Dienstleistungen - 42316-2020

28/01/2020    S19

Polen-Międzyzdroje: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 019-042316

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Woliński Park Narodowy
Nationale Identifikationsnummer: NIP: PL9860238579
Postanschrift: Międzyzdroje
Ort: Międzyzdroje
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Postleitzahl: 72-500
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Dylawerski
E-Mail: sekretariat@wolinpn.pl
Telefon: +48 913280737
Fax: +48 913280357
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.wolinpn.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.bip.wolinpn.nv.pl/m,43,zamowienia-publiczne-profil-nabywcy.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zadania ochronne w Wolińskim Parku Narodowym w latach 2020–2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 37-3-1/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Część I i Część II:

— prace z zakresu hodowli lasu,

— prace z zakresu ochrony lasu,

— prace związane z wykonywaniem cięć w drzewostanach Wolińskiego PN wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego,

— obalanie całych drzew wraz z korzeniami,

— utrzymanie turystyczne,

— ochrona p. pożarowa.

Część III.

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk, ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) ze zbiorem i wywiezieniem biomasy poza teren parku,

— wycinanie samosiewów i odrośli drzew,

— wykonanie i rozbiórka grodzeń.

Część IV.

— dyżury całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” i w punkcie alarmowo dyspozycyjnym,

— dyżury pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy w zależności od warunków atmosferycznych.

Zakres rzeczowy części zestawiony w SIWZ ma charakter szacunkowy.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 388 042.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Północ”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
75251120 Waldbrandbekämpfung
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
03419100 Nutzholzerzeugnisse
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego, obwody ochronne: Wisełka, Warnowo, Międzyzdroje, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis prac.

— Prace z zakresu hodowli lasu – TW: zabiegi pielęgnacyjne młodego pokolenia drzewostanu; melioracje agrotechniczne: usuwanie ekspansywnych gatunków neofitów, takich jak np.: rdestowiec, czeremcha późna, robinia biała, daglezja zielona, śnieguliczka biała oraz świerk.

— Prace z zakresu ochrony lasu – konserwacja, naprawy i remonty ogrodzeń powierzchni przebudowywanych, budowa nowych ogrodzeń, wykonywanie kontroli występowania wybranych gatunków owadów, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dróg, usuwanie drzew powalonych lub stanowiących zagrożenie obalenia się przy budynkach, budowlach i miejscach udostępnionych.

— Ochrona p. pożarowa:

a. konserwacja sprzętu pożarniczego,

b. odnawianie pasów pożarowych.

c. konserwacja dojazdów pożarowych, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dojazdów pożarowych oraz powalonych lub stanowiących niebezpieczeństwo obalenia się na dojazdy pożarowe.

— Prace związane z wykonywaniem cięć przebudowy i ochronnych w drzewostanach Wolińskiego Parku Narodowego tj. cięć przebudowy i pielęgnacyjnych, cięć przygodnych wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego.

— Obalanie całych drzew wraz z korzeniami.

— Utrzymanie turystyczne:

— zbieranie śmieci, selektywne gromadzenie nieczystości,

— wymiana worków w koszach na śmieci,

— koszenie trawy, strzyżenie krzewów,

— mycie infrastruktury turystycznej, zabezpieczanie drewnianych elementów urządzeń turystycznych impregnatem do konserwacji drewna,

— przygotowanie do sezonu letniego miejsca postojowego Jezioro turkusowe – zadanie obejmuje takie prace jak: skoszenie trawników, wykonanie prac z zakresu pielęgnacji drzew i krzewów, wyczyszczenie i zamiecenie powierzchni asfaltowej, udrożnienie kanałów odprowadzających wody opadowe z powierzchni, zbieranie śmieci, wymianę worków w koszach do gromadzenia odpadów,

— wykonanie i remonty urządzeń turystycznych: barier drewnianych, witaczy, stelaży pod tablice, schodów ziemno-drewnianych, palisad, odnawianie oznakowania szlaków turystycznych,

— bieżące naprawy nawierzchni szlaków oraz miejsc udostępnionych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego.

— Monitoring przyrodniczy i techniczny:

— naprawa i konserwacja stacjonarnych urządzeń monitoringowych (np. oczyszczenie i malowanie, prace stolarskie m.in. skrzynki piezometrów, stacji meteo, pomosty).

— Działalność pozostała – administracja:

— przygotowanie opału dla kancelarii.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 238 423.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.1 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Południe”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
75251120 Waldbrandbekämpfung
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
03419100 Nutzholzerzeugnisse
77314100 Anlegen von Rasen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwody ochronne: Wicko, Wapnica i obręb wodny, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis prac.

