujinimo darbų vykdymas:
— darbai turi būti įvykdyti 1 ar daugiau pastatų, kurie darbų metu buvo užimti,
— darbų vertė turi būti bent 550 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai arba abiem dalims) arba bent 275 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai).
Kiekvienoje pateiktoje nuorodoje turi būti bent šios charakteristikos:
— darbai turėjo būti priimti (preliminarus ar lygiavertis priėmimas) per 5 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos,
— darbai turi būti įvykdyti Europos Sąjungos (ES28) valstybėje narėje,
— darbai privalo apimti:
• elektros įrenginius (kabelių ir elektros skirstikliai, elektros įrangos diegimas ir prijungimas, perdavimas eksploatuoti ir veikimo patikrinimai),
• gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktams ir sistemoms,
— gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktai ir sistemos turi apimti bent šiuos abu lygius:
• „Valdymas“,
• „Automatika“,
— „Valdymo“ lygiui darbai privalo apimti stebėjimo sistemą, apimančią, viena vertus, bent adresuojamus gaisro aptiktuvus ir adresuojamus rankinius iškvietimo taškus naudojant valdymą ir signalizaciją iš taško į tašką, o kita vertus – gaisro signalizaciją valdymo būdu,
— „Automatikos“ lygiui darbai privalo apimti bent 3 000 adresuojamų elementų – gaisro aptiktuvų, rankinių iškvietimo taškų ir (arba) įėjimo / išėjimo prietaisų – ir bent 2 valdymo ir signalizavimo įrangos tinkle vienetus (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai arba abiem dalims) arba bent 1 000 adresuojamų elementų – gaisro aptiktuvų, rankinių iškvietimo taškų ir (arba) įėjimo / išėjimo prietaisų (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai),
— darbuose turi būti naudojami bendri gaisro aptikimo įrenginiai (bendras stebėjimas),
— darbai turi būti įgyvendinti vadovaujantis standartu NBN S 21-100:2015 (1 ir 2 dalys), prNBN S 21-100:2014 (1 ir 2 dalys) arba NBN S 21-100:1986 ir jo priedais (arba lygiaverčiu šalyje, kurioje bus vykdomi darbai),
— darbams reikia turėti patenkinamo vykdymo pažymą, kurią pasirašė klientas ir kurioje nurodyta data,

— bendras pastatų paviršiaus plotas – bent 80 000 m2 (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai ar abiem dalims) arba bent 40 000 m2 (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai).

Ugnies valdymo ir apsaugos nuo gaisro sistemos (système de protection et d'asservissement incendie – SPI) diegimo, konfigūravimo, programavimo ir perdavimo eksploatuoti atrankos kriterijai.
CS-INST-SPI-01 kriterijus – kandidatas privalo būti įgaliotas elektros pastatuose ir IT įrangos rangovas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad bent 5 metus iki skelbimo apie pirkimo publikavimo dienos jis buvo įgaliotas ir įvertintas darbų rangovas pagal 27.9.1991 Belgijos ministro dekretą (arba lygiavertį kandidato kilmės šalyje) kiekvienoje iš šių kategorijų ir klasių:
— P1 kategorija „Elektros įrenginiai pastatuose“: 4 klasė (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai ar abiem dalims) arba 3 klasė (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai),
— S4 kategorija „IT įranga“: 3 klasė.
Leidžiama diegimo paslaugų subranga.
CS-INST-SPI-02 kriterijus – kandidatas privalo jau būti įdiegęs ugnies valdymo produktus ir sistemas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis turi pajėgumų įdiegti ugnies valdymo produktus ir susijusias IT sistemas, parodydamas, kad jis praeityje įvykdė 2 darbų projektus šioje srityje.
Pateiktos nuorodos turi būti susijusios su šiose srityse atliktu darbu:
Darbų nuoroda Nr. 1 – Naujų darbų vykdymas:
— darbai turi būti įvykdyti viename pastate,
— darbų vertė turi būti bent 300 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai arba abiem dalims) arba bent 150 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai).
Darbų nuoroda Nr. 2 – Atnaujinimo darbų vykdymas:
— darbai turi būti įvykdyti 1 ar daugiau pastatų, kurie darbų metu buvo užimti,
— darbų vertė turi būti bent 330 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 1 daliai arba abiem dalims) arba bent 165 000 EUR (jeigu kandidatas teikia paraišką 2 daliai).
Kiekvienoje pateiktoje nuorodoje turi būti bent šios charakteristikos:
— darbai turėjo būti priimti (preliminarus ar lygiavertis priėmimas) per 5 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos,
— darbai turi būti įvykdyti Europos Sąjungos (ES28) valstybėje narėje,
— darbai privalo apimti:
• elektros įrenginius (kabelių ir elektros skirstikliai, elektros įrangos diegimas ir prijungimas, perdavimas eksploatuoti ir veikimo patikrinimai),
• ugnies valdymo produktams ir sistemoms,
— ugnies valdymo produktai ir sistemos privalo apimti bent šiuos 2 lygius:
• „Valdymas“,
• „Automatika“,
— „Valdymo“ lygiui vykdant darbus reikalinga stebėjimo sistema, apimanti bent valdymą ir signalizaciją iš taško į tašką, adresuojamus įėjimus ir (arba) išėjimus,
— „Automatikos“ lygiui darbai privalo apimti bent 2 000 adresuojamų punktų ir bent 2 programuojamus automatus tinkle (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai ar abiem dalims) arba bent 1 000 adresuojamų punktų (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai),
— darbams reikia turėti patenkinamo vykdymo pažymą, kurią pasirašė klientas ir kurioje nurodyta data,

