Tjänster - 42015-2019

29/01/2019    S20

Frankrike-Strasbourg: Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Nicosia, Köpenhamn och Wien samt Europaparlamentets samarbetskontor i Aten

2019/S 020-042015

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 966/2012

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: 1 avenue du Président Robert Schuman
Ort: Strasbourg
Nuts-kod: FR FRANCE
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
Kontaktperson: Direction des infrastructures - Contrats et marchés
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4275
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Europaparlamentet
Postadress: Service du courrier officiel, 1 avenue du Président Robert Schuman, F-67070 Strasbourg Cedex
Ort: Strasbourg
Postnummer: 67070
Land: Frankrike
E-post: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Nuts-kod: FR FRANCE
Internetadress(er):
Allmän adress: www.europarl.europa.eu
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Nicosia, Köpenhamn och Wien samt Europaparlamentets samarbetskontor i Aten

Referensnummer: 06A40-2018-M046
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Nicosia, Köpenhamn och Wien samt Europaparlamentets samarbetskontor i Aten.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 410 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 1 – Underhållstjänster avseende Europaparlamentets samarbetskontor i Aten

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: EL ΕΛΛΑΔΑ
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GREKLAND.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets samarbetskontor i Aten.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 360 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett frivilligt platsbesök är planerat till följande datum och tid:

Kl. 10:00 (lokal tid) den 19.2.2019

8 Leof. Amalias,

GR-105 57 Athinai, GREKLAND.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 2 – Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Nicosia

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: CY ΚΥΠΡΟΣ
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CYPERN.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Nicosia.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 420 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett frivilligt platsbesök är planerat till följande datum och tid:

Kl. 10:00 (lokal tid) den 21.2.2019

30 Vyronos Avenue

CY-1096 Nicosia, CYPERN.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 3 – Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Köpenhamn

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK DANMARK
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Gothersgade 115,

DK-1123 Køpenhague, DANMARK.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Köpenhamn.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 480 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett frivilligt platsbesök är planerat till följande datum och tid:

Kl. 10:00 (lokal tid) den 12.2.2019

Gothersgade 115,

DK-1123 Køpenhague, DANMARK.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Del 4 – Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Wien

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50700000 Reparation och underhåll av utrustning i byggnader
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: AT ÖSTERREICH
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, ÖSTERRIKE.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Underhållstjänster avseende Europaparlamentets och Europeiska kommissionens kontor i Wien.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 150 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 72
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Ett frivilligt platsbesök är planerat till följande datum och tid:

Kl. 10:00 (lokal tid) den 19.2.2019

Wipplingerstrasse 35

A-1010 Wien, ÖSTERRIKE.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

Tillstånd att utöva den yrkesaktivitet som avses i upphandlingsdokumenten.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 05/03/2019
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 12/03/2019
Lokal tid: 10:00
Plats:

Strasbourg, Frankrike.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

1 företrädare per anbudsgivare får närvara. Se de deltagandeförfaranden för öppnande av anbud som anges i förfrågningsunderlaget.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Europeiska unionens domstols tribunal
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Europeiska ombudsmannen
Ort: Strasbourg
Postnummer: F-67000
Land: Frankrike
Internetadress: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Greffe du Tribunal de l'Union européenne
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
E-post: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/01/2019