Servicii - 42015-2019

29/01/2019    S20

Franţa-Strasbourg: Servicii de întreținere pentru birourile Parlamentului European și ale Comisiei Europene la Nicosia, Copenhaga, Viena, precum și la biroul de legătură al Parlamentului European din Atena

2019/S 020-042015

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod NUTS: FR FRANCE
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
Persoană de contact: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Parlamentul European
Adresă: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67070
Țară: Franţa
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Cod NUTS: FR FRANCE
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.europarl.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Servicii de întreținere pentru birourile Parlamentului European și ale Comisiei Europene la Nicosia, Copenhaga, Viena, precum și la biroul de legătură al Parlamentului European din Atena

Număr de referinţă: 06A40-2018-M046
II.1.2)Cod CPV principal
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Servicii de întreținere pentru birourile Parlamentului European și ale Comisiei Europene la Nicosia, Copenhaga, Viena, precum și la biroul de legătură al Parlamentului European din Atena.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru toate loturile
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lot 1 - Servicii de întreținere pentru Biroul de legătură al Parlamentului European din Atena

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Locul principal de executare:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRECIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreținere pentru Biroul de legătură al Parlamentului European din Atena.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 360 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită opțională la fața locului este organizată la următoarele date și în următorul interval orar:

19.2.2019 - 10:00, ora locală

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GRECIA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 2 - Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Nicosia

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: CY ΚΥΠΡΟΣ
Locul principal de executare:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CIPRU.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Nicosia.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 420 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită opțională la fața locului este organizată la următoarele date și în următorul interval orar:

21.2.2019 - 10:00 ora locală

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CIPRU.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 3 - Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Copenhaga

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: DK DANMARK
Locul principal de executare:

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, DANEMARCA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Copenhaga.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 480 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită opțională la fața locului este organizată la următoarele date și în următorul interval orar:

12.2.2019 (10:00), ora locală

Gothersgade 115,

DK - 1123 Køpenhague, DANEMARCA.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lotul 4 - Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Viena

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
50700000 Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: AT ÖSTERREICH
Locul principal de executare:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIA.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Servicii de întreținere a birourilor Parlamentului European și ale Comisiei Europene din Viena.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 150 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 72
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

O vizită opțională la fața locului este organizată la următoarele date și în următorul interval orar:

19.2.2019 - 10:00, ora locală

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, AUSTRIA.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Autorizarea exercitării activității profesionale prevăzute în documentele contractului.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 05/03/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12/03/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Strasbourg, Franța.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Ofertanții trebuie să-și limiteze reprezentarea la o singură persoană. A se vedea procedurile de înregistrare la ședința de deschidere a ofertelor din caietul de sarcini.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: F-67000
Țară: Franţa
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/01/2019