Būvdarbi - 42950-2016

Rādīt kompakto skatījumu

09/02/2016    S27

Francija-Strasbūra: 6 transformatoru nomaiņa Eiropas Parlamenta ēkās Strasbūrā

2016/S 027-042950

Paziņojums par līgumu

Būvdarbi

Direktīva 2004/18/EK

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums, adreses un kontaktpunkts(-i)

Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): unité des contrats et marchés publics
E-pasts: INLO.AO-str@europarl.europa.eu

Interneta adrese(-s):

Līgumslēdzējas iestādes galvenā adrese: http://europarl.europa.eu

Elektroniska piekļuve informācijai: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Papildu informāciju var saņemt:
iepriekš minētajā(-os) kontaktpunktā(-os)

Specifikācijas un papildu dokumentus (arī dokumentus attiecībā uz konkursa dialogu un dinamisko iepirkumu sistēmu) var saņemt:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
E-pasts: inlo.ao-str@ep.europa.eu
Interneta adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1189

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta:
Pilns nosaukums: Eiropas Parlaments
Pasta adrese: service du courrier officiel, bâtiment Winston Churchill, 1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta: Strasbourg
Pasta indekss: 67070
Valsts: Francija
Kontaktpersona(-as): unité contrats et marchés publics – SDM G03033

I.2)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.3)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
I.4)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā
Līgumslēdzēja iestāde veic iepirkumu citu līgumslēdzēju iestāžu vārdā: nē

II iedaļa: Līguma priekšmets

II.1)Apraksts
II.1.1)Līgumslēdzējas iestādes piešķirtais līguma nosaukums:
6 transformatoru nomaiņa Eiropas Parlamenta ēkās Strasbūrā.
II.1.2)Līguma veids un būvdarbu veikšanas, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta
Būvdarbi
Realizācija
Galvenā būvdarbu veikšanas vieta, piegādes vai pakalpojumu sniegšanas vieta: Strasbūra, Francija.

NUTS kods FR421 Bas-Rhin

II.1.3)Informācija par publisko iepirkumu līgumu, vispārīgo vienošanos vai dinamisko iepirkumu sistēmu (DIS)
Paziņojums paredz publiskā iepirkuma līgumu
II.1.4)Informācija par vispārīgo vienošanos
II.1.5)Īss līguma vai iepirkuma(-u) apraksts
6 transformatoru nomaiņa Eiropas Parlamenta ēkās Strasbūrā.
II.1.6)Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

45310000 Elektrības vadu instalācijas darbi

II.1.7)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA): jā
II.1.8)Daļas
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.9)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2)Līguma daudzums vai apjoms
II.2.1)Kopējais daudzums vai apjoms:
II.2.2)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.3)Informācija par atjaunošanu
Līgumu var atjaunot: nē
II.3)Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.1.1)Prasītās iemaksas un garantijas:
III.1.2)Galvenie finansēšanas nosacījumi un maksājumu kārtība un/vai atsauce uz attiecīgajiem noteikumiem, kas tos reglamentē:
Skatīt līguma projektu.
III.1.3)Juridiskā forma, kādā jāapvienojas uzņēmēju grupai, kurai paredzēts piešķirt līguma slēgšanas tiesības:
Skatīt specifikācijas.
III.1.4)Citi konkrēti nosacījumi
Uz līguma izpildi attiecas īpaši nosacījumi: nē
III.2)Dalības nosacījumi
III.2.1)Uzņēmēju personiskais stāvoklis, ieskaitot prasības attiecībā uz iekļaušanu profesionālajos vai amatniecības reģistros
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: Eiropas Parlaments pieprasa, lai pretendentiem būtu administratīvās atļaujas, kas nepieciešamas līgumā minēto darbību veikšanai saskaņā ar valsts tiesību aktiem.
III.2.2)Saimnieciskās un finansiālās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas: — tādu pilnīgu finanšu pārskatu (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats un pielikumi) kopija, kuri publicēti gada pārskatā un revidēti vai, ja tādi nav obligāti jāsagatavo, kuru precizitāti un patiesumu apstiprinājis pretendenta pārstāvis, vismaz par pēdējiem 3 finanšu gadiem, par kuriem pārskati ir slēgti,
— pierādījums par derīgu profesionālās darbības riska apdrošināšanu.
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda: — gada apgrozījums pēdējos 3 finanšu gados, par kuriem pārskati ir slēgti, piešķiramā līguma jomā ir vismaz 2 000 000 EUR,
— profesionālās darbības riska apdrošināšana.
III.2.3)Tehniskās spējas
Informācija un formalitātes, kas nepieciešamas, lai izvērtētu, vai prasības ir izpildītas:
— pēdējos 3 gados izpildīto darbu saraksts, sniedzot informāciju par to vērtībām, datumiem un vietām; galveno darbu sarakstam jāpievieno apmierinošas izpildes sertifikāti, kuros norādīts, ka darbs izpildīts noteiktajā laikā un labā profesionālajā līmenī,
— paziņojums par pakalpojumu sniedzēja vai darbuzņēmēja gada vidējo darbinieku skaitu un vadošo darbinieku skaitu pēdējos 3 gados,
— uzņēmuma profesionālās kvalifikācijas sertifikāti, kas saistīti ar līguma priekšmetu. Jo īpaši uzņēmumiem jāiesniedz šādi kvalifikācijas dokumenti: Qualifelec, vidējs/liels terciārais sektors, 5. kategorija, AUT un/vai EC (vai līdzvērtīgs dokuments).
Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:
— vismaz 3 gadu pieredze tādu pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi šajā līgumā pieprasītajiem,
— vidējais darbinieku skaits gadā – vismaz 50 cilvēki,
— uzņēmuma profesionālā kvalifikācija, kas saistīta ar šā līguma būvdarbu priekšmetu (Qualibat u. c.).
III.2.4)Informācija par privileģēto tiesību līgumiem
III.3)Īpaši nosacījumi pakalpojumu līgumiem
III.3.1)Informācija par konkrēto profesiju
III.3.2)Personāls, kas atbildīgs par pakalpojuma izpildi

