Építési beruházás - 45365-2022

28/01/2022    S20

Magyarország-Karcag: Építési munkák

2022/S 020-045365

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 26168157216
Postai cím: Kossuth Tér 14
Város: Karcag
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fazekas Gábor
E-mail: dr.fazekas.gabor@karcagkincse.hu
Telefon: +36 59515972
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.karcagkincse.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Karcag Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15732688216
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Karcag
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 5300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fülöp Gyula
E-mail: derzstender@gmail.com
Telefon: +36 703666404
Fax: +36 59515972
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://karcag.hu/karcag-varosi-onkormanyzat/
A felhasználói oldal címe: http://www.ekr.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052872022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000052872022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Multifunkciós sportcsarnok építés-tervez. Karcagon

Hivatkozási szám: EKR000052872022
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Multifunkciós sportcsarnok építés-tervezése Karcagon

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
A teljesítés fő helyszíne:

5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 és a műszaki dokumentáció által tartalmazott egyéb helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő által indított jelen közbeszerzési eljárás tárgya: Karcagi Multifunkcionális Sportcsarnok kiviteli terveinek elkészítése és teljeskörű kivitelezése.

„A Kormány 710/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete egyes karcagi sportinfrastruktúra-fejlesztésekkel kapcsolatos beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról” rendelete szerint a Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak minősítette a projektet.

A teljesítés helyszíne: 5300 Karcag helyrajzi szám: 4810/14 (korábbi 4801/3, 4801/9, 4801/10 alakításából jött létre) telek területe: 13 000 m² művelési ág: beépítetlen terület Az épület összes bruttó szintterülete: 5 067,72m², tervezett zöldterület: 3 614,04 m², burkolt út és parkolóterület: 7 175,42 m².

Az épület fő funkciójából adódóan a földszinten és az emeleten sportcsarnokok kapnak helyet. Az 1. emeleten egy általános nagy belmagasságú sportcsarnok lesz, mely alkalmas napi sport edzések mellett különböző sportágak (kosárlabda, kézilabda, röplabda, birkózás, egyéb labda- és küzdősportok) különböző szintű versenyeinek befogadására is. Ezen túlmenően az épület alkalmas egyéb közösségi rendezvények (pl. bálok, fogadások, konferenciák és előadások) megtartására.

Az 1. emeleti teraszon egy fedett-nyitott közösségi találkozóhely létesül. A 3. emeleten (galéria) kisebb előadások, rendezvények megtartására alkalmas térsor kerül kialakításra, ahonnan jó rálátás biztosított a sportpályára. Az 5. emeleten (tető szint) irodák és azok kiszolgáló terei kapnak helyet, valamint felül nyitott gépészeti udvar. A körítő falak révén a berendezések egy vizuálisan és akusztikailag lehatárolt térben ülnek. A beltéri gépészeti berendezések (szellőzés, hűtés, stb.) a lépcsőházhoz kapcsolódva több szinten, főként a 2. és 4. emeleten kerülnek elhelyezésre. A csarnoktérben mintegy 1298 m2 felületű PVC sportpadló készül. A fix lelátók befogadóképessége 466 fő.

Az altalaj adottságai és az épületről leadódó terhek miatt a sportcsarnok alapozása mélyített síkalapozással alakítható ki, függőleges szerkezeteket fogadó pontalapok és gerendarácsok alsó síkja alatt vasalatlan markolt kútalapokkal.

A teherhordó tartószerkezetek általánosságban részben előregyártott, részben monolit vasbeton szerkezetek. A sportpálya és a lelátó feletti közel 32m fesztávú közbenső alátámasztás nélküli, ferde síkú térlefedést acél rácsostartó adja.

A tömör homlokzati felületek részben hőszigetelő vakolatrendszerrel, részben fémlemez burkolatú szendvicspanelekkel, illetve kis mértékben látszóbetonként alakítandók ki. Ezen felül üvegfalak készülnek. A homlokzat délnyugati részének alsó, közönségforgalmi sávjában tervezett nagyméretű üvegfelület árnyékolását motorosan mozgatható fém lamellák biztosítják. A ferde tető fehér PVC lemez fedést kap.

