Usluge - 45304-2022

28/01/2022    S20

Belgija-Bruxelles: Potporna procjena dvogodišnjih izvješća o energetskom i klimatskom napretku država članica, priprema izvješća Komisije o procjeni u okviru Uredbe o upravljanju i Zakona o klimi, i Komisijina procjena nacionalne energije

2022/S 020-045304

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2021/S 251-665516)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, Glavna uprava za klimatsku politiku (CLIMA), CLIMA.C.2 — Governance and Effort Sharing
Poštanska adresa: Avenue de Beaulieu 24, Beaulieulaan 24
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1160
Država: Belgija
E-pošta: clima-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Potporna procjena dvogodišnjih izvješća o energetskom i klimatskom napretku država članica, priprema izvješća Komisije o procjeni u okviru Uredbe o upravljanju i Zakona o klimi, i Komisijina procjena nacionalne energije

Referentni broj: CLIMA/2021/OP/0006
II.1.2)Glavna CPV oznaka
90700000 Usluge u području zaštite okoliša
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Potporna procjena dvogodišnjih izvješća o energetskom i klimatskom napretku država članica, priprema izvješća Komisije o procjeni napretka u okviru Uredbe o upravljanju i Zakona o klimi, i Komisijina procjena o nacrtima i konačnim ažuriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planovima.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
25/01/2022
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2021/S 251-665516

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 14/02/2022
Glasi:
Datum: 14/03/2022
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 16/02/2022
Glasi:
Datum: 16/03/2022
VII.2)Ostali dodatni podaci: