Ne bucurăm să vă anunțăm că veți putea utiliza noua versiune a portalului TED începând cu 29.1.2024 (dată orientativă, care rămâne de confirmat). Citiți-ne articolul pentru a afla care sunt îmbunătățirile și noile funcționalități și ce înseamnă acestea pentru utilizatori!

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Există o eroare care afectează modul în care sunt afișate URL-urile în anunțurile eForms. Încercăm să rezolvăm problema. Între timp, vă sugerăm să eliminați virgula (sau orice alt caracter special) care apare la sfârșitul URL-ului. Ne cerem scuze pentru acest inconvenient.

Servicii - 45285-2022

28/01/2022    S20

Spania-Alicante: Furnizarea de servicii legate de plățile primite, efectuate, cu cardul și electronice în favoarea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

2022/S 020-045285

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)
Număr naţional de înregistrare: V-03965324
Adresă: Avenida de Europa 4
Localitate: Alicante
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
Cod poștal: 03008
Țară: Spania
E-mail: procurement@euipo.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9986
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9986
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de servicii legate de plățile primite, efectuate, cu cardul și electronice în favoarea Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Număr de referinţă: AO/014/21
II.1.2)Cod CPV principal
66110000 Servicii bancare
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această procedură vizează încheierea a până la trei contracte-cadru unice pentru prestarea de servicii legate de plățile primite de Oficiu ca parte a taxelor percepute companiilor, până la trei contracte-cadru unice pentru prestarea de servicii legate de plățile efectuate de Oficiu pentru a-și onora obligațiile și până la două contracte-cadru multiple în cascadă pentru furnizarea de servicii de plată care să permită accesul și procesarea plăților prin integrarea metodelor electronice de plată într-un singur loc.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 250 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 3
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de servicii legate de plățile primite de bănci

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66110000 Servicii bancare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Activitățile Oficiului sunt finanțate în întregime din taxele plătite de utilizatorii săi pentru înregistrarea mărcilor și conceptelor lor. Aceste taxe pot fi plătite numai în euro, deoarece Regulamentul privind marca Uniunii Europene nu permite nicio altă monedă. În prezent, Oficiul lucrează cu două bănci, iar numerele de cont bancar corespunzătoare sunt incluse în toate formularele sale de depunere și publicate pe internet.

Plățile primite privind taxele pot fi efectuate sub formă de transferuri bancare de la băncile utilizatorilor situate în întreaga lume către unul dintre cele două conturi bancare disponibile ale Oficiului. Utilizatorii Oficiului pot, de asemenea, să își plătească taxele prin card de debit sau de credit în cursul procesului online de depunere a unei mărci, a unui concept sau de reînnoire a unei mărci UE sau a unui concept comunitar înregistrat.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 025 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Furnizarea de servicii legate de plățile efectuate, furnizarea de carduri de debit și de credit și emiterea de certificate și garanții bancare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66110000 Servicii bancare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Plățile efectuate sunt efectuate de Oficiu prin transfer, și anume către furnizori și membrii personalului din zona SEPA și din întreaga lume, fie în euro, fie în monedă străină.

În plus, se efectuează o serie de plăți pentru rambursarea onorariilor cauzate de plățile în exces de la utilizatori sau ca urmare a rezultatului procedurilor de opoziție.

Oficiul solicită, de asemenea, alte servicii legate de plățile efectuate, cum ar fi:

• furnizarea de carduri de debit și de credit care să fie utilizate pentru achiziții și retrageri de numerar la nivel mondial;

• emiterea de diverse certificate, garanții bancare, servicii de debit direct și un schimb agil de documente.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 025 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 60
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii legate de carduri și de plăți electronice

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
66172000 Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii de case de compensare
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: ES521 Alicante / Alacant
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Oficiul are nevoie de servicii de plată care să permită accesarea și procesarea plăților prin integrarea metodelor electronice de plată într-un singur loc, inclusiv sprijin tehnologic și gestionarea și transmiterea către Oficiu a plăților colectate.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 16 200 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
În cazul acordurilor-cadru – justificarea oricărei durate care depăşeşte patru ani:

Pentru loturile 1 și 2, carta contabilului a Oficiului prevede că, cel puțin o dată la cinci ani, contabilul relansează procedura de licitație competitivă între instituțiile financiare cu care ar putea fi deschise conturile.

IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 04/03/2022
Ora locală: 13:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Durata în luni: 9 (de la termenul-limită de primire a ofertelor)
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 07/03/2022
Ora locală: 11:00
Locul:

Avenida de Europa 4, 03008 Alicante, SPANIA.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Fiecare ofertant poate trimite maximum doi reprezentanți. Oficiul trebuie să fie informat prin e-mail la adresa procurement@euipo.europa.eu cu privire la numele și la numerele actelor de identitate ale vizitatorilor, înainte de 4 martie 2022.

Oficiul își rezervă dreptul de a organiza deschiderea prin videoconferință.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va utiliza sistemul de comenzi electronice
Se va accepta facturarea electronică
Se vor utiliza plăţile electronice
VI.3)Informații suplimentare:

În cazul indisponibilității sau perturbării funcționării mijloacelor electronice de comunicare furnizate în secțiunea I.3), în ultimele cinci zile calendaristice înainte de termenul-limită de primire indicat în secțiunea IV.2.2), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a prelungi acest termen și de a publica prelungirea la adresa de internet furnizată în secțiunea I.3), fără publicarea prealabilă a unei erate la acest anunț. Operatorii economici interesați de această procedură de achiziții sunt invitați să se aboneze la licitație la adresa din secțiunea I.3) pentru a obține notificări atunci când sunt publicate informații sau documente noi.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în absența acesteia, de la ziua în care acesta a luat cunoștință de actul respectiv.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
17/01/2022