Az épület szellőztetése alapvetően mesterségesen történik, a szellőzőgépek a tetőn, szabad térben helyezkednek el. Az ablakkal ellátott kisebb helyiségek szellőzése természetes gravitációs úton biztosított. Az épületgépészet részletes bemutatását az “Épületgépészeti műleírás” tartalmazza

A világítási rendszerek a helyiségek funkciójának megfelelően, az előírt megvilágítási értékeket figyelembe véve készülnek, a világítótestek korszerű, energiatakarékos fényforrásúak. A villamos áram előállításánál megújuló forrás is tervezett. A tervezéskor TV közvetítésekhez szükséges áramellátás és megvilágítás igénye is figyelembe lett véve. A villamos rendszerek bemutatását az “Épületvillamossági műleírás” tartalmazza.

Az épületben 3 büfé kerül kialakításra: egy a földszinten, egy az 1., és egy pedig a 3. emeleten. A büfékben csak és kizárólag előrecsomagolt készételeket fognak forgalmazni, italok tekintetében pedig palackozott, alkoholmentes termékeket árulnak majd. A helyiség pontos kialakítását, a berendezési tárgyak számát és típusát a mindenkori üzemeltető alakítja ki, figyelembe véve a népegészségügyi és élelmiszer-biztonsági előírásokat.

Az építési törvény (1997. évi LXXVIII. törvény 31. § (1)) és a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) általános előírása szerint a sportcsarnok akadálymentesen használható részei a rendeltetésük szerinti közszolgáltatók által meghatározott adatok alapján valósítandók meg.

Tervezett gépkocsi parkolók száma: 214 db Ebből 5 db a mozgásukban korlátozottak részére akadálymentesen kialakított parkoló, kerékpár parkolók száma: 100 db, autóbusz parkolók száma: 5 db. A szükséges parkolómennyiség a telken, felszínen biztosított.

A részletes műszaki leírást és feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M2)1 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)2 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M2)3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 22
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Részajánlattétel kizárásának indoka: A projekt egy darab épület és közvetlen környezetének megvalósítására vonatkozik, ezért összefüggő létesítménynek tekinthető, mely műszaki tartalma és beszerzés jellege miatt részajánlatra bontása nem lehetséges, gazdasági szempontból nem indokolható, az ellentétes a gazdasági ésszerűséggel. Műszakilag lehetetlen ugyanazon épületre vonatkozóan több gazdasági szereplővel kivitelezésre vonatkozó szerződést megkötni, több külön önálló munkaterületet elkülöníteni, többek közt azok lehatárolásáról, őrzéséről, az egyes munkafázisok összehangolásáról gondoskodni. A munkafolyamatok külön történő kiviteleztetése veszélyeztetné azok egy időben történő műszaki átadhatóságát, továbbá minőségi, és szavatossági szempontok is indokolják az egy egységben való kezelést. A munkaterület és felvonulási terület nem külön választható.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Kizáró okok igazolása:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.

Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:

Sz.1) Alkalmatlan AT, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő(k) nem szerepel(nek) az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban a kivitelezési tevékenység vonatkozásában előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Sz/2.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik

(i) az ajánlatban megjelölt, építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében történő regisztrációval, illetve

(ii) a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Igazolási mód:

SZ/1. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/1. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani.

SZ/2. A Kr. 1. § (1) bek. és 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az SZ/2. számú alkalmassági követelmény előzetes igazolására. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján utólagos igazolásként Ajánlattevő köteles csatolni annak igazolását, hogy szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében

Amennyiben Ajánlattevő szerepel a Kbt. 69. § (11) bek szerinti olyan nyilvántartásban, melyből Ajánlatkérő ingyenesen, közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz szükséges információkhoz, úgy a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi.

