Lieferungen - 45735-2018

01/02/2018    S22

Ungarn-Budapest: Softwarepaket und Informationssysteme

2018/S 022-045735

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nationale Identifikationsnummer: AK04357
Postanschrift: Andor utca 47–49.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Not specified
Postleitzahl: 1119
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Hegedüs Tibor
E-Mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955222
Fax: +36 17950432
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kozbeszerzes.gov.hu
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/tenders
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Központosított közbeszerzés

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verzió-követése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Keretmegállapodások kötése a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó intézmények részére Microsoft szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése tárgyban.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 40 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Microsoft szoftver licencek I. (LSP)

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Árubeszerzés, 3804 különféle Microsoft szoftver licencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó támogatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1 db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező cegnev_MSLIC18_R1.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. A terméklistában szerepelnek olyan szoftverlicencek, melyekkel kapcsolatos tevékenységeket csak és kizárólag Licencing Solution Provider /LSP/ partner biztosíthat. Erre tekintettel az Ajánlattevőnek, közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők egyikének rendelkeznie kell licencek forgalmazásához és a szolgáltatás nyújtásához szükséges érvényes fejlesztői minősítéssel (Licencing Solution Provider /LSP/), amely a keretmegállapodás érvénybelépésének feltétele.

5. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.

6. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Microsoft szoftver licencek gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

7. A rész keretszáma: 5

8. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

9. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

11. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

12. A Kbt. 135. § (5) bekezdésnek megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 30 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg.

A keretmegállapodás további 6 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak - figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésben előírtakra.

Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Microsoft szoftver licencek II. (Disztribútor)

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-Code: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-Code: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
Hauptort der Ausführung:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Árubeszerzés, 6564 különféle Microsoft szoftver licencre és ezekhez a licencekhez kapcsolódó támogatási és egyéb kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 1db ellátási csomag a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező cegnev_MSLIC18_R2.xlsx fájl szerint. Valamennyi sorra kötelező az ajánlattétel.

2. A termékek árának tartalmaznia kell a kiszállás, a kiszállítás, a beállítás és az üzembe helyezés költségét is.

3. Ajánlatkérő a piaci vagy műszaki változások következtében az állami normatíva rendszerben meghatározottakon felül, az általános és a részletes termék műszaki követelményekre vonatkozóan további követelményeket írt elő oly módon, hogy az állami normatívában rögzített tulajdonságok és termékadatok mentén határoz meg kötelező követelményeket az eljárás során megajánlható termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

4. Az érvényes ajánlattétel feltétele az eredeti gyártói cikkszám használata, melyet Ajánlatkérő a terméklistában közreadott.

5. Az ajánlattétel feltétele: Ajánlattevőnek be kell nyújtania a Microsoft szoftver licencek gyártójától, gyártó magyarországi képviseletétől vagy disztribútorától származó magyar nyelvű gyártói támogatói nyilatkozatot.

6. A rész keretszáma: 10

7. A Kbt. 81.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében vizsgálja az ár vagy költség aránytalanul alacsony voltát, és alkalmazza szükség esetén a 72. § szerinti eljárást.

8. A Kbt. 81.§ (5) bekezdés alapján ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlat tekintetében végzi el a bírálatot.

9. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdés alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.

10. Értékelési szempont: a Kbt. 76.§ (2) bekezdés a) pontja és a 76. § (5) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár.

11. A Kbt. 135. § (5) bekezdésnek megfelelően a keretmegállapodás alapján megkötendő egyedi szerződések esetén felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 10 000 000 000.00 HUF
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

A szerződés 1 alkalommal hosszabbítható meg.

A keretmegállapodás további 6 hónappal meghosszabbítható amennyiben a keretmegállapodás határozott időtartama lejártakor nincs érvényes keretmegállapodás a tárgy vonatkozásában.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: A keretmegállapodásos eljárás 2. részében lefolytatott eljárások esetében az intézmény köteles az eljárást megindító felhívásban megjelölni az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatokat.
II.2.14)Zusätzliche Angaben

A keretmegállapodásos eljárás 2. részében a beszerzések intézményi igénytől függően az EU Alapokból is megvalósulhatnak – figyelemmel a Kbt. 53.§ (6) bekezdésben előírtakra.

Európai Uniós forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. § alapján történhet.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.

Öntisztázás: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdésében előírtakra.

Előzetes igazolási mód (ajánlatban benyújtandó):

A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-4. § rendelkezései szerint kell igazolni.

Az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése alapján, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§ (2) és (3) bekezdései alapján az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetek és a közös ajánlattevők mindegyikének külön kell benyújtania az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban az ajánlattevőnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik.