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Procedūras veids
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta
IV.1.2)Ierobežojumi attiecībā uz uzņēmēju skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties
IV.1.3)Uzņēmēju skaita samazināšana sarunu vai dialoga laikā
IV.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
IV.2.1)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Viszemākā cena
IV.2.2)Informācija par elektronisko izsoli
Tiks piemērota elektroniskā izsole: nē
IV.3)Administratīvā informācija
IV.3.1)Identifikācijas numurs, ko piešķīrusi līgumslēdzēja iestāde:
06A70/2015/M079.
IV.3.2)Iepriekšēja(-as) publikācija(-as) par šo pašu līgumu

IV.3.3)Nosacījumi specifikāciju un papildu dokumentu vai aprakstošā dokumenta saņemšanai
Dokumenti ir par samaksu: nē
IV.3.4)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
9.3.2016
IV.3.5)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.3.6)Valoda(-as), kurā(-ās) var sagatavot projektu vai dalības pieteikumu
Jebkura ES oficiālā valoda
Cita: darba valoda ir franču valoda.
IV.3.7)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
dienās: 180 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.3.8)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 17.3.2016
Personas, kurām ir atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā: nē

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējais iepirkums: nē
VI.2)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
VI.3)Papildu informācija
Eiropas Parlaments organizēs vietas apmeklējumu, kas notiks 22.2.2016 (10:00) Eiropas Parlamenta telpās Strasbūrā. Piedalīties var ne vairāk kā 2 katra uzņēmuma pārstāvji.

Lai varētu sagatavot ieejas caurlaidi, lūdzam 2 darbdienas pirms apmeklējuma pa e-pastu (inlo.ao-str@ep.europa.eu) nosūtīt uzņēmuma nosaukumu un dalībnieku vārdu un uzvārdu, amatu, personas apliecības numuru un dzimšanas datumu. Pārstāvjiem līdzi jābūt derīgam personu apliecinošam dokumentam.

Dalība vietas apmeklējumā ir obligāta: tikai tie, kas piedalījušies, drīkstēs iesniegt piedāvājumu. Dalību apliecinās paraksts apmeklējuma reģistrā.
Eiropas Parlaments saglabā tiesības izmantot iespēju sākt sarunu procedūru saskaņā ar Finanšu regulas piemērošanas noteikumu 134. panta 1. punkta e) apakšpunktu, lai uzticētu veiksmīgajam pretendentam jaunus darbus, kas ietver līdzīgu darbu atkārtošanu, ja šie darbi atbilst šā uzaicinājuma uz konkursu pamatprojektam.
VI.4)Pārsūdzības procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārsūdzības procedūrām
VI.4.2)Pārsūdzību iesniegšana
VI.4.3)Iestāde, kur var saņemt informāciju par pārsūdzību iesniegšanu
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
28.1.2016