— bendras šių pastatų paviršiaus plotas – bent 80 000 m2 (jeigu kandidatas paraišką teikia 1 daliai ar abiem dalims) arba bent 40 000 m2 (jeigu kandidatas paraišką teikia 2 daliai).

Priežiūros atrankos kriterijai.
Gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos sistemos (système de détection et d'alarme incendie – SDAI) priežiūros atrankos kriterijai.
CS-MAINT-SDAI-01 kriterijus – kandidatas turi turėti priežiūros tarnybą.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis turi priežiūros (arba aptarnavimo po pardavimo) tarnybą, kurios charakteristikos ir pajėgumai bent tokie:
— veikė bent 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos,
— gali per 8 valandas nuo pirmojo skambučio imtis veiksmų kliento vietoje, esančioje Briuselio sostinės regione,
— gali dirbti būsimos sutarties darbo kalba, t. y prancūzų kalba,
— išmano gamintojo gaisro aptikimo ir gaisro signalizacijos produktus ir susijusias IT sistemas,
— gali imtis veiksmų iškilus problemoms, susijusioms ir su aparatine įranga (gaisro aptikimas ir gaisro signalizacija, IT), ir su programine įranga (programavimas, tinklai), bei apimti 3 lygius – „Valdymą“, „Automatiką“ ir „Vietą“,
— laikosi gamintojo specifikacijų,
— turi kvalifikuotą ir patyrusį etato ekvivalento personalą (1 750 val. per metus), įskaitant bent 2 inžinierius ir bent 5 vyresniuosius technikus.
Yra leidžiama priežiūros paslaugų subranga, kuri yra susijusi su 1–3 lygių priežiūros užduotimis pagal FDX 60-000:2002 standartą (ar lygiavertį kandidato kilmės šalyje).
CS-MAINT-SDAI-02 kriterijus – kandidatas privalo įrodyti gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo įrenginių sertifikatą.
Kriterijaus apibrėžtis:
Dėl gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo įrenginių profilaktinės ir atkuriamosios techninės priežiūros paslaugų kandidatas privalo įrodyti, kad jis įgijo sertifikatą bent prieš 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo pagal NBN S 21-100:1986 standartą ir jo priedus (arba lygiavertį kandidato kilmės šalyje).
CS-MAINT-SDAI-03 kriterijus – kandidatas jau turi būti suteikęs gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktų ir sistemų priežiūros paslaugas.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti savo pajėgumus vykdyti gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktų ir susijusių IT sistemų techninę priežiūrą parodydamas, kad jis praeityje įvykdė 2 priežiūros operacijų sutartis (ar užsakymus).
Kiekvienoje pateiktoje nuorodoje turi būti bent šios charakteristikos:
— priežiūros paslaugų trukmė turėjo būti bent 1 metai ir jos turėjo būti suteiktos per 3 metus iki skelbimo apie pirkimo publikavimo dienos,
— priežiūros paslaugos turėjo būti suteiktos Europos Sąjungos valstybėje narėje (ES28),
— teikiant priežiūros paslaugas turėjo būti naudojami bendri gaisro aptikimo įrenginiai (bendra priežiūra),
— teikiant priežiūros paslaugas buvo privalu naudoti bent šiuos gaisro aptikimo ir gaisro signalizavimo produktus ir susijusias IT sistemas:
• priežiūros programinė įranga,
• valdymo ir signalizavimo įranga,
• gaisro aptiktuvas,
• rankinis iškvietimo taškas,
• gaisro signalizavimo prietaisas,
• įėjimo / išėjimo prietaisas,
— priežiūros paslaugos turėjo būti suteiktos vadovaujantis standartu NBN S 21-100:2015 (1 ir 2 dalys), prNBN S 21-100:2014 (1 ir 2 dalys) arba NBN S 21-100:1986 ir jo priedais (arba lygiaverčiu šalyje, kurioje bus teikiamos paslaugos),
— teikiant priežiūros paslaugas buvo atliekamos sisteminės profilaktinės techninės priežiūros operacijos bei užduotys, susijusios su 4 ar 5 lygio priežiūra, pagal FDX 60-000:2002 standartą (arba lygiavertį kandidato kilmės šalyje),
— priežiūros paslaugoms reikia turėti patenkinamo vykdymo sertifikatą, kurį pasirašė klientas ir kuriame nurodyta data,
— priežiūros paslaugos turėjo apimti bent 5 000 adresuojamų punktų – gaisro aptiktuvų, rankinių iškvietimo taškų ir (arba) įėjimo / išėjimo prietaisų – (jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims) arba bent 2 500 adresuojamų punktų – gaisro aptiktuvų, rankinių iškvietimo taškų ir (arba) įėjimo / išėjimo prietaisų – (jeigu kandidatas paraišką teikia vienai daliai),
