Varer - 45301-2018

01/02/2018    S22

Belgien-Bruxelles: Leje af en automat, som kan udføre kemiske tests, immunologiske tests og tests vedrørende særlige proteiner, levering af reagenser og produkter, som kræves til drift og vedligeholdelse heraf

2018/S 022-045301

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, Direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité DDG.HR.R.1 «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Postadresse: Bureau SC 11 06/49
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_fr
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3213
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Leje af en automat, som kan udføre kemiske tests, immunologiske tests og tests vedrørende særlige proteiner, levering af reagenser og produkter, som kræves til drift og vedligeholdelse heraf

Sagsnr.: HR/R1/PO/2017/038
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens formål er at indgå i en rammekontrakt om leje af et system, som er i stand til at udføre kemiske tests, tests vedrørende særlige proteiner og immunologiske tests, med komplet vedligeholdelse og levering af produkter, som kræves til drift heraf.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hovedudførelsessted:

Bruxelles (Belgien).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU’s administrative kreditter
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/03/2018
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/03/2018
Tidspunkt: 11:00
Sted:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3) (i udbudsmaterialet).

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3) (i udbudsmaterialet).

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3). Webstedet vil blive opdateret løbende, og det er derfor tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der sker opdateringer eller ændringer i udbudsperioden. Der vil ikke blive udsendt en trykt udgave.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2018