Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 42014-2019

29/01/2019    S20

Portugalska-Lisboa: Storitve čiščenja prostorov Hiše EU v Lizboni, Portugalska

2019/S 020-042014

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Representation in Portugal
Poštni naslov: Largo Jean Monnet, nº1 – 10º
Kraj: Lisboa
Šifra NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Poštna številka: 1269-068
Država: Portugalska
Kontaktna oseba: Head of Administration
E-naslov: COMM-REP-LIS-CONCURSOS@ec.europa.eu
Telefon: +351 213509800
Telefaks: +351 213509801
Internetni naslovi:
Glavni naslov: https://ec.europa.eu/portugal/home_pt
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in naprav je brezplačno na voljo na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4386
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Storitve čiščenja prostorov Hiše EU v Lizboni, Portugalska

Referenčna številka dokumenta: PR/2018-15-INF/LIS
II.1.2)Glavna koda CPV
90910000 Storitve čiščenja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predstavništvo Evropske komisije v Lizboni, Portugalska, ki deluje tudi v imenu informacijske pisarne Evropskega parlamenta, želi najeti storitve čiščenja prostorov Hiše EU v Lizboni, Portugalska.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 248 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
90911200 Storitve čiščenja stavb
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Evropska komisija, Directorate General Communication, Representation in Portugal, Largo Jean Monnet, nº 1 – 10º, 1269-068 Lisboa, PORTUGALSKA.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Storitve čiščenja za Hišo EU v Lizboni, Portugalska, ki vključujejo standardne storitve čiščenja, dodatne storitve čiščenja, zbiranje in odstranjevanje odpadkov ter oskrbo z blagom.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 62 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Naročilo se lahko podaljša največ 3‑krat do skupnega obdobja največ 4 let.

II.2.9)Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 20
Objektivna merila za izbor omejenega števila kandidatov:

Število kandidatov ni omejeno.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudbe lahko oddajo skupine ponudnikov storitev, ki jim pred oddajo naročila ni treba prevzeti določene pravne oblike. Če bo naročilo oddano skupini, bo ta morda morala prevzeti določeno pravno obliko, če bo to potrebno, da bi lahko prejemala in obdelovala plačila za člane skupine ter upravljala in koordinirala storitev.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Plačilo za storitve (standardne storitve in dodatne storitve) bo izvedeno mesečno na način, opredeljen v osnutku pogodbe, na podlagi predložitve ustreznega računa, sestavljenega v skladu z nacionalno zakonodajo, in vseh podpornih dokumentov, v katerih so navedene v zadevnem mesecu opravljene storitve, predvsem pisnega zahtevka naročnika za izredne dodatne storitve.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 28/02/2019
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
Datum: 15/03/2019
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov: Boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/01/2019