Služby - 45189-2022

27/01/2022    S19

Německo-Köln: Projekt Horizont Evropa: Experimentální výzkum stavu virového prstence u vrtulníků (2. zahájení)

2022/S 019-045189

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)
Poštovní adresa: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Obec: Köln
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
PSČ: 50668
Země: Německo
E-mail: tenders@easa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.easa.europa.eu/home
Adresa profilu zadavatele: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10031
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10031
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Bezpečnost letectví

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Projekt Horizont Evropa: Experimentální výzkum stavu virového prstence u vrtulníků (2. zahájení)

Spisové číslo: EASA.2022.HVP.02
II.1.2)Hlavní kód CPV
73000000 Výzkum a vývoj a související služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Stav virového prstence (VRS) je aerodynamickým stavem vrtulníků, který nastává při téměř vertikálním nebo vertikálním klesání, pokud relativní rychlost vzestupného proudění odpovídá vyvolanému proudění od hlavního rotoru směrem dolů. Tento výzkum by měl lépe porozumět jevu VRS u různých druhů vrtulníků, metodám analytické a simulační předpovědi a metodám letových zkoušek pro jeho určení. Dále by měl poskytnout údaje o účinnosti alternativních manévrů vybrání, jako je manévr navržený kapitánem Vuichardem.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
73100000 Výzkum a experimentální vývoj
73300000 Návrh a realizace výzkumu a vývoje
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb.

II.2.4)Popis zakázky:

V rámci tohoto experimentálního výzkumu bude požadován následující výsledek:

1) pokusně stanovit letové podmínky, za kterých se začíná tvořit stav virového prstence (VRS) na podporu a vyhodnocení správnosti teoretických metod pro předpovídání hranic virového prstence;

2) experimentálně vyhodnotit účinnost Vuichardovy techniky vybrání.

Řízení bylo zveřejněno pod ref. č. EASA.2021.HVP.19 (Úř. věst. 2021/S 133-352404).

Změny oproti předchozímu oznámení jsou následující:

— snížení ze tří na minimálně dva různé návrhy rotorů vrtulníků,

— snížení ze tří na minimálně dva piloty zkušebních letů,

— zvýšení rozpočtu o 80 000,00 EUR.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Kritérium kvality - Název: technická kvalita / Váha: 60
Cena - Váha: 40
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 380 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 24
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Horizont Evropa

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/03/2022
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 31/03/2022
Místní čas: 10:00

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
20/01/2022