Igazolási mód (igazolásra felhívás esetén benyújtandó):

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására felhívott Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § és a 8. §, illetve nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén, a 4. § és a 10. §-a alapján kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-13 §-ban, valamint a 14. § és 16. §-ban foglaltakra is.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1 (mindkét rész esetén):

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Előzetes igazolási mód:

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 5.§ (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen az alkalmassági feltételeknek való megfelelést. Ajánlatkérő a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát azzal, hogy gazdasági szereplőnek elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének „α” szakaszát kitölteni.

Igazolási mód:

Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek be kell nyújtani: a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezését, a képzettségüket, végzettségüket igazoló (MCSE (vagy azzal egyenértékű) vizsga) dokumentum(ok) másolatát, a szakemberek saját kezűleg aláírt rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozatát csatolni kell.

A Kbt. 69. § (4) bekezdésben foglaltak alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg, így az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint: Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására is támaszkodik. Az ajánlathoz csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratát, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelmény igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.

Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakat is figyelembe kell venni.

A csatolt nyilatkozat(ok)ból, illetve igazolás(ok)ból egyértelműen ki kell derülni az előírt alkalmassági minimum követelményeknek történő megfelelésnek.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1.

Alkalmas ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő MCSE (vagy azzal egyenértékű) vizsgával rendelkező szakemberrel. Ugyan az a szakember mindkét részben megadható az alkalmasság igazolásához.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ajánlatkérő a KM szerződésszerű teljesítéséért a Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint:

3 000 000 Ft adatszolgáltatási biztosítékot kér.

A keretmegállapodásos eljárás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a KM X. fejezet 2. Kötbér, adatszolgáltatási biztosíték pontja tartalmazza.

Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezet (Ellenérték, fizetési mód, közbeszerzési díj) 2.Fizetési mód pontja tartalmazza.

A Kbt. 135§ (1), (5) és (6) bekezdés és a Ptk6:130.§ (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a KM. tartalmazza.

EU forrás felhasználása és Szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása a 272/2014. (XI. 5.) Kr. 119. § alapján történhet.

Vonatkozó jogszabályok különösen:

— 2015. évi CXLIII. törvény,

— 2007. évi CXXVII. törvény,

— 2013. évi V. törvény,

— 2011. évi CXCV. törvény,

— 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

A KEF korábban „Szoftverlicencek bővítése, kiegészítése, meghosszabbítása, verziókövetése, cseréje, valamint új szoftverlicencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése – 2017” tárgyban folytatott le központosított közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen 2017. 08.25-én kötött keretmegállapodást.

A szerződés teljesítése során a Microsoft Ireland visszavonta egyes Szerződéses partnerek LSP/LAR partneri minősítését, így minden konzorcium alkalmatlanná vált a szerződés teljesítésére. Az Intézményi ellátás mielőbbi biztosítása érdekében szükséges a gyorsított eljárás alkalmazása.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 15
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/02/2018
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/02/2018
Ortszeit: 10:00
Ort:

Elektronikusan: www.kozbeszerzes.gov.hu, „EKMNY02MSLIC18” azonosítójú eljárás; a Kbt. 68. § (4) szerint: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, 1119 Budapest, Andor u. 47-49. IV. emelet 445 tárgyaló.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

A Kbt. 68. § (1) - (4) és (6) bekezdéseiben.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. A Kbt. 104.§ (3) bekezdése alapján az eljárás több ajánlattevővel történő keretmegállapodás megkötésére irányul. A keretmegállapodás második részeként az egyedi szerződések megkötésére a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt módokon kerülhet sor.

2. A Kbt. 104.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Beszerző a 168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 1. §, valamint a 3. § c) pontja szerint azonosítja a keretmegállapodásban részes ajánlattevőkkel szerződéskötésre jogosult ajánlatkérők körét.

3. Kbt. 35.§ (8) bekezdése alapján: Ajánlatkérő ajánlattevőtől és a közös ajánlatot tevő nyertesektől gazdálkodó szervezet létrehozását nem követeli meg, nem teszi lehetővé.

4. A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig (lásd.: AF I.3. Kommunikáció). A közbeszerzési dokumentumok elérését a közbeszerzési dokumentumok regisztráció/kommunikáció fejezetében leírt eljáráshoz történő regisztrációval kell teljesíteni/igazolni.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 65.§ (1) bekezdése alapján gazdasági és pénzügyi alkalmasságra vonatkozó alkalmassági feltételt nem ír elő.

6. Az ajánlatba a Kbt. 66.§ (2) és 66.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot, valamint a 66. § (5) bekezdése szerinti felolvasólapot cégszerűen, elektronikusan aláírt példányban kell csatolni.

7. A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a) - b) pontjai alapján ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azokat a részeit, amelyek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén (korábban nem szereplő gazdasági szereplő bevonása) ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.