— priežiūros paslaugų bendra metinė vertė turi būti bent 150 000 EUR (jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims) arba 75 000 EUR (jeigu kandidatas paraišką teikia vienai daliai),
— priežiūros paslaugos turėjo būti suteiktos darbų vietoje esant gaisro aptikimo technikams, turintiems 3 metų patirtį (priežiūra kliento vietoje): bent 1 etato ekvivalentas (1 750 val. per metus) (jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims) arba bent 0,5 etato ekvivalento (jeigu kandidatas paraišką teikia vienai daliai).
Ugnies valdymo ir apsaugos sistemos (système de protection et d'asservissement incendie – SPI) priežiūros atrankos kriterijai.
CS-MAINT-SPI-01 kriterijus – kandidatas turi turėti priežiūros tarnybą.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti, kad jis turi priežiūros (arba aptarnavimo po pardavimo) tarnybą, kurios charakteristikos ir pajėgumai bent tokie:
— veikė bent 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos,
— gali per 8 valandas nuo pirmojo skambučio imtis veiksmų kliento vietoje, esančioje Briuselio sostinės regione,
— gali dirbti būsimos sutarties darbo kalba, t. y prancūzų kalba,
— išmano gamintojo ugnies valdymo produktus ir susijusias IT sistemas,
— gali imtis veiksmų iškilus problemoms, susijusioms ir su aparatine įranga (ugnies valdymas, IT), ir su programine įranga (programavimas, tinklai), bei apimti 3 lygius – „Valdymą“, „Automatiką“ ir „Vietą“,
— laikosi gamintojo reikalavimų,
— turi kvalifikuotą ir patyrusį etato ekvivalento personalą (1 750 val. per metus), įskaitant bent 1 inžinierių ir bent 2 vyresniuosius technikus.
Yra leidžiama priežiūros paslaugų subranga, kuri yra susijusi su 1–3 lygių priežiūros užduotimis pagal FDX 60-000:2002 standartą (ar lygiavertį kandidato kilmės šalyje).
CS-MAINT-SPI-02 kriterijus – kandidatas privalo jau būti atlikęs ugnies valdymo produktų ir sistemų priežiūrą.
Kriterijaus apibrėžtis:
Kandidatas privalo įrodyti savo pajėgumus vykdyti ugnies valdymo produktų ir susijusių IT sistemų techninę priežiūrą parodydamas, kad jis praeityje įvykdė 2 priežiūros sutartis (ar užsakymus).
Kiekvienoje pateiktoje nuorodoje turi būti bent šios charakteristikos:
— priežiūros paslaugų trukmė turėjo būti bent 1 metai ir jos turėjo būti suteiktos per 3 metus iki skelbimo apie pirkimą publikavimo dienos,
— priežiūros paslaugos turėjo būti suteiktos Europos Sąjungos valstybėje narėje (ES28),
— teikiant priežiūros paslaugas buvo privalu naudoti bent šiuos ugnies valdymo produktus ir susijusias IT sistemas:
• priežiūros programinė įranga,
• programuojamas automatas,
• įėjimo / išėjimo modulis,
— teikiant priežiūros paslaugas buvo atliekama sisteminė profilaktinė techninė priežiūra bei užduotys, susijusios su 4 ar 5 lygio priežiūra, pagal FDX 60-000:2002 standartą (arba lygiavertį kandidato kilmės šalyje),
— priežiūros paslaugoms reikia turėti patenkinamo vykdymo sertifikatą, kurį pasirašė klientas ir kuriame nurodyta data,
— priežiūros paslaugų bendra metinė vertė turi būti bent 20 000 EUR (jeigu kandidatas paraišką teikia abiem dalims) arba 10 000 EUR (jeigu kandidatas paraišką teikia vienai daliai).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
06A050/2015/M012.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
23.3.2016 - 17:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija

I. Kad galėtų parengti ir pateikti savo paraiškos dokumentus, kandidatai, pageidaujantys pateikti pasiūlymus dėl šios sutarties, turėtų visą būtiną informaciją žiūrėti tinklavietėje adresu https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=800

Prašome atsisiųsti dokumentus ir reguliariai tikrinti šią tinklavietę, kad perskaitytumėte naujausius pranešimus, kuriuos Europos Parlamentas gali pateikti dėl šios sutarties.

Dokumentų, kuriuos galima atsisiųsti iš eTendering tinklavietės, vertimą galima gauti parašius el. paštu šiuo adresu: INLO.AO-Bru@ep.europa.eu

II. Jeigu Europos Parlamentas pageidautų gauti papildomų paslaugų sutarties, kuri sudaroma po šio kvietimo pateikti pasiūlymus procedūros, vykdymo metu, nuo šiol jis turi teisę taikyti 29.10.2012 Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių taikymo taisyklių 134 straipsnio 1 dalies e punktą.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga
VI.4.2)Skundų pateikimas
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.1.2016