Det glæder os at kunne fortælle, at den nye version af TED-portalen bliver lanceret den 29. januar 2024 (skal bekræftes!) Er du interesseret i at få information om de nye funktioner og forbedringer og fordelene for brugerne? Gå ind og læs vores artikel – så bliver du klogere på det hele.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Der er opstået en fejl, der påvirker den måde, URL'er vises på i bekendtgørelser om e-formularer. Vi arbejder på at løse problemet. Prøv indtil da at fjerne det komma (eller andet særligt tegn), der står sidst i URL'en. Vi beklager ulejligheden.

Varer - 45058-2017

07/02/2017    S26

Belgien-Bruxelles: Indkøb af tilbehør til badges — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet) — parti 2: indkøb af andre stropper

2017/S 026-045058

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, General Secretariat
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1048
Land: Belgien
Kontaktperson: unité de coordination des acquisitions, bureau JL 10 70 KL
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2172
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2172
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af tilbehør til badges — parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet) — parti 2: indkøb af andre stropper.

Sagsnr.: UCA 16/072.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
35121300 Sikkerhedstilbehør
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Indgåelse af rammeaftaler vedrørende indkøb af tilbehør til badges (2 partier).

Formålet er at underskrive en 1-årig rammekontrakt for hvert parti, hvilket højst kan forlænges til yderligere 3 perioder a 1 år.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på maksimalt antal delkontrakter: 2
Maksimalt antal delkontrakter, der kan blive tildelt en tilbudsgiver: 2
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

UCA -16/072 — Indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst (afhængigt af arrangementet)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35123400 Passerkort
39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 1: indkøb af stropper med grafisk logo eller grafisk logo med tekst afhængigt af arrangementet.

Ansøgerne skal anføre udtrykkeligt, hvilke(t) parti(er) deres anmodninger om deltagelse vedrører.

Kontraktens anslåede volumen er anført i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten kan fornys ved stiltiende aftale for yderligere 3 perioder à 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter. Det anslåede omfang af leverancerne kan findes i udbudsmaterialet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

UCA -16/072 — Indkøb af andre stropper

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35123400 Passerkort
39294100 Informations- og markedsføringsprodukter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE BELGIQUE-BELGIË
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Parti 2: indkøb af tekstilstropper, lynlås-nøglesnor, clips til badges, badgeholder i fleksibelt vinyl, plastic badgeholder med sikker åbning, plastic badgeholder med frontåbning, PVC-adgangskort, hvide skrivbare badges, badges til parkeringskort:

2.1. tekstilstropper med en karabinhage

2.2. lynlås-nøglesnor

2.3. krokodille-badgeclip med lukkemekanisme i plastic

2.4. hvid plastic tang

2.5. badgeholder i fleksibelt vinyl

2.6. plastic badgeholder med sikker åbning

2.7. plastic badgeholder med frontåbning

2.8. PVC-adgangskort i 5 forskellige farver

2.9. hvidt skrivbart badge

2.10. badge til parkeringskort.

Ansøgerne skal anføre udtrykkeligt, hvilke(t) parti(er) deres anmodninger om deltagelse vedrører.

Kontraktens anslåede volumen er anført i udbudsmaterialet.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1.00 EUR
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammekontrakten kan fornys ved stiltiende aftale for yderligere 3 perioder à 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Yderligere produkter kan leveres efter anmodning.

I løbet af kontraktperioden kan kontrahenten, efter anmodning fra sekretariatet, blive anmodet om at tilbyde andre produkter, der er relateret til denne kontrakt (trykte LED-stropper, hullemaskiner. osv.), som skal distribueres eller fabrikeres. Disse behøver ikke at blive eksplicit leveret til det originale bud, men skal dog udføres for at sikre problemfri drift af Generalsekretariatet for Rådets aktiviteter.

Tilbudsgiverens afgivelse skal omfatte 1 (eller flere) katalog(er) og/eller en prisliste af de øvrige tilbehør til badges. Disse dokumenter udgør en vigtig del af den underskrevne rammekontrakt.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Generalsekretariatet for Rådet offentliggør ikke den anslåede monetære værdi af sine kontrakter. Det anslåede omfang af leverancerne kan findes i udbudsmaterialet.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

se dokumenterne, der er vedlagt denne udbudsbekendtgørelse: »I. Sammensætning og indgivelse af ansøgningsmateriale til anmodning om deltagelse«, »Bilag 1 til pågældende dokument: højtidelig erklæring relateret til udelukkelseskriterier og udvælgelseskriterier«.

— Højtidelig erklæring, hvoraf det fremgår, at ansøgeren ikke befinder sig i nogen af udelukkelsessituationerne.

— Bevis for adgang til at indgå kontrakt: et dokument, der godtgør autorisationen til at producere genstanden omfattet af kontrakten i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor de har bopæl.

— Retslig form: Støttedokumenter, der bemyndiger en virksomhed eller et konsortium og deres juridisk repræsentant til at indgive en anmodning om at deltage, når den omtalte anmodning fremlægges på deltagernes vegne.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/03/2017
Tidspunkt: 16:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 31/03/2017
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Engelsk, Fransk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Ingen
By: Ingen
Land: Belgien
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er taget til efterretning af klageren. En klage indgivet til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne periode afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

De proceduremæssige tidsfrister kan forlænges grundet afstand med en enkelt periode på 10 dage uanset den relevante parts sædvanlige bopæl eller virksomhedsdomicil.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Rådet for Den Europæiske Union, secrétariat général — DGA4 — Unité de coordination des acquisitions
Postadresse: rue de la Loi 175
By: Bruxelles
Postnummer: 1048
Land: Belgien
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2172
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
26/01/2017