Nova različica portala TED bo začela delovati 29. januarja 2024 (okvirni datum – še ni potrjen). Vas zanimajo nove funkcije, izboljšave in koristi za uporabnike? Preberite članek in se seznanite z najpomembnejšimi spremembami in novimi funkcijami.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Prijavite se na četrto delavnico za ponovne uporabnike podatkov TED 14. decembra 2023

Storitve - 43162-2021

Submission deadline has been amended by:  204822-2021
28/01/2021    S19

Luksemburg-Luxembourg: Naročilo storitev za izvedbo skupnega dela na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije, ki bo podprlo nadaljnje sodelovanje EU na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije

2021/S 019-043162

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano, CHAFEA.B.01 — Health Programme
Poštni naslov: DRB A3/042
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7416
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7416
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Naročilo storitev za izvedbo skupnega dela na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije, ki bo podprlo nadaljnje sodelovanje EU na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije

Referenčna številka dokumenta: CHAFEA/LUX/2020/OP/0013
II.1.2)Glavna koda CPV
73110000 Raziskovalne storitve
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Ta javni razpis zajema obravnavo metodoloških vprašanj, namenjeno okrepitvi skupnega dela na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije, ki bo podprlo sodelovanje EU na tem področju. Storitve predvidoma zajemajo:

(1) pospešitev razvoja metodologije ocenjevanja zdravstvene tehnologije, ki bo uporabljena pri opravljanju skupnega dela (in sicer skupnih kliničnih ocen in skupnih znanstvenih posvetovanj). (1). Skupno delo na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije vključuje:

(a) osem oziroma najmanj šest skupnih znanstvenih posvetovanj glede zdravstvenih proizvodov in

(b) dve skupni klinični oceni zdravstvenih proizvodov in štiri skupne klinične ocene/sodelovalne ocene medicinskih pripomočkov, in sicer najmanj eno skupno klinično oceno zdravstvenih proizvodov in dve skupni klinični oceni/sodelovalni oceni medicinskih pripomočkov.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73110000 Raziskovalne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00 Not specified
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

DRB A3/042, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Naročilo storitev za izvedbo skupnega dela na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije, ki bo podprlo nadaljnje sodelovanje EU na področju ocenjevanja zdravstvene tehnologije

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.14)Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2020/S 209-509249
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/04/2021
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 04/05/2021
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

12, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/01/2021