Zadovoljstvo nam je najaviti da će nova verzija portala TED početi s radom 29. siječnja 2024. (okvirni datum – još nije potvrđen). Zanimaju vas nove funkcionalnosti, poboljšanja i učinak na korisnike? Pročitajte naš članak i saznajte više o glavnim promjenama i novim funkcijama.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Usluge - 42015-2019

29/01/2019    S20

Francuska-Strasbourg: Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Nikoziji, Kopenhagenu, Beču te za Ured za vezu Europskog parlamenta u Ateni

2019/S 020-042015

Obavijest o nadmetanju

Usluge

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 966/2012

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: 1 avenue du Président Robert Schuman
Mjesto: Strasbourg
NUTS kod: FR FRANCE
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
Osoba za kontakt: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na sljedeću adresu:
Službeni naziv: Europski parlament
Poštanska adresa: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: 67070
Država: Francuska
E-pošta: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
NUTS kod: FR FRANCE
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.europarl.europa.eu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Europska institucija/agencija ili međunarodna organizacija
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Nikoziji, Kopenhagenu, Beču te za Ured za vezu Europskog parlamenta u Ateni

Referentni broj: 06A40-2018-M046
II.1.2)Glavna CPV oznaka
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Nikoziji, Kopenhagenu, Beču te za Ured za vezu Europskog parlamenta u Ateni.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1 – usluge održavanja za Ured za vezu Europskog parlamenta u Ateni

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRČKA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja za Ured za vezu Europskog parlamenta u Ateni.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 360 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Neobavezni posjet lokaciji organizira se:

19.2.2019. – 10:00, lokalno vrijeme

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRČKA.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2 – usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Nikoziji

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: CY ΚΥΠΡΟΣ
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CIPAR.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Nikoziji.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 420 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Neobavezni posjet lokaciji organizira se:

21.2.2019. – 10:00, lokalno vrijeme

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CIPAR.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3 – usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Kopenhagenu

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: DK DANMARK
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Gothersgade 115,

DK – 1123 Køpenhague, DANSKA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Kopenhagenu.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 480 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Neobavezni posjet lokaciji organizira se:

12.2.2019. – 10:00, lokalno vrijeme

Gothersgade 115,

DK – 1123 Køpenhague, DANSKA.

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4 – usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Beču

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
50700000 Usluge popravaka i održavanja instalacija u zgradama
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: AT ÖSTERREICH
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIJA.

II.2.4)Opis nabave:

Usluge održavanja za urede Europskog parlamenta i Europske komisije u Beču.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 150 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 72
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Neobavezni posjet lokaciji organizira se:

19.2.2019. – 10:00, lokalno vrijeme

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIJA.

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Sposobnost provođenja profesionalnih aktivnosti u skladu s dokumentacijom za nadmetanje.

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 05/03/2019
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Bugarski, Češki, Danski, Njemački, Grčki, Engleski, Španjolski, Estonski, Finski, Francuski, Irski, Hrvatski, Mađarski, Talijanski, Litavski, Latvijski, Malteški, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Rumunjski, Slovački, Slovenski, Švedski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 12/03/2019
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

Strasbourg, Francuska.

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

Može prisustvovati 1 osoba po ponudi. Vidjeti postupke prijave za javno otvaranje ponuda u uputama za nadmetanje.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Opći sud Suda Europske unije
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
Službeni naziv: Europski ombudsman
Mjesto: Strasbourg
Poštanski broj: F-67000
Država: Francuska
Internetska adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Poštanska adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mjesto: Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetska adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
22/01/2019