— Prace z zakresu hodowli lasu – TW: zabiegi pielęgnacyjne młodego pokolenia drzewostanu; melioracje agrotechniczne: usuwanie ekspansywnych gatunków neofitów, takich jak np.: rdestowiec, czeremcha późna, robinia biała, daglezja zielona, śnieguliczka biała oraz świerk.

— Prace z zakresu ochrony lasu – konserwacja, naprawy i remonty ogrodzeń powierzchni przebudowywanych, budowa nowych ogrodzeń, wykonywanie kontroli występowania wybranych gatunków owadów, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dróg, usuwanie drzew powalonych lub stanowiących zagrożenie obalenia się przy budynkach, budowlach i miejscach udostępnionych.

— Ochrona p. pożarowa:

a. konserwacja sprzętu pożarniczego,

b. odnawianie pasów pożarowych.

c. konserwacja dojazdów pożarowych, usuwanie drzew oraz ich części ze skrajni dojazdów pożarowych oraz powalonych lub stanowiących niebezpieczeństwo obalenia się na dojazdy pożarowe.

— Prace związane z wykonywaniem cięć przebudowy i ochronnych w drzewostanach Wolińskiego Parku Narodowego tj. cięć przebudowy i pielęgnacyjnych, cięć przygodnych wraz ze zrywką pozyskanego surowca drzewnego.

— Obalanie całych drzew wraz z korzeniami.

— Utrzymanie turystyczne:

— zbieranie śmieci, selektywne gromadzenie nieczystości,

— wymiana worków w koszach na śmieci,

— koszenie trawy, strzyżenie krzewów,

— mycie infrastruktury turystycznej, zabezpieczanie drewnianych elementów urządzeń turystycznych impregnatem do konserwacji drewna,

— przygotowanie do sezonu letniego miejsca postojowego Jezioro turkusowe – zadanie obejmuje takie prace jak: skoszenie trawników, wykonanie prac z zakresu pielęgnacji drzew i krzewów, wyczyszczenie i zamiecenie powierzchni asfaltowej, udrożnienie kanałów odprowadzających wody opadowe z powierzchni, zbieranie śmieci, wymianę worków w koszach do gromadzenia odpadów,

— wykonanie i remonty urządzeń turystycznych: barier drewnianych, witaczy, stelaży pod tablice, schodów ziemno-drewnianych, palisad, odnawianie oznakowania szlaków turystycznych,

— bieżące naprawy nawierzchni szlaków oraz miejsc udostępnionych w granicach Wolińskiego Parku Narodowego.

— Monitoring przyrodniczy i techniczny:

— naprawa i konserwacja stacjonarnych urządzeń monitoringowych (np. oczyszczenie i malowanie, prace stolarskie m.in. skrzynki piezometrów, stacji meteo, pomosty).

— Działalność pozostała – administracja:

— przygotowanie opału dla kancelarii.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 996 143.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.2 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ekosystemy nieleśne

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwody ochronne: Wisełka, Warnowo, Międzyzdroje, Wicko, Wapnica, obręb ochronny – wodny (w tym zarówno ląd stały, jak i wyspy bez stałego połączenia), POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Opis czynności.

– Ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi muraw oraz łąk wraz z zgrabieniem w stosy lub balotowaniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbycia się jej we własnym zakresie.

– Ręczne oraz mechaniczne wykaszanie roślinności runi łąkowej na terenach bagiennych (ląd stały oraz wyspy – bez stałej przeprawy) wraz z wywiezieniem pozyskanej biomasy poza teren WPN i pozbyciem się jej we własnym zakresie.

– Wycinanie ekspansywnych gatunków neofitów jak m.in: oliwnika, śnieguliczki, tarniny, róży fałdzistolistnej, czeremchy amerykańskiej oraz rdestowca. Zabieg obejmuje wywiezienie pozyskanej biomasy poza teren WPN.

– Wycinanie samosiewów i odrośli drzew: osiki, sosny, wierzby, olchy z pozostawieniem lub wyniesieniem ich poza działkę roboczą.

– Postawienie wiosną i zdjęcie jesienią bariery ochronnej wydm i klifów (z siatki leśnej).

