Palvelut - 45189-2022

27/01/2022    S19

Saksa-Köln: Horisontti Eurooppa -hanke: Helikopterin pyörrevirtaustilan kokeellinen tutkimus (toinen käynnistäminen)

2022/S 019-045189

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA)
Postiosoite: Konrad-Adenauer-Ufer 3
Postitoimipaikka: Köln
NUTS-koodi: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Postinumero: 50668
Maa: Saksa
Sähköpostiosoite: tenders@easa.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.easa.europa.eu/home
Hankkijaprofiilin osoite: https://www.easa.europa.eu/the-agency/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10031
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10031
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: lentoturvallisuus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Horisontti Eurooppa -hanke: Helikopterin pyörrevirtaustilan kokeellinen tutkimus (toinen käynnistäminen)

Viitenumero: EASA.2022.HVP.02
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
73000000 Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Pyörrevirtaustila (vortex ring state, VRS) on helikopterien aerodynaaminen tila, joka aiheutuu yleensä lähes pystysuorassa tai pystysuorassa laskeutumisessa, kun suhteellinen ylöspäinen ilmannopeus on yhtä suuri kuin alaspäinen pääroottorin indusoitu virtausnopeus. Tämän tutkimuksen tulisi antaa parempi käsitys VRS-ilmiöstä erilaisilla helikoptereilla, analyyttisistä ja simulaatioennustusmenetelmistä ja lentokoemenetelmistä sen määrittämiseksi. Sen tulisi myös antaa osoitus vaihtoehtoisten palautusohjausliikkeiden, kuten kapteeni Vuichardin ehdottaman, vaikuttavuudesta.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 380 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
73100000 Tutkimuspalvelut ja kokeelliset kehityspalvelut
73300000 Tutkimus- ja kehitystoiminnan suunnittelu ja toteutus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DEA23 Köln, Kreisfreie Stadt
Pääasiallinen suorituspaikka:

sopimusosapuolen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tältä kokeelliselta tutkimukselta edellytetään seuraavaa lopputulosta:

1) määrittää kokeellisesti lento-olosuhteet, joissa pyörrevirtaustila (VRS) alkaa kehittyä, pyörrerenkaan rajojen teoreettisten ennustusmenetelmien virheettömyyden tueksi ja arvioimiseksi,

2) arvioida kokeellisesti Vuichardin palautustekniikan vaikuttavuus.

Menettely julkaistiin aiemmin viitteellä EASA.2021.HVP.19 (EUVL 2021/S 133-352404).

Aiempaan julkaisuun on tehty seuraavat muutokset:

— erityyppisten helikoptereiden määrän vähentäminen kolmesta vähintään kahteen,

— koelentäjien määrän vähentäminen kolmesta vähintään kahteen,

— budjetin korottaminen 80 000,00 EUR:lla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: tekninen laatu / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 380 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 24
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Horisontti Eurooppa -hanke

II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 30/03/2022
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/03/2022
Paikallinen aika: 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
20/01/2022