Nem Magyarországon letelepedett Ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

P/1. A Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján AT csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (ha a gazd.-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a honlapon megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P.1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P/2. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak

P/3. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás kivitelezése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek., a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Magasépítési beruházás alatt a 2018. évi CXXXVIII. törvény 1. § 4. pontja szerinti beruházás értendő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha saját vagy jogelődje adózott eredménye az ajánlati felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó 3 üzleti év közül több mint 1 évben negatív volt.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben alkalmatlan az ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 6 000 000 000,- HUF-ot.

P/2. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó nettó teljes árbevétele összesen nem éri el a nettó 8 000 000 000,- HUF-ot.

P/3. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a nettó 6 000 000 000,- HUF-ot.

A P/2 - P/3. alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:

M/1. A Kr.21. § (2) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 60 hónapban) befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett referenciái (ref.) ismertetését, és a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia igazolást, amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:

- teljesítés helye, ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);

- szerződést kötő másik fél neve, címe;

- az építési beruházás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),

- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A ref.-át a Kr. 22.§ (3), (5) bek. szerint kell igazolni.

M/2. A Kr. 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;

b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok átfedésben lévő időtartama csupán egyszer kerül beszámításra), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát;

c) szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;

Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni.

Amennyiben valamely bemutatásra kerülő szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság elérési útvonala mellett a jogosultság megszerzésének pontos idejét is szükséges megadni.

Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.

Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges.

AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7)-(8) bek-ben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem mutat be az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szerződéseire vonatkozó, az alábbiak szerinti építés-kivitelezési referenciát, amelyek esetében a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen felhívás feladását megelőző 96 hónapra és a műszaki átadás-átvétel időpontja a jelen felhívás feladását megelőző 60 hónapon belüli időpontra esik:

Generálkivitelezési és/vagy fővállalkozási szerződés keretén belül teljesített minden szakágra kiterjedő (szerkezetépítés, építészeti munkák, épületvillamosság, épületgépészet, út-parkoló és közműépítés, kert és parképítés), kiviteli tervezésre és kivitelezésre vonatkozó referencia, amely tartalmazott legalább:

a) 3800 m2 összes (bruttó) alapterületű új építésű sportlétesítményre vonatkozott,

b) legalább 349 ülőhelyes lelátót (fix és/vagy mobil lelátó egyaránt elfogadott),

c) monolit és előregyártott vasbeton tartószerkezeteket is,

d) legalább 24 m fesztávolságú, közbenső alátámasztás nélküli acél- (vagy vele egyenértékű, rétegelt, ragasztott faszerkezetű) térlefedést,

e) sportpadló burkolatot,

f) TV közvetítésre is alkalmas megvilágítást,

g) teljeskörű akadálymentesítést,

h) fix vagy mozgatható külső homlokzati árnyékolót.

Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya alátartozó létesítményeket.

A referenciák akkor tekinthetők a jelen felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik. A referencia mennyisége a Kbt. 65. § (5) bekezdésének figyelembevételével került meghatározásra.

M/2. Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 2. pont építési szakterület „MV-É” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 3. pont építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.3. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 2. rész szakági felelős műszaki vezetői szakterületek, 5. pont, építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

Ajánlatkérő az M/2.1., M/2.2., M/2.3. pontokban megjelölt szakemberek esetében elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel egyenértékű végzettséggel/végzettségekkel történő megfelelést is.

Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be.

Az M/2.1.-M/2.3. pontok tekintetében megjelölt szakemberek esetében az egy időben több projekt során (időbeli átfedéssel) szerzett szakmai tapasztalat időtartama (időbeli átfedés) csak egyszer vehető figyelembe, továbbá a szakemberek esetében, az értékelési részszempont tekintetében vizsgált többlet időtartamú szakmai tapasztalat és az alkalmassági követelményhez bemutatott szakmai tapasztalat között az átfedés nem megengedett.

Ajánlatkérő sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I.tv.77.§s) pontja szerinti definíció hatálya alátartozó létesítményeket.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Jótállás: 36 hónap.