9. A Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint a biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.

10. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 36. § (1); 53. § (5) és a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltakra.

11. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében foglaltara tekintettel felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérő az alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III. 1.3. M1 pontjában.

12. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő, közös ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is kell csatolni.

13. A jelen eljárásban aláíró cégjegyzésre jogosult személyek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, közös ajánlattevő és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 2006. évi V. törvény 9. § (2) szerinti aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. A cégkivonatnak, vagy az aláírási példánynak tartalmaznia kell a képviseletre jogosult(ak) elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját. Meghatalmazás esetén, kérjük csatolni a meghatalmazó aláírási címpéldányát. A meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott elektronikus aláírói tanúsítvány adatait, az elektronikus aláírás sorozat számát és érvényességi időpontját.

14. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül-e.

15. Nem független felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve, lajstromszáma: Gyergyai László: 00593, dr. Gáspár Emőke: 00565, Urbán Márta: 00594, Mile Márk: 00578, Szendrei Gabriella: 00926.

16. További feltételek – a karakter korlátozása miatt – a VI.4.3)pontban.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.3) További információk folytatása:

17. A Kbt. 31 § (5) alkalmazása miatti további előírások:

A Kbt. 31 § (5) és a Kbt. 41. § (2) bek. c) pont szerint minden írásbeli kommunikáció és nyilatkozattétel - ideértve az ajánlatok benyújtását is - elektronikus úton történik a Központosított Közbeszerzési (KK) portálon keresztül.

A KK portál használata ingyenes, regisztrációhoz kötött.

Az ajánlatok benyújtásához szükséges informatikai feltételek: legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás, internetkapcsolat, ECDL szintű informatikai ismeret, személyi számítógép, szkenner, irodai programcsomag, aláíró szoftver.

A benyújtandó elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos részletes műszaki, tartalmi és formai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő kizárólag elektronikusan aláírt PDF dokumentumokat és elektronikusan aláírt (ASICE) konténerbe csomagolt fájlokat kezel.

A PDF dokumentumokat minimum PAdES vagy CAdES egyenértékű legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni, amelyet azok SHA256 lenyomata azonosít.

A teljes ajánlatot a IV.2.2. szerinti határidőig fel kell tölteni (nem elég a feltöltés megkezdése) a KK portálra.

Minden ajánlatnak 2 fájlt kell tartalmaznia:

— Felolvasó lap, elektronikusan aláírva PDF formátumban,

— az ajánlat további dokumentumai ASICE konténerbe csomagolva (az ASICE konténeren belül mindegyik fájlt - kivétel xlsx fájl - egyedileg elektronikus aláírással ellátva).

A feltölthető maximális fájlméret felolvasólap esetén 40 MB, az ASICE konténer esetén 500 MB. Az ASICE konténerbe lehetőleg maximum 40 MB méretű fájlokat csomagoljanak.

A feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak jelszavas vagy egyéb védelmet, mivel azokat az elektronikus közbeszerzési rendszer automatikusan titkosítja, továbbá elektronikus bélyegzővel is ellátja.

Az elektronikusan megküldött dokumentum beérkezésének tényéről, továbbá a beérkezett dokumentum nevéről, méretéről és SHA256 (BASE64) lenyomatáról a rendszer automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

18. Az ajánlatok bontásának időpontjában a Felolvasó lap PDF fájl tartalma minden erre az eljárásra ajánlatot benyújtó Ajánlattevő számára elérhetővé válik, továbbá az ajánlatok bontásán ismertetésre kerül.

19. A benyújtandó elektronikus dokumentumokra vonatkozó információk: PDF formátumú fájl - olvasás ADOBE Reader XI programmal, xlsx formátumú excel fájl - olvasás Microsoft Office 2010 (Excel) programmal ASICE formátumú fájl - megnyitás PKUNZIP programmal, e-akta formátumú fájl - megnyitás Microsec E-Szigno programmal, MS Windows 7 Hu op. rendszerű, és MS Office 2010 Hu irodai szoftverrel telepített notebook, valamint internetkapcsolat áll ajánlatkérő rendelkezésére.

20. Az eljárás nyelve magyar, erre tekintettel, amennyiben a beadandó nyilatkozatok/igazolások nem magyar nyelvűek, akkor ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell, valamint cégszerű nyilatkozatát, mely szerint a fordítás tartalma mindenben megegyezik az eredeti dokumentum tartalmával, a közbeszerzési dokumentum V.1. pontjában megadottakra figyelemmel.

21. Az informatikai rendszer üzemzavarával kapcsolatos telefonhívások fogadására fenntartott hívószám: +36 18966300.

22. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó utca 5.
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2018