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.3 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 860 733.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/01/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 10 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 4 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.3 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 10 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dyżury przeciwpożarowe

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL428 Szczeciński
Hauptort der Ausführung:

Obszar Wolińskiego Parku Narodowego; obwód ochronny Międzyzdroje (wieża telekomunikacyjna –dostrzegalnia „Grzywacz”), dyrekcja Wolińskiego Parku Narodowego – ul. Niepodległości 3A; Międzyzdroje, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zadanie obejmuje pełnienie dyżurów p-poż:

— dyżury są całodzienne na wieży obserwacyjnej „Grzywacz” oraz w punkcie alarmowo dyspozycyjnym (PAD) prowadzone w porozumieniu z Nadleśnictwem Międzyzdroje;

— dyżury pełni się codziennie w zależności od warunków atmosferycznych oraz decyzji pełnomocnika nadleśniczego w Nadleśnictwie Międzyzdroje (dyżury pełni się również w dni wolne od pracy i w święta, w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego – od „0” do „3”, przy stopniu „0” dyżurów nie pełni się);

— dyżur w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym Wolińskiego Parku Narodowego pełniony jest: w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 15:00 do zmroku (praktycznie średnio 4–7 godzin w zależności od miesiąca i pogody); w święta i dni wolne od pracy (w tym soboty) dyżury pełni się od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody);

— dyżur na dostrzegalni pełni się codziennie: w dni robocze, święta i dni wolne od pracy od godz. 9:00 do zmroku (praktycznie średnio 9–12 godzin w zależności od miesiąca i pogody), dyżury pełni się w zależności od stopnia zagrożenia pożarowego (od „0” do „3”) bądź od decyzji pełnomocnika Nadleśnictwa w Nadleśnictwie Międzyzdroje – przy stopniu „0” dyżurów się nie pełni.

Szczegółowy opis czynności zawiera załącznik nr 1.4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 292 743.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego do 20 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawcę przy pracach obowiązuje przestrzeganie przepisów określonych w pkt 3.5 SIWZ oraz § 5 pkt 2.2 wzoru umowy stanowiącego zał. nr 7.4 do SIWZ.

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego oszacowanego zgodnie z art. 34.1 ust. 1 ustawy Pzp oraz zamówień uzupełniających na poziomie 20 % zgodnie z art. 67.1.6 ustawy Pzp.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

a) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazanych przez przedstawicieli Zamawiającego,

b) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia pozostałości po pracach z zakresu cięć przebudowy i pielęgnacyjnych z dróg, szlaków turystycznych, rowów, itp. obiektów oraz pozostałych odpadów po działalności własnej,

c) Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania oleju biodegradowalnego w układach tnących urządzeń eksploatowanych na terenie WPN,

d) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia urządzeń przemieszczających się w granicach parku w sorbenty lub maty sorpcyjne do pochłaniania rozlanych płynów technologicznych,

e) Wykonawca obowiązany jest w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia dokonać oznakowania pozycji zakazem wstępu zgodnie z art. 26 ustawy o lasach,

f) Wymaga się zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 ust. 1 Kodeksu pracy w całym okresie wykonywania umowy osób określonych w SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 02/03/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego: Woliński Park Narodowy Międzyzdroje, ul. Niepodległości 3a, pokój nr 8 (biblioteka).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Procedurę otwarcia publicznie dokona komisja przetargowa powołana przez Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany rozmiaru prac wskazanych w załącznikach nr 1.1–1.4 do SWIZ, nie więcej niż o 10 % wartości brutto zawartej umowy, w szczególności w przypadku:

I. zaistnienia ważnych przyczyn przyrodniczych uzasadnionych wymogami ochrony przyrody, w szczególności: stanu wegetacji roślinności na łąkach i wydmach, stopnia odrastania źdźbeł trzcinnika, rdestowca oraz odrośli krzewów, wysokim poziomem wody na łąkach,

II. drastycznych zmian w biotopach wywołanych klęskami żywiołowymi;

b) zmiany lokalizacji wykonania poszczególnych prac – w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadnionych wymogami ochrony przyrody lub gospodarczym interesem Zamawiającego,

c) zmiany procentowego udziału (do 20 % w stosunku do planowanego) poszczególnych grup sortymentów drzewnych oraz rodzaju drewna – na poszczególnych pozycjach oraz w ramach danej części zamówienia,

d) wcześniejszego rozpoczęcia prac z zakresu cięć przebudowy oraz cięć pielęgnacyjnych zaplanowanych na rok następny w przypadku wcześniejszego zakończenia tego typu prac zleconych w danym roku, zgodnie z zapisami punktu 6.2.d SIWZ.

Wskazane powyżej zmiany rozmiaru prac w stosunku do planowanego zakresu nie stanowią zmiany umowy ani niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań, a w związku z tym nie są podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840 / 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840 / 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacje zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zawarte są w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840 / 224587801
Fax: +48 224587800 / 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/01/2020