AK maximum a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő mértékű előleget biztosít. Abban az esetben, ha AT 250 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani az az előlegnek a 250 000 000 Ft-ot meghaladó mértékére vonatkozóan. Előleg elszámolása: valamennyi számlában, a teljesítéssel arányosan.

Tartalékkeret: a nettó vállalkozói díj 8 %-a.

Biztosítékok, illetve szerződést biztosító mellékkötelezettségek (a tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozói díjra vetítve):

a) teljesítési biztosíték: 3%-a;

b) jólteljesítési biztosíték: 3 %-a;

c) késedelmi kötbér: 0,2%-a, maximum 15%-a;

d) meghiúsulási kötbér: 15%-a.

Fizetési ütemezés

Ajánlattevő számla kiállítására az alábbiak szerint jogosult:

Tervezés

1. részszámla - alapozási tervek elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását követően - a nettó tervezési díj 20%-ra jogosult

2. részszámla - teherhordó szerkezetek terveinek elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását követően - a nettó tervezési díj 20%-ra jogosult

3. részszámla - teljes kiviteli tervdokumentáció elkészítését és teljesítési igazolással történő jóváhagyását követően - a nettó tervezési díj 60%-ra jogosult

A tervezői művezetés a kivitelezésre vonatkozó részszámlákban arányosan számlázhatóak, míg a megvalósulási tervek a kivitelezésre vonatkozó végszámlában számolható el.

Kivitelezés

1. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 10 %-os készültségi foknál

2. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 20 %-os készültségi foknál

3. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 30 %-os készültségi foknál

4. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 40 %-os készültségi foknál

5. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 50 %-os készültségi foknál

6. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 60 %-os készültségi foknál

7. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 70 %-os készültségi foknál

8. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 80 %-os készültségi foknál

9. részszámla: nettó Vállalkozói Díj 10 %-ának megfelelő mértékű részszámla, 90 %-os készültségi foknál

végszámla: nettó Vállalkozói Díj fennmaradó része a kivitelezésre vonatkozó teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.

Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2017. évi CL. tv;

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bek., Ptk. 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv 135.§(1), (3),(5)-(6);

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §,

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/03/2022
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/03/2022
Helyi idő: 13:00
Hely:

ekr.gov.hu

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.

2.) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf, formátumot, valamint költségvetés esetében olvasható és nem szerkeszthető pdf-t és excel (xls) formátumot jelöli meg (illetve ezek tömörített *zip fájlformátumát) jelöli meg, eltérés esetén a pdf formátum a mérvadó. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.

3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.

4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-100,00 pont, módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás; 2-4. részszempont: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.

5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.

6.) AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt, vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet/előterjesztést fog benyújtani/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre AK a szerződés teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki. Amennyiben a feltétel a szerződés aláírását követő 180 napon belül nem következik be, akkor a szerződés a felek ezzel ellentétes megállapodásának hiányában minden további jogcselekmény nélkül megszűnik.

7.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.2-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) és 30. § (4) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.

8.) AK a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

9.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban vmely dok. nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.

10.) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követő 5. napig legalább 500 000 000,- HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési biztosítási összegű, valamint legalább 25 000 000,- HUF/káresemény és legalább 50 000 000,- HUF /év limitű tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.

11.) AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését és nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

12.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.

13.) A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy AK korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

14.) FAKSZ: dr. Fülöp Gyula (00880)

15.) Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

16.) Jelen ajánlati felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentációban (KD), illetve egyéb közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a vonatkozó végrehajtási rendeletek az irányadók. AK e körben kifejezetten felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm.r. (EKRr.), a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (Kr.) és a 322/2015. (X. 30.) Korm. r. alkalmazására.

17.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Karcag Kincse Rendezvényszervező Nonprofit Kft. a Kbt. 29. § (1) bekezdése alapján eljáró lebonyolításra meghatalmazással rendelkező ajánlatkérő, aki szerződéskötésre nem jogosult. A szerződést Megrendelőként egyedül a Karcag Városi Önkormányzat ajánlatkérő köti meg.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/01/2022