Varer - 46141-2022

28/01/2022    S20

Danmark-Sorø: Vaskemidler

2022/S 020-046141

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Nanna Kaas Lerager
E-mail: naler@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93566103
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=322119&B=RS
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

EU-Udbud af driftsmidler til vaskeri

Sagsnr.: EMN-2022-00986
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39831000 Vaskemidler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Høring af foreløbigt udkast til udbudsmateriale forud for EU-Udbud af driftsmidler til vaskeri.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
24000000 Kemiske produkter
39831200 Vaske- og rensemidler
98310000 Vask og rensning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Hovedudførelsessted:

Nykøbing Falster

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Høring af foreløbigt udkast til udbudsmateriale forud for EU-Udbud af driftsmidler til vaskeri.

II.2.14)Yderligere oplysninger

Der udbydes driftsmidler til Regionens eget vaskeri i Nykøbing Falster. Region Sjælland er i en proces vedr. afklaring af opførsel af et nyt vaskeri, da vaskeriet i Holbæk er brændt ned. Rammeaftalen inkluderer dermed også driftsmidler til det nye vaskeri, når det står færdigt og er driftsklart.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
20/04/2022

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Som led i forberedelsen af det kommende EU-udbud af driftsmidler til vaskeri, indbyder Region Sjælland til en høring, hvor potentielle tilbudsgivere vil have mulighed for at give input til det foreløbige udkast til udbudsmaterialet.

Høringen vil foregå skriftligt. Høringsmaterialet vil kunne rekvireres hos udbudskonsulent Nanna Kaas Lerager, naler@regionsjaelland.dk fra onsdag den 9. februar 2022 kl. 15.00. Skriftlige høringssvar skal afgives senest mandag den 28. februar 2022 kl. 15.00. Høringssvar skal som udgangspunkt afgives på dansk.

Såfremt vi finder det nødvendigt, vil enkelte potentielle tilbudsgivere blive inviteret til at deltage i enkeltvise høringsmøder. Region Sjælland forbeholder sig retten til af ressourcemæssige hensyn at begrænse antallet af deltagere ved høringsmøderne. En eventuel begrænsning vil i så fald ske på baggrund af objektive og saglige kriterier, idet Region Sjælland ønsker at sammensætte gruppen af deltagere på en sådan måde, at den er repræsentativ for markedet.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/01/2022