Padėkite mums tobulinti svetainę TED užpildydami trumpą klausimyną!

Paslaugos - 42433-2015

Pateikti glaustą rodinį

06/02/2015    S26    Agentūros - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Nyderlandai, Olandija-Haga: Svetingumo, konferencijų ir susijusios paslaugos

2015/S 026-042433

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europolas
Adresas: Eisenhowerlaan 73
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2517 KK
Šalis: Nyderlandai
Kam: Pirkimų biuras
El. paštas: procurement@europol.europa.eu
Telefonas: +31 703531681
Faksas: +31 703180808

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.europol.europa.eu

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=700

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Svetingumo, konferencijų ir susijusios paslaugos.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos

NUTS kodas NL332

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 3 300 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Reguliarių paslaugų teikimas, įskaitant: Europolo dovanų parduotuvės svetingumą bei priimamąjį ir valdymą; prekybos paslaugų registratūrą ir veiklos bei konferencijų organizavimo paslaugas ir paramos renginių klausimais paslaugas paprašius. Sutarties trukmė bus 2 metai su galimybe pratęsti sutartį 2 kartus 1 metų laikotarpiams (iš viso ilgiausia trukmė – 4 metai).
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79992000, 79500000

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Didžiausios išlaidos visu sutarties galiojimo metu – 3 300 000 EUR. Be sudarytos sutarties, kurią naudos Europolas, laimėjęs konkurso dalyvis taikys tokią pačią kainų struktūrą ir sąlygas trečiosioms šalims, kurios pageidauja teikti užsakymus tiesiogiai laimėjusiam konkurso dalyviui. Europolas numato, kad šių trečiosios šalies užsakymų vertė neviršys 15 % sutarties vertė.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 12 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kandidatai negali būti situacijoje, numatytoje ES bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento 106 straipsnyje.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Kaip nurodyta konkurso dokumentuose.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
D/C58/1431.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
16.3.2015 - 23:59
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
iki: 16.9.2015
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos
Data: 18.3.2015 - 10:00

Vieta:

Europolo būstinė, Haga, Nyderlandai.

Asmenys, kuriems leidžiama dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais procedūroje: taip
Papildoma informacija apie įgaliotuosius asmenis ir susipažinimo su pasiūlymais procedūrą: daugiausia 1 konkurso dalyvio atstovas. Norėdami dalyvauti vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje, saugumo sumetimais konkurso dalyviai privalo užsiregistruoti per nurodytą terminą (žr. konkurso dokumentus).

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Norėdami gauti prieigą prie visų konkurso dokumentų, sekite atitinkama nuoroda. Dokumentai bus matomi ir juos bus galima atsisiųsti, tačiau, norėdami pasinaudoti kai kuriomis galimybėmis e. viešojo pirkimo interneto svetainėje, naudotojai turės prisijungti. Vieną kartą prisijungę naudotojai turės galimybę užsiregistruoti kvietime dalyvauti konkurse, o tai reiškia, kad jie gaus pranešimus apie įvykius, pvz., naujų dokumentų publikavimą. Be to, tai leis naudotojams užduoti klausimus, susijusius su kvietimu dalyvauti konkurse.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort NiedergrünewaldPašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://www.curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27.1.2015